settings icon
share icon
คำถาม

สาเหตุของการต่อต้านยิวทั้งหมดในโลกนี้คืออะไร ?

คำตอบ


เพราะเหตุใดโลกเกลียดชังชาวยิวมากมาย ทำไมหลายๆ ประเทศจงเกลียดจงชังต่อต้านชาว ยิวอย่างหนัก ชาวยิวไม่ดีอย่างไรหรือ ประวัติศาสตร์ได้บอกว่ามากมายหลายครั้งในรอบ 1700 ปีที่ผ่านมา ชาวยิวถูกขับไล่ออกจากประเทศต่างๆ มากกว่า 80 ประเทศ นักประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญได้สรุปว่ามีเหตุผลต่างๆ หกอันดับ

• ทฤษฎีด้านเชื้อชาติ—ชาวยิวถูกเกลียดชังเนื่องจากพวกเขาเป็นเชื้อชาติที่ด้อยกว่า
• ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ – ชาวยิวถูกเกลียดชังเนื่องจากพวกเขาควบคุมความมั่งคั่งและอำนาจมากเกินไป
• ทฤษฎีคนนอก – ชาวยิวถูกเกลียดชังเนื่องจากพวกเขาแตกต่างจากคนอื่นทุกคน
• ทฤษฎีแพะรับบาป – ชาวยิวถูกเกลียดชังเนื่องจากพวกเขาเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมดของโลกนี้
• ทฤษฎีผู้ฆ่าพระคริสต์ – ชาวยิวถูกเกลียดชังเนื่องจากพวกเขาได้ฆ่าพระเยซูคริสต์
• ทฤษฎีประชากรที่ทรงเลือก – ชาวยิวถูกเกลียดชังเนื่องจากพวกเขาประกาศอย่างยโสโอหังว่าพวกเขาเป็น “ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือก”

มีสาระใดในทฤษฎีเหล่านี้หรือไม่

• ด้วยความเคารพในทฤษฎีเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความจริงคือว่าชาวยิวไม่ใช่เชื้อชาติหนึ่ง ใครก็ตามในโลก จะมีสีผิวใด ความเชื่อใด หรือเชื้อชาติใด ก็สามารถกลายเป็นชาวยิวได้

• ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นั้นระบุว่า ชาวยิวร่ำรวยไม่ได้มีน้ำหนักมากอะไร ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า ในช่วงศตวรรษที่ 17 ถึงที่ 20โดยเฉพาะในประเทศโปแลนด์และรัสเซีย ชาวยิวยากจนอย่างสิ้นหวังเลย และถ้าจะมีอิทธิพลในทางธุรกิจและการเมือง ก็มีน้อยมาก

• สำหรับทฤษฎีคนนอกนั้น ระหว่างศตวรรษที่ 18 ชาวยิวหมดท่าได้พยายามทำให้เหมือนกันกับประเทศที่เหลือในยุโรป พวกเขาหวังว่าการทำให้เหมือนกันจะทำให้การต่อต้านยิวหายไป อย่างไรก็ตาม ชาวยิวกลับถูกเกลียดชังมากขึ้นโดยบรรดาคนที่อ้างว่าชาวยิวจะทำให้เชื้อชาติพวกเขาติดเชื้อยีนส์ที่ด้อยกว่า นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง

• สำหรับทฤษฎีแพะรับบาปนั้น ความจริงคือว่าชาวยิวถูกเกลียดชังตลอดเสมอ ทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายมาก

• ทฤษฎีผู้ฆ่าพระคริสต์นั้น พระคัมภีร์กล่าวอย่างชัดเจนว่า ชาวโรมันเป็นผู้ฆ่าพระเยซูที่แท้จริง ถึงแม้ว่าชาวยิวจะลงมือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก็ตาม ไม่ได้พูดถึงจนในเวลาอีกสองสามร้อยปีถัดมา ชาวยิวถูกกล่าวอ้างว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าพระเยซู คนสงสัยว่าทำไมชาวโรมันจึงไม่ถูกเกลียดชัง

พระเยซูเองก็ได้ทรงยกโทษให้ชาวยิว (ลูกา 23:24) แม้กระทั่งสำนักวาติกันก็ได้ให้อภัยชาวยิวเรื่องมรณกรรมของพระเยซูในปี 1963 อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำแถลงการณ์ใดลดทอนการต่อต้านยิวลงได้

• สำหรับการที่พวกเขาประกาศตัวว่าเป็น “ชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือก” ชาวยิวมากมายในเยอรมันได้ปฏิเสธสถานะ “การถูกเลือก” ของพวกเขา ในระหว่างตอนปลายศตวรรษที่ 19 เพื่อที่จะทำให้เหมือนกันกับวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน แต่กระนั้น พวกเขากลับต้องทนทุกข์จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ทุกวันนี้ คริสเตียนและชาวมุสลิมบางคนก็ออกมาประกาศตัวเองเป็น “ชนชาติที่ทรงเลือก” ของพระเจ้า แต่ส่วนใหญ่แล้ว ชาวโลกก็ทนต่อพวกเขาได้ แต่ก็ยังคงเกลียดชังชาวยิว

ข้อนี้นำให้เรารู้เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมโลกเกลียดชังชาวยิว อัครทูตเปาโลบอกเราว่า “เพราะถ้าเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาป และถูกตัดขาดจากพระคริสต์เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้า คือญาติของข้าพเจ้าตามเชื้อชาติ พวกเขาเป็นคนอิสราเอล ได้รับการทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า และพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่เขา และเขาได้รับบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานธรรมบัญญัติ และพิธีนมัสการพระเจ้าและพระสัญญา ทั้งอัครปิตาก็เป็นของเขาด้วย และพระคริสต์ก็ได้ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในเชื้อชาติของเขา สาธุการแด่พระเจ้าผู้เป็นใหญ่เหนือสารพัดเป็นนิตย์ อาเมน” (โรม 9:3-5) ความจริงคือว่าโลกเกลียดชังชาวยิวเพราะโลกนี้เกลียดชังพระเจ้า ชาวยิวเป็นบุตรหัวปีของพระเจ้า ประชากรที่ทรงเลือกไว้ (เฉลยธรรมบัญญัติ 14:2) โดยผ่านทางหัวหน้าเผ่า ผู้เผยพระวจนะ และพระวิหาร พระเจ้าทรงใช้ชาวยิวนำเอาพระคำของพระเจ้า พระบัญญัติ และจริยธรรม ไปในโลกแห่งความบาป พระองค์ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ พระคริสต์เจ้า ในสภาพกายเป็นชาวยิว เพื่อทรงไถ่โลกให้พ้นจากความบาป ซาตานซึ่งเป็นจ้าวแห่งโลกนี้ (ยอห์น 14:30; เอเฟซัส 2:2) ได้มอมยาพิษความเกลียดชังชาวยิวในจิตใจของมนุษย์ ดูพระธรรมวิวรณ์บทที่ 12 เป็นภาพเปรียบเทียบความเกลียดชังของซาตาน (ของพญานาค) ที่มีต่อชนชาติยิว (ผู้หญิง)

ซาตานได้พยายามหลายครั้งที่จะกำจัดชนชาติยิวไปจากโลกนี้โดยใช้ชาวบาบิโลน ชาวเปอร์เซีย ชาวอัสสิเรีย ชาวอียิปต์ ชาวฮิตไทต์ และพวกนาซี แต่มันก็ประสบความล้มเหลวทุกครั้ง พระเจ้ายังไม่ทรงเสร็จภารกิจกับอิสราเอล พระธรรมโรม 11:26 บอกเราว่าวันหนึ่ง ชนชาติอิสราเอลทุกคนจะได้รับความรอด และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงไม่ได้ถ้าไม่มีชนชาติอิสราเอลดำรงอยู่อีกต่อไป ดังนั้น พระเจ้าจะทรงสงวนรักษาชนชาติยิวไว้เพื่ออนาคต เหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงสงวนรักษาคนที่เหลือรอดตลอดประวัติศาสตร์ จนกว่าแผนการของพระองค์สำเร็จ ไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางแผนการของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลและชนชาติยิวได้ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สาเหตุของการต่อต้านยิวทั้งหมดในโลกนี้คืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries