settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการทำลายคำสาปแช่งลูกหลานว่าอย่างไร?

คำตอบ


พระคัมภีร์กล่าวถึง "คำสาปแช่งถึงลูกหลาน" ในหลายๆ ที่ (อพยพ 20:5, 34:7, กันดารวิถี 14:18, เฉลยธรรมบัญญัติ 5:9) พระเจ้าเตือนว่าพระองค์ทรงเป็น "พระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน"

ฟังดูเหมือนไม่ยุติธรรมที่พระเจ้าจะลงโทษลูกของพระองค์เพราะบาปจากบรรพบุรุษของพวกเขา อย่างไรก็ตามมันมีอะไรมากกว่านั้น ผลกระทบของบาปนั้นโดยธรรมชาติแล้วจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อพ่อมีวิถีชีวิตที่เป็นบาป ลูกๆ ของเขาก็จะมีแนวโน้มที่มีวิถีชีวิตที่เป็นบาปเช่นเดียวกัน การเตือนแบบบอกเป็นนัยจากอพยพ 20:5 คือความจริงที่ว่าลูกๆ จะเลือกที่จะทำตามบาปที่บรรพบุรุษของเขาทำ การอธิบายของชาวยิวระบุไว้ว่าข้อความนี้กล่าวถึง "พ่อที่ไม่เข้มแข็งในพระเจ้า" และ "ลูกที่กบฎ" ดังนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ยุติธรรมสำหรับการที่พระเจ้าจะลงโทษบาปไปถึงลูกหลานถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคนหรือลูกหลานเหล่านั้นได้ยอมรับที่จะทำตามความบาปของบรรพบุรุษของพวกเขาเอง

ในปัจจุบันนี้มีกระแสในคริสตจักรพยายามที่จะพยายามตำหนิบาปและปัญหาทุกอย่างจากคำสาปแช่งจากบรรพบุรุษ สิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ คำเตือนของพระเจ้าที่จะทำโทษต่อความชั่วช้าของลูกหลานในอนาคตเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม การแช่งสาปลูกหลานเป็นผลสำหรับกลุ่มชนชาติที่เฉพาะเจาะจง (อิสราเอล) สำหรับบาปที่เฉพาะเจาะจง (การกราบไหว้รูปเคารพ) หนังสือประวัติศาสตร์จากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (โดยเฉพาะ พระธรรมผู้วินิจฉัย) มีการบันทึกของการลงโทษจากพระเจ้านี้ถูกตัดสินออกมา

การแก้ไขคำสาปแช่งสำหรับลูกหลานเป็นการสำนึกผิดตลอดมา เมื่อชนชาติอิสราเอลหันกลับจากรูปเคารพมารับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ คำ "สาป" นั้นถูกทำลายไปและพระเจ้าได้ช่วยพวกเขาให้รอด (ผู้วินิจัย 3:9, 1 ซามูเอล 12:10-11) ใช่ พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าจะลงโทษความบาปชั่วของชนชาติอิสราเอลไปถึงสามสี่ชั่วอายุคน แต่ในข้อถัดมาพระองค์ได้สัญญาไว้ว่าพระองค์จะสำแดง "ความรักมั่นคงต่อคนที่รักเรา และรักษาบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคน" (อพยพ 20:6) กล่าวคือพระคุณของพระเจ้ายาวนานกว่าความโกรธเกรี้ยวของพระองค์เป็นพันเท่า

สำหรับบางคนที่กังกลเกี่ยวกับคำสาปแช่งถึงลูกหลานคำตอบคือการได้รับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ คริสเตียนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) เป็นไปได้อย่างไรที่ลูกของพระเจ้ายังคงอยู่ภายใต้คำสาปแช่งของพระเจ้า (โรม 8:1) วิธีแก้สำหรับ "คำสาปแช่งถึงลูกหลาน" คือการสำนึกผิดจากบาปที่เป็นคำถาม มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์และถวายตัวแด่พระเจ้า (โรม 12:1-2)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการทำลายคำสาปแช่งลูกหลานว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries