settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความเกลียดชัง?

คำตอบ


การกล่าวตามพระคัมภีร์มีความคิดเห็นทั้งทางบวกและลบต่อความเกลียดชังชัง เป็นสิ่งที่สามารถยอมรับได้ที่จะเกลียดสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียด โดยแท้จริงแล้วนี่คือหลักฐานอย่างมากในการยืนกับพระเจ้า "ท่านผู้ที่พระเจ้ารัก ก็เกลียดชังความชั่ว" (สดุดี 97:10ก) ซึ่งแท้จริงแล้วการก้าวเดินที่ติดสนิทกับพระเจ้าของพวกเรามีมากเท่าเราและยิ่งเราจะมีสามัคคีธรรมกับพระองค์มากขึ้น ยิ่งเราตระหนักได้ว่าเราอยู่ในบาปทั้งภายในและภายนอก เราไม่โศกเศร้าและโกรธเป็นไฟเมื่อไรก็ตามที่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกกล่าวร้าย เมื่อเราเห็นความหลอกลวงทางจิตวิญญาณ เมื่อเราเห็นความขัดแย้งของพฤติกรรมที่ไม่มีพระเจ้าหรือ ยิ่งเราเข้าใจคุณลักษณะและความรักที่เป็นพระลักษณ์ของพระเจ้า เราจะยิ่งเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นและเราจะยิ่งเกลียดสิ่งเหล่านั้นซึ่งขัดแย้งต่อพระคำและธรรมชาติของพระองค์

แต่อย่างไรก็ตามความเกลียดชังชังที่เป็นแง่ลบเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อผู้อื่นโดยตรง องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถึงความเกลียดชังในการเทศนาบนภูเขา "เราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดโกรธพี่น้องของตน ผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ" (มัทธิว 5:22) พระองค์บัญชาว่าไม่เพียงแต่เราควรจะคืนดีกับพี่น้องของพวกเราก่อนเราจะไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เราควรจัดการอย่างรวดเร็วด้วย (มัทธิว 5:23 — 26) การกระทำการฆาตกรรมนั้นจะถูกประณามอย่างแน่นอน แต่ความเกลียดชังเป็น 'ใจ' แห่งความบาปและความคิดที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังหรือการกระทำการฆาตกรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าซึ่งต้องมีการเรียกร้องความยุติธรรม เป็นไปไม่ได้ในชีวิตนี้แต่อาจเป็นได้ในการพิพากษา ดังนั้นสิ่งเลวร้ายคือตำแหน่งของความเกลียดชังต่อพระเจ้าที่มนุษย์ผู้เกลียดชังถูกกล่าวถึงเพื่อที่จะต้องเดินในความมืดเพราะไม่ยอมรับความสว่าง (1 ยอห์น 2:9, 11) สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดคือมนุษย์ยังประกาศศาสนาแต่ยังคงความเกลียดชังชังกับพี่น้องของเขา พระคัมภีร์ประกาศว่าคนเช่นนี้คือคนโกหก (1 ยอห์น 4:20) และเขาจะหลอกลวงมนุษย์แต่นั่นไม่ใช่พระเจ้า ผู้เชื่อมากเท่าไรที่มีชีวิตอยู่หลายปีซึ่งเสแสร้งว่าทุกอย่างนั้นปรกติดี ถ่ายทอดทุกสิ่งตรงหน้าเพียงเพื่อให้พบความต้องการอย่างสุดท้ายเพราะพวกเขาปิดบังศัตรู (ความเกลียดชังชัง) ต่อเพื่อผู้เชื่อหรือ

ความเกลียดชังชังคือยาพิษที่ทำลายเราจากภายใน เป็นการสร้างความเคียดแค้นที่กัดกร่อนหัวใจและจิตใจของเราทีละน้อย นี่คือเหตุว่าทำไมพระคัมภีร์กล่าวกับพวกเราว่า ไม่ควรปล่อยให้ "รากแห่งความขมขื่น" เกิดขึ้นในหัวใจของเรา (ฮีบรู 12:15) ความเกลียดชังยังทำลายการเป็นพยานส่วนตัวของคริสเตียนเพราะความเกลียดชังนำเขาออกจากสัมพันธภาพที่มีร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้เชื่อคนอื่นๆ ให้พวกเราระวังที่จะกระทำตามสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าแนะนำและแก้ไขปัญากับทุกคนเกี่ยวกับทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเล็กน้อยขนาดไหนและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสัตย์ซื่อที่จะให้อภัยเราตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ (1 ยอห์น 1:9, 2:1)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความเกลียดชัง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries