settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนที่ถอยกลับรูปเดิมยังคงรอดไหม?

คำตอบ


นี่คือคำถามที่มีการถกเถียงกันอย่างไม่จบสิ้นในหลายปีมานี้ คำว่า “ถอยกลับรูปเดิม” หรือ“กำลังถอยกลับรูปเดิม” ไม่ปรากฏในพันธสัญญาใหม่ และมันถูกใช้ในพันธสัญญาเดิม เกี่ยวกับอิสราเอลในเบื้องต้น แม้ว่าชาวยิวจะเป็นประชากรของพระเจ้าที่ทรงเลือกสรร พวกเขามักจะหันหลังให้กับพระองค์เสมอๆ และขัดขืนไม่ทำตามพระวจนะของพระองค์

เยเรมีย์ 8:9 “คนมีปัญญาจะได้รับความอาย เขาจะคร้ามกลัวและถูกจับตัวไป นี่แน่ะ เขาได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้า และปัญญาอย่างใดมีในตัวเขาเล่า”

นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาถูกบังคับให้ถวายเครื่องสักการบูชาเพื่อชำระบาปซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อที่จะฟื้นความสัมพันธ์กลับคืนกับพระเจ้าที่พวกเขาได้ทำให้พระองค์ไม่พอพระทัย อย่างไรก็ตาม พวกคริสเตียน ได้เอาประโยชน์แก่ตัวเอง จากการสละพระชนม์ของพระคริสต์เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ ครั้งเดียวเท่านั้นพอ และไม่จำเป็นต้องมีการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปของเขาอีกต่อไป พระเจ้าเองได้ทรงจัดเตรียมความรอดให้แก่เรา และเพราะเรารอดแล้วโดยพระองค์ คริสเตียนแท้ จะไม่ถอยห่างไปจนไม่หันกลับมา

2โครินธ์ 5:21 “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

พวกคริสเตียนทำบาป แต่ชีวิตคริสเตียนไม่ต้องถูกครอบงำโดยชีวิตที่เป็นบาป

1 ยอห์น 1:8 “ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย”

ผู้เชื่อทั้งหลายได้ถูกสร้างขึ้นเป็นคนใหม่แล้ว

2โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในเราซึ่งทำให้เราเกิดผลดี

กาลาเทีย 5:22-23 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย”

ชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นชีวิตที่ถูกเปลี่ยนใหม่แล้ว คริสเตียนได้รับการอภัยไม่ว่ากี่ครั้งที่พวกเขาทำบาป แต่ในเวลาเดียวกันคริสเตียนควรจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย เมื่อพวกเขายิ่งใกล้ชิดกับพระเจ้าและเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น เราควรจะมีข้อสงสัยอย่างแรงเกี่ยวกับคนที่อ้างว่าเป็นผู้เชื่อ แต่ยังใช้ชีวิตที่เป็นแบบอื่น ใช่ คริสเตียนแท้ที่หันกลับไปทำบาปชั่วคราวก็ยังคงรอดได้ แต่ในเวลาเดียวกันคนที่ใช้ชีวิตที่บาปครอบงำอยู่ ไม่ได้เป็นคริสเตียนแท้

แล้วคนที่ปฏิเสธพระคริสต์ล่ะเป็นไงบ้าง พระคัมภีร์บอกเราว่า ถ้าคนใดปฏิเสธพระคริสต์ ข้อแรกคือแท้จริงเขาไม่รู้จักพระคริสต์

1 ยอห์น 2:19 “เขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเรา แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเรา เพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกของเรา เขาก็จะอยู่กับเราต่อไป แต่เขาได้ออกไปแล้ว ซึ่งก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเขาเหล่านั้นหาใช่พวกของเราไม่”

คนที่ปฏิเสธพระคริสต์และหันหลังให้กับความเชื่อ กำลังแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เคยเป็นของพระคริสต์เลย บรรดาผู้ที่เป็นของพระคริสต์ยังคงอยู่กับพระคริสต์ บรรดาผู้ที่ละทิ้งความเชื่อไปแล้ว ข้อแรกคือพวกเขาไม่เคยมีความเชื่อ

2 ทิโมธี 2:11-13 “ข้อนี้เป็นความจริง คือถ้าเราตายกับพระองค์ เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ ถ้าเรามีความอดทน เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริง พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริง เพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้”
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนที่ถอยกลับรูปเดิมยังคงรอดไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries