settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือหัวหน้าทูตสวรรค์?

คำตอบ


คำว่า " หัวหน้าทูตสวรรค์ " ปรากฏในพระคัมภีร์สองข้อเท่านั้น
1 เธสะโลนิกา 4:16 “ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน” ยูดา 9 “ฝ่ายหัวหน้าทูตสวรรค์มีคาเอล ครั้งเมื่อท่านโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสส ท่านเองก็ยังไม่บังอาจกล่าวก้าวร้าวต่อมารเลย เป็นแต่เพียงกล่าวว่า ‘ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิด’” คำว่า "หัวหน้าทูตสวรรค์" มาจากคำภาษากรีก หมายถึง "หัวหน้าทูตสวรรค์”

มันหมายถึง ทูตสวรรค์ผู้ที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำของทูตสวรรค์อื่น ๆ ยูดา ข้อ 9 ให้คำจำกัดหัวเรื่องว่า " หัวหน้าทูตสวรรค์มิคาเอล " ซึ่งอาจจะเป็นได้ว่ามิคาเอล เป็นเพียงหัวหน้าทูตสวรรค์แต่ผู้เดียว
ดาเนียล 10:13 “ เจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซีย ได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึงยี่สิบเอ็ดวัน แต่มีคาเอล เจ้าผู้พิทักษ์ชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่นั่นให้อยู่กับเจ้าผู้ พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซีย” แต่ข้อนี้อธิบายว่ามิคาเอล เป็น "หนึ่งในเจ้าชายหัวหน้าทั้งหลาย”
นี้อาจจะแสดงให้เห็นว่า มีหัวหน้าทูตสวรรค์มากกว่าคนหนึ่ง เพราะมิคาเอลถูกวางอยู่ในระดับเดียว กับ "เจ้าชายหัวหน้า" อื่น ๆ ดังนั้น ในขณะที่มันเป็นไปได้ว่ามีหัวหน้าทูตสวรรค์หลายคน ก็เป็นการดีที่สุด ที่จะไม่สมมุติเอาเองในพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการประกาศว่าทูตสวรรค์อื่น ๆ เป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ ดาเนียล 10:21 “แต่ข้าพเจ้าจะบอกท่านตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ใน หนังสือแห่งสัจจะ ไม่มีผู้ใดร่วมแรงกับข้าพเจ้าต่อสู้เจ้าเหล่านี้เลย นอกจากมีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ของท่าน”
บรรยายว่าหัวหน้าทูตสวรรค์มิคาเอลเป็น เจ้าชายน้อย ดาเนียล 12:1
1 “ในครั้งนั้น มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ ผู้คุ้มกันชนชาติของท่านจะลุกขึ้น และจะมีเวลายากลำบากอย่างไม่เคยมีมา ตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัย นั้น แต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้ คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือ ระบุว่ามิคาเอลเป็น " เจ้าชายยิ่งใหญ่ผู้ปกป้อง"
แม้ว่ามีหัวหน้าทูตสวรรค์หลายคน แต่ดูเหมือนว่ามิคาเอลเป็นหัวหน้าของพวกเขา


Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือหัวหน้าทูตสวรรค์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries