settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการเข้าทรง?

คำตอบ


การเข้าทรงนั้นมีการให้คำจำกัดความว่าเป็นการเรียกวิญญาณของผู้ตายสำหรับจุดประสงค์ทางด้านการเปิดเผยอนาคตอย่างมหัศจรรย์หรือการมีอิทธิพลต่อพฤติการณ์ต่างๆ ในพระคัมภีร์เรียกการเข้าทรงว่า "การทำนายดวงชะตา" "วิชาการใช้เวทย์มนต์" และ "ลัทธิเชื่อผีนิยม" สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่หลายครั้ง (เลวีนิติ 19:26, เฉลยธรรมบัญญัติ 18:10, กาลาเทีย 5:19 – 20, กิจการ 19:19) ในฐานะที่เป็นสิ่งที่น่าเกีลยดชังสำหรับพระเจ้า เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นกล่าวไว้อย่างเข้มแข็งมากเพื่อต่อต้านและต้องหลีกเลี่ยงให้มากเท่ากับความชั่วใดๆ ก็ตาม สาเหตุของสิ่งนี้นั้นเป็นสองต่อ

ประการแรกการเข้าทรงเป็นการมีส่วนร่วมกับปีศาจและเปิดต่อผู้ที่ฝึกปฏิบัติให้เจอกับการโจมตีของปีศาจ ซาตานและปีศาจของมันหาช่องทางที่จะทำลายเรา โดยไม่บอกให้เราทราบถึงความทจริงหรือสติปัญญา เราถูกบอกว่า "ศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้" (1 เปโตร 5:8) ประการที่สองการเข้าทรงไม่ได้พึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้า สำหรับข้อมูล องค์พระผู้เป็นเจ้าสัญญาที่จะให้สติปัญญาแก่เราอย่างไม่มีข้อจำกัดแก่ทุกคนที่ขอจากพระองค์ (ยากอบ 1:5) นี่เป็นการบอกที่เฉพาะเจาะจงเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าอยากจะนำเราไปยังความจริงและชีวิตเสมอแต่ปีศาจนั้นอยากนำเราไปยังคำโกหกและนำเราไปยังความเสียหายที่รุนแรง

ความคิดที่ว่าวิญญาณของมนุษย์นั้นสามารถที่จะติดต่อได้เพื่อข้อมูลต่างๆ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริง ผู้ที่พยายามที่จะทำการติดต่อดังกล่าวหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะติดต่อกับวิญญาณของปีศาจ ไม่ใช่วิญญาณของผู้ที่เขารักซึ่งได้ตายไปแล้ว ผู้ที่ตายแล้วตรงไปยังสวรรค์หรือนรก ไปสวรรค์ถ้าพวกเขาได้เชื่อในพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและไปนรกถ้าพวกเขาไม่ได้เชื่อเช่นนั้น ไม่มีการติดต่อระหว่างผู้ที่ตายไปแล้วและผู้ที่มีชีวิตอยู่ ดังนั้นการแสวงหาผู้ตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นและอันตรายมาก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการเข้าทรง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries