settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะมาเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?

คำตอบ


ขั้นตอนแรกที่จะมาเป็นคริสเตียนคือต้องเข้าใจความหมายของคำว่า "คริสเตียน"

ที่มาของคำว่า "คริสเตียน" เกิดที่เมืองอันทิโอกในต้นศตวรรษของคริสตศักราช (กิจการ 11:26) เป็นไปได้ว่าในตอนแรก คนตั้งใจนิยามคำว่า “คริสเตียน” ในเชิงดูหมิ่น

คำนี้มีนัยยะสำคัญหมายถึง "พระคริสต์น้อย" อย่างไรก็ตาม ตลอดหลายศตวรรษ ผู้เชื่อในพระคริสต์ได้นำคำว่า "คริสเตียน" มาใช้ และใช้เพื่อระบุตัวตนของพวกเขากันเองว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ คำนิยามที่เรียบง่ายของคริสเตียนคือบุคคลผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์

ฉันควรมาเป็นคริสเตียนทำไม

พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าพระองค์ "ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติ และประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมาก" (มาระโก 10:45)

เกิดมีคำถามว่า เราจำเป็นต้องรับการไถ่ทำไม ความหมายของค่าไถ่คือการจ่ายชดใช้ซึ่งต้องทำเป็นการแลกเปลี่ยนในการปลดปล่อยตัวคนนั้น ความหมายของค่าไถ่ถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดในกรณีของการลักพาตัว เมื่อมีคนถูกลักพาตัวและถูกกักตัวเป็นเชลยจนกว่ามีการจ่ายชดใช้คืนเพื่อปล่อยตัวคนนั้นเป็นอิสระ

พระเยซูทรงชดใช้ค่าไถ่แทนเรา เพื่อทรงปลดปล่อยเราเป็นอิสระจากการเป็นทาส!

เป็นทาสอะไรหรือ ทาสของบาปและผลที่ต่อเนื่องจากจากความบาป นำมาซึ่งความตายนิรันดร โดยการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร พระเยซูจำเป็นต้องทรงชดใช้ค่าไถ่นี้ทำไม เพราะเราทั้งหลายได้รับเชื้อแห่งความบาป (โรม 3:23) และดังนั้นจึงสมควรได้รับการตัดสินลงโทษจากพระเจ้า (โรม 6:23) พระเยซูทรงชดใช้ค่าไถ่ของเราได้อย่างไร

ทรงชดใช้ค่าไถ่โดยสิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อทรงรับโทษความผิดบาปของเรา (1 โครินธ์ 15:3; 2 โครินธ์ 5:21) ความตายของพระเยซูเพียงพอสำหรับการชดใช้แทนความบาปทั้งสิ้นของเราอย่างไร พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์ พระเจ้าผู้เสด็จมาสู่พื้นดินเพื่อทรงเป็นคนหนึ่งท่ามกลางเรา ดังนั้นพระองค์ทรงพิสูจน์ว่าทรงเป็นบุคคลเหมือนกับเราและทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา (ยอห์น 1:1, 14) ในฐานะทรงเป็นพระเจ้า ความตายของพระเยซูทรงคุณค่าไม่จำกัด มีค่าเพียงพอที่จะชดใช้ความผิดบาปของคนทั้งโลก (1 ยอห์น 2:2) การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูหลังความตายของพระองค์ แสดงให้เห็นว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นการเสียสละเพียงพอแล้วที่ได้ทรงพิชิตความบาปและความตาย

ฉันจะมาเป็นคริสเตียนได้อย่างไร

นี้เป็นตอนที่ดีที่สุด เพราะความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา พระเจ้าได้ทำให้มันง่ายเหลือเกินที่จะมาเป็นคริสเตียนได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือต้อนรับองค์พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ และเต็มใจยอมรับว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นการเสียสละที่เพียงพอสำหรับความผิดบาปของคุณ (ยอห์น 3:16) ไว้วางใจที่สุดในพระองค์ผู้เดียวว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ (ยอห์น 14:6; กิจการ 4:12) การมาเป็นคริสเตียนไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพิธีกรรม การไปโบสถ์ หรือการทำบางสิ่งโดยละเว้นจากสิ่งอื่น ๆ การมาเป็นคริสเตียนคือเรื่องที่เกี่ยวกับการมีสามัคคีธรรมส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ สามัคคีธรรมส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อ เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้นั้นมาเป็นคริสเตียน คุณพร้อมที่จะมาเป็นคริสเตียนหรือไม่ หากคุณพร้อมที่จะเป็นคริสเตียนโดยได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณทั้งหมดที่คุณต้องทำคือเชื่อเท่านั้น คุณเข้าใจและเชื่อว่าคุณได้กระทำบาปและสมควรรับการตัดสินจากพระเจ้าหรือไม่ คุณเข้าใจและเชื่อว่าพระเยซูทรงแบกรับโทษแทนคุณ โดยยอมสิ้นพระชนม์เพื่อคุณหรือไม่ คุณเข้าใจและเชื่อว่าความตายของพระองค์คือการเสียสละเพียงพอที่จะชดใช้ความผิดบาปของคุณหรือไม่ ถ้าคุณตอบคำถามสามข้อนี้ว่าใช่ แล้วขอให้คุณไว้วางใจในพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ต้อนรับพระองค์ โดยความเชื่อ ไว้วางใจอย่างที่สุดในพระองค์ผู้เดียว ทั้งหมดที่คุณทำนี่แหละที่เรียกว่าคุณมาเป็นคริสเตียน!

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”
English

กลับสู่หน้าภาษาไทย


ฉันจะมาเป็นคริสเตียนได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries