settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้มีความผิดปกติโดยกำเนิด

คำตอบ


คำตอบสำคัญที่สุดสำหรับคำถามซึ่งยากนี้คือว่าเมื่ออาดัมและเอวาทำบาป (พระธรรมปฐมกาลบทที่ 3) พวกเขานำความชั่ว การเจ็บป่วย โรคภัย และความตายเข้ามาในโลก ความบาปกลายเป็นหายนะที่แสดงความมุ่งร้ายต่อมนุษยชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความผิดปกติโดยกำเนิดเกิดขึ้นเพราะความบาป...ไม่ใช่เพราะความบาปที่พ่อแม่ของเด็กหรือเด็กคนนั้นได้กระทำ แต่เพราะความบาปเอง ส่วนที่ยากของคำถามคือทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้ผู้คนเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติที่เลวร้ายหรือเกิดความผิดรูปผิดร่างของอวัยวะ ทำไมพระเจ้าถึงไม่ป้องกันมิให้เกิดความผิดปกติโดยกำเนิด

พระธรรมโยบรับมือกับประเด็นของการไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทำทุกสิ่งที่มันอยากทำกับโยบยกเว้นการฆ่าเขา การตอบสนองของโยบคืออะไร “แม้ว่าพระองค์ประหารข้า ข้าก็ยังจะหวังในพระองค์” (โยบ 13:15) “องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเอาไป สรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์” (โยบ 1:21) โยบไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้เกิดในสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เกิดขึ้น แต่เขารู้ว่าพระเจ้าดีและดังนั้นก็เชื่อวางใจในพระองค์ต่อไป ท้ายที่สุดแล้วนั่นควรเป็นการตอบสนองของเราเช่นเดียวกัน พระเจ้าดี ยุติธรรม ทรงรัก และมีพระเมตตา บ่อยครั้งที่สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นกับเราซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจได้ แทนที่จะสงสัยในความดีของพระเจ้า การตอบสนองของเราควรเป็นการไว้วางใจในพระองค์ “จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจ อย่าพึ่งความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้า แล้วพระองค์จะทรงทำทางของเจ้าให้ราบเรียบ” (สุภาษิต 3:5-6)

ท้ายที่สุดแล้วคำตอบของคำถามนี้อาจจะเป็น “ฉันไม่รู้” เราจะไม่มีทางเข้าใจพระเจ้าและวิถีทางของพระองค์ได้อย่างเต็มที่ มันเป็นการผิดที่เราจะสงสัยว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น เราเพียงแค่ต้องไว้วางใจว่าพระองค์ทรงรัก ทรงดี และทรงมีพระเมตตา เช่นเดียวกับที่โยบได้ทำ แม้ว่าหลักฐานจะดูเหมือนชี้ไปทางตรงกันข้ามก็ตาม ความเจ็บป่วยและโรคภัยเป็นผลของบาป พระเจ้าทรงประทาน “การรักษา” สำหรับบาปด้วยการส่งพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (โรม 5:8) เมื่อเราอยู่ในสวรรค์แล้วเราจะเป็นอิสระจากการเจ็บป่วย โรคภัย และความตาย จนถึงวันนั้นเราจะต้องรับมือกับบาป ผลกระทบของมันและผลลัพธ์ของมัน ถึงกระนั้นเราก็สรรเสริญพระเจ้าได้ เพราะพระองค์สามารถนำความพิการแต่กำเนิดและเหตุการณ์ร้ายแรงอื่นๆ มาใช้เพื่อประโยชน์ของเราและเพื่อพระสิริของพระองค์ พระธรรมยอห์น 9:2-3 ประกาศว่า “เหล่าสาวกทูลถามพระองค์ว่า “รับบี ใครกันที่ทำบาป ชายผู้นี้หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด?” พระเยซูตรัสว่า ไม่ใช่คนนี้หรือบิดามารดาของเขาที่ทำบาป แต่การนี้เกิดขึ้นเพื่อสำแดงพระราชกิจของพระเจ้าในชีวิตของเขา”Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้มีความผิดปกติโดยกำเนิด
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries