settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับความเจ็บปวด?

คำตอบ


คำว่า "ความเจ็บปวด" หรือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของความเจ็บปวดปรากฏในพระคัมภีร์มากกว่า 70 ครั้ง คำดังกล่าวนี้ถูกใช้อธิบายความเจ็บปวดครั้งแรกของการคลอดบุตร "พระองค์ตรัสแก่หญิงนั้นว่า เราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีครรภ์ เจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด ถึงกระนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้า" (ปฐมกาล 3:16) ในบริบทนี้กล่าวถึงอาดัมและเอวาทำบาปและความเจ็บปวดจากการคลอดบุตรเป็นหนึ่งในผลของความบาป เพราะความบาปทำให้ทั้งโลกถูกแช่งสาปและความตายก็เกิดขึ้นเป็นผลของสิ่งนี้ (โรม 5:12) ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าความเจ็บปวดเป็นหนึ่งในผลของความบาปแรก

แม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในพระคัมภีร์แต่ในทางการแพทย์เรารู้ว่าความเจ็บปวดเป็นของประทาน ถ้าไม่มีความเจ็บปวดเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องการการรักษาพยาบาลเมื่อไร ที่จริงแล้วการที่ไม่มีอาการปวดนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อน เด็กๆ จะไม่ได้เรียนรู้ว่าการสัมผัสเตาที่ร้อนจัดนั้นเป็นความคิดที่ไม่ดีและเราจะไม่รู้สึกถึงความความเจ็บปวดที่เป็นการเตือนเกี่ยวกับอันตรายทางการแพทย์ที่จะเกิดขึ้น โดยการกล่าวในทางฝ่ายจิตวิญญาณประโยชน์อย่างหนึ่งของความเจ็บปวดได้แสดงออกโดยยากอบ "พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทน" (ยากอบ 1:2 — 3) ตามคำพูดของยากอบเมื่อเราอดทนต่อการทดลองที่เจ็บปวดเราสามารถมีความสุขได้เพราะการรู้ว่าพระเจ้าทรงทำงานในเราเพื่อสร้างความอดทนเพื่อให้มีลักษณะนิสัยเหมือนพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางจิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณเช่นเดียวกับความเจ็บปวดทางร่างกาย

ความเจ็บปวดยังเป็นโอกาสให้คนคนหนึ่งมีประสบการณ์ที่จะได้สัมผัสกับพระคุณของพระเจ้า สังเกตจากสิ่งที่เปาโลได้กล่าวว่า "แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่า การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้า" (2 โครินธ์ 12: 9) เปาโลกล่าวถึง "หนามในเนื้อของเขา" ที่ทำให้เขาหนักใจ เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ดูเหมือนจะเป็นความเจ็บปวดสำหรับเปาโล เขายอมรับว่าได้รับพระคุณของพระเจ้าเพื่อเขาจะอดทนได้ พระเจ้าจะประทานพระคุณที่จะอดทนกับความเจ็บปวดแก่ลูกๆ ของพระองค์

แต่ข่าวดีคือพระเยซูมาสิ้นพระชนม์แทนบาปผิดของเรา "เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์ครั้งเดียวเป็นพอเพราะบาปคือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรมเพื่อจะนำพวกท่านไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์แต่ฝ่ายจิตวิญญาณทรงคืนพระชนม์วิญญาณ" (1 เปโตร 3:18) ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าประทานพระพรทั้งหมดและชีวิตนิรันดร์แก่ผู้เชื่อ หนึ่งในนั้นคือ "พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้ว" (วิวรณ์ 21: 4) ความเจ็บปวดที่เราประสบพบเจออยู่นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมชาติในการมีชีวิตอยู่ในโลกที่ตกลงนความบาปและได้รับการแช่งสาปเพราะบาปจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผ่านพ้นไปสำหรับผู้ที่ใช้เชื่อในพระคริสต์และจะใช้ชีวิตนิรันดร์อยู่ในสวรรค์ร่วมกับพระองค์

โดยสรุปแล้วแม้ว่าความเจ็บปวดจะไม่เป็นที่น่ายินดีแต่เราควรขอบคุณพระเจ้าเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเตือนให้เราทราบว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างในร่างกาย นอกจากนี้ยังทำให้เราต้องคิดไตร่ตรองถึงผลลัพธ์ของความบาปและขอบพระคุณพระเจ้าอย่างซึ้งใจที่นำทางเราให้ได้รับความรอด เมื่อมีใครเจ็บปวดจึงเป็นเวลาที่ดียิ่งที่จะตระหนักได้ว่าพระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจแทนเรา ไม่มีความเจ็บปวดใดๆ ที่น่ากลัวเหมือนกับการตรึงบนกางเขนของพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงยอมทนทุกข์ทรมานด้วยความเต็มพระทัยที่จะไถ่เราจากความบาปและถวายเกียรติแด่พระบิดาของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับความเจ็บปวด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries