settings icon
share icon
คำถาม

ลมปราณแห่งชีวิตคืออะไร ?

คำตอบ


การทรงสร้างของพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างหนึ่งคือการสร้างมนุษย์เป็นพิเศษ “พระ‍เจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ทรงระบายลม‍ปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขา และมนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่” (ปฐมกาล 2:7) องค์ผู้สูงสุดพระผู้สร้างแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกได้ทรงกระทำสองสิ่งเวลาสร้างมนุษย์ อย่างแรกคือพระองค์ทรงปั้นมนุษย์จากผงคลีดิน และอย่างที่สองคือพระองค์ทรงระบายลมปราณเข้าทางจมูกของอาดัม สิ่งนี้ทำให้มนุษย์โดดเด่นต่างจากสรรพสิ่งอื่นๆที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง

เนื้อหาพระธรรมตอนนี้มีความจริงที่สำคัญสามอย่างเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์ ประการที่หนึ่งคือว่าพระเจ้าและพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากสรรพสิ่งอื่น และอำนาจทั้งหลายที่ไม่มีตัวตนก็ไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมา เซลล์มากมาย ดีเอนเอ อะตอม โมเลกุล ไฮโดรเจน โปรตอน นิวตรอน หรืออิเล็กตรอนทั้งหมดนี้ไม่ได้สร้างมนุษย์ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสสารที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของมนุษย์ องค์พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น องค์พระเจ้าได้ทรงสร้างสสารทั้งหลาย และแล้วทรงใช้สสารเหล่านั้นเพื่อสร้างมนุษย์

คำว่า “สร้างรูปแบบ” เป็นคำแปลมาจากภาษาฮีบรู “yatsar” ซึ่งหมายความว่า “ ปั้น ก่อรูปร่าง หรือสร้างรูปแบบ” มันทำให้นึกถึงภาพของช่างปั้นหม้อที่มีปัญญาและความสามารถทำการสร้าง พระเจ้าทรงเป็นช่างปั้นมือเอก ผู้ทรงมีพระฉายของมนุษย์ที่อยู่ในพระทัยพระองค์ และผู้ทรงฤทธานุภาพและพระปัญญาที่ทรงทำให้กายนั้นมีชีวิตได้ พระเจ้าทรงเป็นทั้งผู้ทรงสัพพัญญู (รอบรู้ทุกสิ่ง) และทรงฤทธานุภาพไม่สิ้นสุด (อำนาจทั้งสิ้น) ที่จะทรงทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ได้อย่างแน่นอน

ประการที่สอง พระเจ้าทรงระบายลมปราณของพระองค์เข้าไปในมนุษย์ มนุษย์จึงเป็นยิ่งกว่า“ผงคลีดิน” หรือสสารทางกายภาพ มนุษย์มีจิตวิญญาณ เราสามารถเห็นภาพได้แบบนี้คือ ร่างกายของอาดัมที่พระเจ้าทรงสร้างจากผงคลีดิน— ร่างกายไร้ชีวิตนอนอยู่บนพื้นดิน และพระเจ้าทรงโน้มลงและระบายลมปราณเข้าไปในโพรงจมูกของกายนั้น พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิต พระองค์ทรงให้ชีวิตกับมนุษย์โดยตรง ลมปราณที่ให้ชีวิตนี้ปรากฏอีกครั้งในพระธรรมยอห์น 20:22 เมื่อพระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์ให้รู้จักชีวิตใหม่

ประการที่สาม ปฐมกาล 2:7 บอกเราว่ามนุษย์จึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวิต (ฉบับเคจีวี) คำว่าจิตวิญญาณนี้ ในภาษาฮีบรูคือคำว่า “nephesh” มีความหมายว่า “ สิ่งมีชีวิตที่มีสามัญสำนึก หายใจได้ และกระปรี้กระเปร่า” มนุษย์ไม่เป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตจนกว่าพระเจ้าทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าในเขา ในฐานะเป็นชีวิตที่มีจิตวิญญาณ มีเหตุผล กระปรี้กระเปร่า และมีรูปกาย มนุษย์จึงมีเอกลักษณ์ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในโลกนี้

ดังนั้น อะไรคือลมปราณของพระเจ้า มันก็คือชีวิตและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ที่ทรงประทานแก่มนุษย์เพื่อให้เขากระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวา คำภาษาฮีบรูสำหรับจิตวิญญาณคือ “ruach” ซึ่งมีความหมายว่า “ลม ลมหายใจ อากาศ จิตวิญญาณ” ชีวิตที่เป็นของพระเจ้าทรงประทานอยู่ไปได้เรื่อย ๆ ส่วนที่ไม่มีตัวตนของมนุษย์ถูกออกแบบให้อยู่ตลอดไปนิรันดร์ คำถามเดียวเท่านั้นคือ เราจะอยู่ที่ไหน Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลมปราณแห่งชีวิตคืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries