settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนศาสตร์สายคัมภีร์คืออะไร?

คำตอบ


ศาสนศาสตร์สายคัมภีร์คือการศึกษาหลักคำสอนของพระคัมภีร์ จัดตามลำดับเหตุการณ์และพื้นหลังทางประวัติศาสตร์ ในทางตรงกันข้ามกับศาสนศาสตร์ระบบซึ่งแบ่งประเภทหลักคำสอนตามหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง ศาสนศาสตร์สายคัมภีร์แสดงให้เห็นถึงการปรากฏของสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยตามความก้าวหน้าผ่านทางประวัติศาสตร์ ศาสนศาสตร์สายคัมภีร์อาจหาช่องทางที่จะแยกออกไปและสำแดงออกถึงคำสอนทางศาสนศาสตร์ในส่วนที่เฉพาะเจาะจงของพระคัมภีร์เช่นศาสนศาสตร์ของเบญจบรรณ (พระคัมภีร์ห้าเล่มแรกในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม) หรือศาสนศาสตร์ที่มีอยู่ในงานเขียนของยอห์น ฯลฯ หรืออาจจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นศาสนศาสตร์ของปีแห่งอาณาจักรที่เป็นหนึ่งเดียวกัน อีกสาขาหนึ่งของศาสนศาสตร์สายคัมภีร์อาจจะศึกษาใจความสำคัญหรือหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงในพระคัมภีร์คือการศึกษา "ส่วนที่เหลือ" ยกตัวอย่างเช่นอาจจะค้นหาว่าใจความสำคัญนั้นได้รับการแนะนำให้รู้จักหรือพัฒนาตลอดทั้งพระคัมภีร์อย่างไร

หลายคนให้ความไว้วางใจแก่โยฮันน์ ฟิลลิปป์ แกบเลอร์ (J.P. Gabler) นักวิชาการพระคัมภีร์ชาวเยอร์มัน ในการที่เขาเป็นสนามสู่ศาสนศาสตร์สายคัมภีร์ ในขณะที่เขาเข้ารับตำแหน่งศาสตราจารย์อย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1787 แกบเลอร์เรียกร้องความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างศาสนศาสตร์แบบผูกขาด (แบบระบบหรือแบบทฤษฎี) และศาสนศาสตร์สายคัมภีร์ สำหรับแกบเลอร์แล้วศาสนศาสตร์สายคัมภีร์ต้องเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของสิ่งที่มีการเชื่อและสอนในหลายหลายช่วงเวลาของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์อย่างเคร่งครัด ความเป็นอิสระของนิกายสมัยใหม่ หลักคำสอน ปรัชญาหรือวัฒนธรรม โดยปรกติแล้วหลักการที่แกบเลอร์ยอมรับนั้นถูกต้องและเขาส่งอิทธิพลต่อการพัฒนาของศาสนศาสตร์สายคัมภีร์หลายปีมาแล้ว

อย่างไรก็ตามควรจะสังเกตว่าไม่มีการศึกษาพระคัมภีร์แบบรูปธรรมที่สำเร็จ ผู้แปลความทุกคนนำข้อสมมุติบางอย่างมายังงานนี้ อคติเหล่านี้มีอิทธิพลที่น่าพิจารณาเหนือขั้นตอนของการแปลความพระคัมภีร์ ผลคือด้านของศาสนศาสตร์สายคัมภีร์มีการเปลี่ยนแปลงโดยทุกความเห็นและความหลากหลายที่จะนึกได้เหนือทฤษฎีของการแปลความความและการทำความเข้าใจตัวบทของนักศาสนศาสตร์ วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการตีความพระคัมภีร์นั้นสำคัญอย่างมากสำหรับศาสนศาสตร์สายคัมภีร์ ศาสนศาสตร์สายคัมภีร์ของคนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะดีไปกว่าวิธีการที่เขาใช้ในการแปลความพระคัมภีร์

นี่เป็นความแตกต่างพื้นฐานระหว่างศาสนศาสตร์ระบบและศาสนศาสตร์สายคัมภีร์ ศาสนศาสตร์ระบบถามว่า "พระคัมภีร์โดยรวมกล่าวอะไรเกี่ยวกับทูตสวรรค์" แล้วตรวจสอบทุกตอนที่เกี่ยวข้องกับทูตสวรรค์ หาบทสรุปและจัดการข้อมูลทั้งหมดให้เป็นใจความสำคัญของความจริงที่เรียกว่า "การศึกษาเกี่ยวกับทูตสวรรค์" ผลงานสุดท้ายมาจากพระธรรมปฐมกาลถึงวิวรณ์เป็นความสมบูรณ์แบบของความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยต่อหัวข้อนั้นๆ

ศาสนศาสตร์สายคัมภีร์ถามว่า "ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับทูตสวรรค์พัฒนาไปอย่างไรตลอดทั้งประวัติศาสตร์พระคัมภีร์" แล้วเริ่มต้นด้วยคำสอนของเบญจบรรณเกี่ยวกับทูตสวรรค์และตามหาความก้าวหน้าในการเปิดเผยของพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตลอดทั้งพระคัมภีร์ ตามทางนักศาสนศาสตร์สายคัมภีร์นำไปยังบทสรุปเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับทูตสวรรค์อาจจะเปลี่ยนไปในเมื่อความจริงถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆ บทสรุปของการศึกษาเช่นนี้นั้นแน่นอนว่าเป็นความเข้าใจในสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับทูตสวรรค์แต่เป็นการวางความรู้ไว้ในบิรบทของ "ภาพที่กว้างกว่า" ของการเปิดเผยทั้งหมดของพระเจ้า ศาสนศาสตร์สายคัมภีร์ช่วยให้เราเห็นพระคัมภีร์เป็นหนึ่งเดียวโดยรวม มากกว่าเป็นการสะสมหลักคำสอนด้านต่างๆ ซึ่งไม่สัมพันธ์กัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนศาสตร์สายคัมภีร์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries