settings icon
share icon
คำถาม

เหตุใดคริสเตียนจำนวนมากจึงไม่มีโลกทัศน์ตามพระคัมภีร์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย?

คำตอบ


โลกทัศน์ในพระคัมภีร์คือแนวคิดของคนคนหนึ่งต่อโลกจากมุมมองในพระคัมภีร์ เป็นระบบความเชื่อพื้นฐานของคริสเตียนเกี่ยวกับความหมายของชีวิต ธรรมชาติของพระเจ้า แหล่งที่มาของความจริงและแนวคิดพื้นฐานอื่นๆ ดังนั้นโลกทัศน์ของคริสเตียนหลายคนก็ไม่มั่นคงตามหลักพระคัมภีร์ พวกเขาอาจเข้าใกล้บางประเด็นจากมุมมองของพระคัมภีร์แต่ไม่ใช่ทุกประเด็น

มีสาเหตุหลายประการซึ่งเป็นไปได้ที่คริสเตียนบางคนล้มเหลวในการมีโลกทัศน์ตามพระคัมภีร์ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายคือ

1. พวกเขาไม่สนใจสิ่งที่พระคัมภีร์บอก พวกเขาไม่รู้จักพระวจนะ ยกตัวอย่างเช่นหากมีใครที่ไม่รู้ว่าพระคัมภีร์บอกถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของชีวิตมนุษย์ว่าอย่างไร มันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะสร้างมุมมองตามพระคัมภีร์ในเรื่องนั้น สำหรับผู้ที่ไม่รู้ การศึกษาคือกุญแจสำคัญ

2. พวกเขาปฏิเสธสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวในบางประเด็น หากผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ไม่เชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีโลกทัศน์ที่แท้จริงตามพระคัมภีร์ สำหรับคนที่เป็นตรงกันข้าม การกลับใจเป็นกุญแจสำคัญ

3. พวกเขากังวลกับสิ่งที่โลกคิดกับพวกเขามากกว่าสิ่งที่พระเจ้าคิด “การกลัวคนวางบ่วงไว้” (สุภาษิต 29:25) ผู้เชื่อที่มองโลกจากมุมมองในพระคัมภีร์ยอมรับว่าเขาไม่ใช่ของโลก “ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลก โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก เพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน” (ยอห์น 15:19; ดูในยอห์น 17:14) เมื่อผู้เชื่อเริ่มประนีประนอมกับวิธีคิดของโลกเขาจะสูญเสียการจดจ่อต่อมุมมองของพระเจ้า สำหรับคนที่กลัว ความกล้าคือกุญแจสำคัญ

4. พวกเขาเป็นแต่อุ่นๆ ในการอุทิศตัวต่อพระคริสต์ เช่นเดียวกับคริสตจักรเลาดีเซียพวกเขา “ไม่เย็นไม่ร้อน” (วิวรณ์ 3:15) ไม่เต็มใจที่จะยืนหยัดเพื่อพระคริสต์ สำหรับการเป็นแต่อุ่นๆ การอุทิศตัวคือกุญแจสำคัญ

5. พวกเขาได้รับอิทธิพลจากการโกหกของโลก ตั้งแต่สมัยของอาดัมและเอวา ซาตานใช้ความสามารถในการหลอกลวงและสร้างความสับสน (ปฐมกาล 3:1-7, วิวรณ์ 12:9) เครื่องมืออันทรงพลังในคลังสรรพาวุธของซาตานคือแนวคิดที่ว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือแห่งตำนานซึ่งเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและไม่น่าเชื่อถือ ซาตานต้องการหว่านล้อมผู้คนว่าพระคัมภีร์ไม่ตรงประเด็นอีกต่อไป กฎหมายและหลักการนั้นล้าสมัย หลายคนในคริสตจักรได้รับอิทธิพลจากแนวคิดดังกล่าว สำหรับผู้ถูกหลอกลวง การสังเกตเป็นกุญแจสำคัญ

6. พวกเขาหวั่นไหวโดยสถานการณ์รอบตัวและสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้า ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 14 เมื่อเปโตรก้าวออกจากเรือเพื่อเดินบนน้ำ เขากำลังแสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ในพระคัมภีร์ พระเยซูทรงเป็นแหล่งแห่งฤทธิ์อำนาจทั้งหมด อย่างไรก็ตามเมื่อเปโตรจดจ่ออยู่กับทะเลที่มีพายุ โลกทัศน์ของเขาก็เปลี่ยนไป คลื่นอาจมีพลังมากกว่าพระเยซู สำหรับความสงสัย ความเชื่อคือกุญแจสำคัญ

เพื่อให้มีโลกทัศน์ตามพระคัมภีร์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย เราต้องกลับไปที่พระคัมภีร์และยึดมั่นในพระสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับเราเพราะโลกไม่ได้ให้อะไรแก่เราเลย (ลูกา 9:25,ยอห์น 12:25, มัทธิว 6:19)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เหตุใดคริสเตียนจำนวนมากจึงไม่มีโลกทัศน์ตามพระคัมภีร์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries