settings icon
share icon
คำถาม

เกิดอะไรขึ้นกับหีบพันธสัญญา?

คำตอบ


เกิดอะไรขึ้นกับหีบพันธสัญญาเป็นคำถามซึ่งนักศาสนศาสตร์ นักศึกษาพระคัมภีร์และนักโบราณคดีหลงใหลใคร่อยากรู้มานานหลายศตวรรษ ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลกษัตริย์โยสิยาห์ ได้ทรงบัญชาให้ผู้ดูแลหีบพันธสัญญานำกลับไปยังพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม

2 พงศาวดาร 35:1-6 “โยสิยาห์ทรงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเจ้าใน กรุงเยรูซาเล็มครั้งหนึ่ง เขาฆ่าแกะปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนต้น พระองค์ทรงแต่งตั้งปุโรหิตให้ประจำหน้าที่ และทรงสนับสนุนเขาในการปรนนิบัติของพระนิเวศแห่งพระเจ้า และพระองค์ตรัสกับคนเลวี ผู้บริสุทธิ์เฉพาะพระเจ้า ผู้สอนอิสราเอลทั้งปวงว่า “จงวางหีบบริสุทธิ์ไว้ในพระนิเวศ ซึ่งซาโลมอนโอรสของดาวิดพระราชา ของอิสราเอลทรงสร้างไว้ เจ้าทั้งหลายไม่ต้องใส่บ่าหามไปอีก บัดนี้จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และอิสราเอลประชากรของพระองค์ จงเตรียมตัวของเจ้าตามตระกูลของเจ้าเป็นกองๆ ตามบันทึกพระราชดำรัสชี้แจงของดาวิดพระราชา แห่งอิสราเอล และตามบันทึกพระราชดำรัสชี้แจงของซาโลมอนโอรส ของพระองค์ และยืนประจำอยู่ในสถานบริสุทธิ์ตามพวกต่างๆที่เป็นพี่น้องของท่าน ผู้เป็นฆราวาสที่แบ่งเป็นตระกูลๆ และให้ส่วนของตระกูลคนเลวีปรนนิบัติแต่ละพวก และฆ่าแกะปัสกาและชำระตนให้บริสุทธิ์ และเตรียมไว้ให้พี่น้องของเจ้า เพื่อจะกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าทางโมเสสนั้น”

2 พงศ์กษัตริย์ 23:21-23 ”และพระราชาทรงบัญชาประชาชนทั้งปวงว่า “จงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ดังที่เขียนไว้ในหนังสือพันธสัญญา” นี้ เพราะว่าเทศกาลปัสกาอย่างนี้มิได้ถือกันมา ตั้งแต่สมัยผู้วินิจฉัย ผู้ที่ครอบครองอิสราเอล หรือระหว่างสมัยบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอล หรือพระราชาแห่งยูดาห์ แต่ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลกษัตริย์โยสิยาห์ ได้ถือเทศกาลปัสกานี้ถวายแด่พระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม”

นั่นคือครั้งสุดท้ายกล่าวถึงที่ตั้งหีบพันธสัญญาในพระคัมภีร์ สี่สิบปีต่อมา กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนจับผู้คนจากเยรูซาเล็มเป็นเชลยและทำลายพระวิหาร เกือบสิบปีหลังจากนั้น ทรงกลับมา ทรงริบเอาสิ่งที่ถูกทิ้งร้างในพระวิหารไป แล้วเผาพระวิหารและเมืองวินาศหมดสิ้น ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นกับหีบพันธสัญญา กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงนำมันไปหรือ มันถูกเผาทำลายพร้อมกับเมืองหรือ หรือมันถูกเคลื่อนย้ายไปซ่อนไว้ในอย่างปลอดภัย เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อฟาโรห์ชิชักแห่งอียิปต์ทรงยกทัพบุกเข้าไปในพระวิหารในรัชสมัยของเรโหโบอัม พระราชบุตรของซาโลมอน "เห็นได้ชัดเจน" เพราะถ้าฟาโรห์ชิชักได้ทรงจัดการนำหีบพันธสัญญาไป ทำไมกษัตริย์โยสิยาห์ทรงขอให้คนเลวีนำมันกลับมา ถ้าหีบพันธสัญญาอยู่ในอียิปต์ -ตามโครงเรื่องของ บุกหีบหายไป- คนเลวีจะไม่ได้ครอบครองมัน และดังนั้นจึงไม่สามารถนำมันกลับมาได้) หนังสือที่ฃไม่เกี่ยวกับศาสนาชื่อ แมคคาบีส์ ฉบับที่2 รายงานว่าก่อนที่บาบิโลนจะบุกมายึดเมืองได้นั้น เยเรมีย์ "ตามการเปิดเผยของพระเจ้า ท่านได้สั่งให้พลับพลาและหีบพันธสัญญาไปติดตามท่าน ไปและ ... ท่านขึ้นไปยังภูเขาที่โมเสสได้ไต่ขึ้นไปรับมรดกที่พระเจ้าทรงมอบให้

พระราชบัญญัติ 31:1-4 “โมเสสยังกล่าวถ้อยคำเหล่านี้แก่คนอิสราเอล และท่านกล่าวแก่เขาว่า “วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปีแล้ว ข้าพเจ้าจะออกไปและเข้ามาอีกไม่ไหวแล้ว พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า 'เจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้' พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะข้ามไปข้างหน้าท่านเอง พระองค์จะทรงทำลายประชาชาติเหล่านี้ให้พ้นหน้าท่าน เพื่อว่าท่านจะได้ขับไล่เขาไป โยชูวาจะนำหน้าท่านทั้งหลายดังที่พระเจ้าตรัสไว้แล้ว พระเจ้าได้ทรงกระทำแก่เขาอย่างที่พระองค์ จะทรงกระทำแก่สิโหนและโอกกษัตริย์ของคน อาโมไรต์ และแก่แผ่นดินของเขา ผู้ที่พระองค์ทรงทำลายเขา”

“เมื่อเยเรมีย์มาถึงที่นั่น ท่านพบว่าที่ว่างในถ้ำที่ซึ่งท่านตั้งเต็นท์ หีบพันธสัญญา และแท่นบูชาเครื่องหอม แล้วท่านก็ปิดกั้นทางเข้า " (แมคคาบีส์ ฉบับที่ 2 2: 4-5)

อย่างไรก็ตาม "บางคนที่ตามท่านขึ้นมาตั้งใจจะทำเครื่องหมายบอกเส้นทาง แต่พวกเขาไม่สามารถหาได้ เมื่อเยเรมีย์ได้ยินเรื่องนี้ ท่านตำหนิพวกเขาว่า “สถานที่นี้จะไม่ใครรู้จักจนกว่าพระเจ้าจะทรงรวบรวมคนของพระองค์เข้าด้วยกันอีกครั้ง และทรงสำแดงความเมตตาแก่พวกเขา “แล้วพระเจ้าจะทรงเปิดเผยสิ่งเหล่านี้และสง่าราศีของพระเจ้าจะปรากฏให้เห็นได้ในเมฆเช่นเดียวกับที่เคยปรากฏในสมัยของโมเสส และเมื่อซาโลมอนทรงอธิษฐานขอให้พระวิหาร ได้ถูกชำระให้บริสุทธิ์โดยพระสิริ" (2 แมคคาบีส์ ฉบับที่ 2: 6- 8) เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ว่า (ดู 2: 1) เรื่องที่เล่าต่อมานี้มีความถูกต้องไหม; แม้ว่ามันจะถูกต้อง เราจะไม่ทราบจนกว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมา ตามที่เรื่องราวบอกไว้

ทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเบาะแสของหีบพันธสัญญาที่หายไป รวมถึงคำกล่าวอ้างของรับบีชโลโม โกเรน และเยฮุดะ เก็ตซ์ ที่ว่ามันถูกเก็บซ่อนอยู่ใต้เทือกเขาที่ตั้งพระวิหาร ได้ถูกฝังอยู่ที่นั่นก่อนกษัตริย์นะบูคัดเนซาร์ทรงสามารถขโมยไป แต่น่าเสียดาย เทือกเขาที่ตั้งพระวิหารตอนนี้เป็นที่ตั้ง โดม ออฟ เดอะร้อค อาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามและชุมชนชาวมุสลิมปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ขุดค้นหา ดังนั้นเราจึงไม่สามารถทราบว่าสิ่งที่รับบีส์ โกเร และเก็ตซ์กล่าวนั้นถูกต้องไหม

เวนดิล โจนส์ นักสำรวจ รวมทั้งคนอื่นๆ เชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ที่พบในหนังสือม้วนเดดซีที่อิ้อฉาว คือ "หนังสือม้วนทองแดง" ที้เป็นปริศนาของโบราณสถานกุมราน ถ้ำที่ 3 แท้จริงเป็นแผนที่หาทรัพย์สมบัติ ที่มีรายละเอียดที่ตั้งของสมบัติอันมีค่ามากมายที่นำมาจากพระวิหารก่อนพวกบาบิโลนบุกเข้ามาถึง ในบรรดาสิ่งที่หายไปนั้นคือหีบพันธสัญญา ไม่ว่าจะสิ่งนี้แท้จริงยังคงต้องดูกันต่อไปหรือไม่ เพราะยังไม่มีใครสามารถกำหนดที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือม้วนได้

ที่น่าสนใจคือ นักวิชาการบางคนคาดเดาว่าหนังสือม้วนทองแดงแท้จริงอาจเป็นบันทึกอ้างถึงใน แมคคาบีส์ฉบับที่2 2: 1 และ 4 ซึ่งอธิบายว่าท่านเยเรมีย์ได้ซ่อนหีบพันธสัญญาไว้ ขณะที่กาคาดเดานี้ก็น่าสนใจ มันก็ยังคงไม่มีหลักฐานพอ

อดีตผู้สื่อข่าวแอฟริกาตะวันออกของวารสาร "นักเศรษฐศาสตร์" ชื่อ เกรแฮม แฮนค็อก ได้ตีพิมพ์หนังสือในปี 1992 ชื่อว่า สัญญาณและตราประทับ : ปริศนาเรื่องพีบพันธสัญญาที่หายไป (เข้าสู่ระบบและซีลแสวงหาแพ้โนอาที่ทำสัญญา) ที่เขาอ้างว่าหีบพันธสัญญาได้รับการเก็บไว้ในวิหารเซนต์แมรี่ ของคริสตจักรศิโยนแห่งเมืองอัคสัม เมืองโบราณของประเทศเอธิโอเ โรเบิร์ต คอร์นุค นักสำรวจของสถาบัน B.A.S.E ยังเชื่อด้วยว่าหีบพันธสัญญาตอนนี้อาจอยู่ในเมืองอัคสัม อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครยังได้พบมันเลยในทำนองเดียวกัน นักโบราณคดีไมเคิล แซนเดอร์ส เชื่อว่าหีบพันธสัญญาถูกซ่อนอยู่ในพระวิหารอียิปต์โบราณ ในหมู่บ้านอิสราเอลจาร์ฮายา( Djaharya ) แต่ที่จริงเขายังไม่ได้พบมัน

ประเพณีไอริชที่น่าสงสัย ยืนยันว่าหีบพันธสัญญาถูกฝังอยู่ภายใต้เทือกเขาทาราในไอร์แลนด์ นักวิชาการบางคนเชื่อว่านี่คือที่มาของนิทานตามตำนานของชาวไอริชเรื่อง "หม้อทองคำที่ปลายสายรุ้ง" แม้ที่น่าเชื่อถือน้อยกว่าคือการอ้างของนายรอน ไวแอตต์ และทอม ครอทเซอร์ ไวแอตต์ ที่อ้างว่าเขาได้เห็นจริงๆ ว่าหีบพันธสัญญาที่หายไปฝังอยู่ใต้ภูเขาคาลแวรี่และนายครอทเซอร์ อ้างว่าเขาได้เห็นมันอยู่บนภูเขาปิสกาห์ที่อยู่ใกล้ภูเขาเนโบ ทั้งสองคนเหล่านี้ไม่ได้รับความเชื่อถือในสายตาสังคมโบราณคดี และไม่ได้มีหลักฐานใดๆพอที่จะพิสูจน์การอ้างลอยๆ สุดท้ายหีบพันธสัญญาหายไปจากคนทั้งหมด ยกเว้นแต่พระเจ้า ยังคงมีการเสนอทฤษฎีที่น่าสนใจเช่นทฤษฎีเหล่านั้นที่เสนอมา แต่ก็ยังไม่พบหีบพันธสัญญาเลย ผู้เขียนแมคคาบีส์ฉบับที่ 2 อาจจะถูกต้อง เราไม่อาจค้นพบว่าอะไรเกิดขึ้นกับหีบพันธสัญญาที่หายไปจนกว่าพระเจ้าได้เสด็จกลับมา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เกิดอะไรขึ้นกับหีบพันธสัญญา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries