settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับโรคมะเร็ง?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอะไรที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามกษัตริย์เฮเซคียาห์ป่วยด้วยอาการ "ผิวหนังเป็นหนอง" (2 พงษ์กษัตริย์ 20:6 – 8) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาจจะที่จะเป็นโรคมะเร็งภายใต้ชื่ออื่นๆ ฉะนั้นแม้ว่าคำว่ามะเร็งไม่ได้มีอยู่ในพระคัมภีร์แต่มีอาการที่อธิบายว่าอาจจะเป็นมะเร็งได้อย่างแน่นอน เมื่อพระเยซูอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักษาโรคทั้งหมดที่มีคนนำมาหาพระองค์ (เห็นได้ชัดว่ารวมถึงโรคมะเร็งด้วย) เป็นสัญลักษณ์ว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามมะเร็งเหมือนกับโรคอื่นๆ เป็นผลของคำแช่งสาปของบาปในโลก ในปฐมกาล 3:17 เราอ่านว่า "แผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะตัวเจ้า" คำแปลที่ดีกว่าควรจะเป็นคำว่า "โลก" โลกถูกแช่งสาปเพราะความบาปและมนุษย์ทุกคนต้องตาย เราทุกคนกลับไปเป็นผงคลีและแนวทางของความตายอาจจะมากจากโรคที่เป็นผลทางธรรมชาติของการแช่งสาปของโลกนี้ โรคต่างๆ นั้นไม่ได้เป็น "การลงโทษ" แต่เป็นผลของการอาศัยอยู่ในโลกที่ตกลงในความบาปและการแช่งสาปของโลก ทั้งผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อเหมือนกันที่สามารถเป็นโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ที่นำไปสู่ความตาย เราต้องจำไว้ว่าในชีวิตของผู้เชื่อพระเจ้า "ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง" (โรม 8:28) "ทุกสิ่ง" รวมทั้งโรคมะเร็งด้วย

สิ่งที่มหัศจรรย์คือแม้ว่าในชีวิตนี้ในโลกที่ถูกแช่งสาปเราอยู่ภายใต้โรคเช่นโรคมะเร็งแต่เรามีความหวัง สดุดี 103 มีบทความที่มหัศจรรย์ที่ให้ความมั่นใจที่แน่นอนแก่เราว่าจะมีการสิ้นสุดของความเจ็บป่วยของโลกนี้ สดุดี 103:1 – 4 กล่าวว่า "จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้า และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตาย ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่าน"

บทนี้หมายความว่าเราได้รับการการันตีว่าพระเจ้าจะรักษาเราจากโรคมะเร็งหรือโรคอื่นๆ ในชีวิตนี้หรือไม่ ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่ความหมายของบทนี้ ในทางกลับกันพระเจ้าองค์เดียวกันที่อภัยบาปให้แก่เราวันหนึ่งจะนำเราไปยังสถานที่ที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเรา (มัทธิว 25:34) การไถ่บาปของพระองค์รักษาเราจากการถูกทำลายแล้วก็จะไม่มีการแช่งสาป โรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีการตายอีกต่อไปและเราจะสวมมงกุฎแห่งความดีและพระคุณของพระองค์ตลอดไป เป็นชัยชนะในท้ายที่สุดเหนือการแช่งสาปของความบาปนั้นเป็นของเราแล้วผ่านทางพระคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับโรคมะเร็ง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries