settings icon
share icon
คำถาม

พวกคริสเตียนมีสิทธิอำนาจที่จะประณามมารหรือไม่?

คำตอบ


มีคริสเตียนบางคน ผู้ที่เชื่อว่าพวกเขาไม่เพียงแต่มีสิทธิอำนาจที่จะประณามมารได้ แต่พวกเขาก็ประมาณว่าต้องประณามมารเรื่อยไปด้วยไม่มีพื้นฐานทางพระคัมภีร์สำหรับความเชื่อดังกล่าว ไม่เหมือนพระเจ้า ซาตานไม่ได้อยู่ทุกหนทุกแห่ง มันสามารถอยู่ที่แห่งหนึ่งในครั้งหนึ่ง และความเป็นไปได้ที่มันจะรังควานกลั่นแกล้ง คริสเตียนแต่ละคนเป็นส่วนตัวได้น้อยมาก แน่นอน มันมีกองทัพปีศาจผู้ที่ทำตามคำสั่งของมัน และพวกมันอยู่ทุกหนทุกแห่งคอยหาทางทำลายพวกพยานฝ่ายบรรดาผู้เชื่อ ควรสังเกตที่นี่ว่า คริสเตียนไม่สามารถถูกครอบงำโดยมาร้ายในแบบเดียวกับที่บรรดาคนในพระคัมภีร์ถูกอธิบายว่าถูกครอบงำ

ในฐานะคริสเตียน เราจำเป็นต้องระมัดระวังตัวว่าที่จริงมีมารร้ายอยู่ ในขณะที่เราพยายามที่จะยืนหยัดในความเชื่อของเรา เราต้องตระหนักว่าศัตรูของเราไม่ได้เป็นเพียงความคิดของมนุษย์ แต่อำนาจที่แท้จริงที่มาจากอำนาจแห่งความมืด

เอเฟซัส 6:12 “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว ในสถานฟ้าอากาศ”

เห็นได้ชัดว่า พระเจ้าได้ทรงยอมให้ซาตานมีอำนาจมากที่สำคัญและมีอิทธิพลเหนือโลก อย่างน้อยก็ในตอนนี้ และมักอยู่ภายใต้การควบคุมโดยอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเสมอ

1 เปโตร 5:8 “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”

ซาตานเป็นอำนาจที่ทำงานในจิตใจของบรรดาผู้ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้า

เอเฟซัส 2:2 “ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง”

ใครก็ตามผู้ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ จะอยู่ภายใต้การครอบงำของมาร

กิจการ 26:18 “เพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขา และให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเรา'”

2 โครินธ์ 4:4 “ส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้น พระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไป เพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐ เรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้า”

คริสเตียนที่บังเกิดใหม่ไม่ได้ตกเป็นทาสต่อซาตานหรือต่อความบาปอีกต่อไป แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเรามีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งล่อลวงใจที่มันวางไว้ต่อหน้าเรา

โรม 6:6-7 “เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป”

พระคัมภีร์ไม่ได้ให้คริสเตียนมีสิทธิอำนาจที่จะประณามมารร้าย แต่เพื่อจะต่อต้านมัน

ยากอบ 4:7 “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป”

เศคาริยาห์ 3:2 “และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่า ‘โอ ซาตาน พระเจ้าตรัสห้ามเจ้าเถอะ พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงห้ามเจ้าเถิด นี่ไม่ใช่ดุ้นฟืนที่ฉวยออกมาจากไฟดอกหรือ”

ข้อนี้บอกเราว่าพระเจ้าเองทรงเป็นผู้ประณามซาตาน แม้กระทั่งมิคาเอลซึ่งเป็นหนึ่งในทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์อำนาจมากที่สุด ก็ไม่กล้าที่จะกล่าวโทษซาตาน แต่พูดอย่างนี้แทน "พระเจ้าทรงประณามเจ้า" (ยูดา 1: 9) ในการตอบสนองต่อการโจมตีของซาตาน คริสเตียนควรร้องขอต่อพระคริสต์ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การเอาชนะมาร เราควรมุ่งเน้นไปที่การติดตามพระเยซูคริสต์และเชื่อวางใจว่าพระองค์จะทรงพิชิตอำนาจของมารร้าย

ฮีบรู12:2 “หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า”

ไม่จำเป็นที่คริสเตียนจะประณามซาตาน เพราะพระเจ้าประทานทรงให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเพื่อต่อสู้กับมารร้าย (เอเฟซัส 6:10-18) อาวุธที่มีประสิทธิภาพร้ายแรงที่สุดที่เราใช้ต่อสู้มารคือความเชื่อ ความฉลาด และความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ พระคริสต์ เมื่อซาตานล่อลวงพระองค์นั้น พระองค์ทรงตอบด้วยข้อพระคัมภีร์ (มัทธิว 4:1-11) เพื่อให้ได้ชัยชนะในเรื่องต่างๆ ฝ่ายวิญญาณ เราต้องรักษาจิตสำนึกที่ชัดเจนและควบคุมความคิดของเรา

2 โครินธ์ 10:3-5 “เพราะว่า ถึงแม้ว่าเราอยู่ในโลกก็จริง แต่เราก็มิได้สู้รบตามโลกียวิสัย เพราะว่าศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัย แต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้า อาจทำลายป้อมได้ คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้ง ตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้ เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พวกคริสเตียนมีสิทธิอำนาจที่จะประณามมารหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries