settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับน้ำมันเจิม?

คำตอบ


มีการกล่าวถึงน้ำมันเจิมถึง 20 ครั้งในพระคัมภีร์ มีการใช้ในพระคัมภีร์พระธรรมพันธสัญญาเดิมสำหรับการเจิมลงบนศีรษะของมหาปุโรหิตและลูกหลานของมหาปุโรหิตและถูกโปรยบนพลับพลาและเครื่องตกแต่งภายในนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าสิ่งนั้นผู้บริสุทธุ์และถูกแยกไว้เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า (อพยพ 25:6, เลวีนิติ 8:30, กันดารวิถี 4:16) ซึ่งถูกกล่าวถึงสามครั้งว่าเป็น "น้ำมันเจิมที่บริสุทธิ์" และชาวยิวถูกห้ามอย่างเคร่งคัดไม่ให้ผลิตซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัว (อพยพ 30:32 — 33) ส่วนผสมในการทำน้ำมันเจิมพบได้ในอพยพ 30:23 — 24 และประกอบด้วยมดยอบ อบเชยหอมและส่วนผสมอื่นๆ จากธรรมชาติ ส่วนผสมต่างๆ ของน้ำมันเหล่านี้ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีอำนาจเหนือธรรมชาติใดๆ แต่ความเคร่งครัดในคำแนะนำสำหรับการผลิตน้ำมันนี้เป็นการทดสอบการเชื่อฟังของชนชาติอิสราเอลและแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงของพระเจ้า

มีเพียงพระธรรมสี่เล่มในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่เอ่ยถึงการเจิมด้วยน้ำมันและไม่มีคำอธิบายสำหรับการใช้น้ำมันนี้ เราสามารถหาข้อสรุปได้จากบริบท ในมาระโก 6:13 เหล่าสาวกได้ชโลมคนป่วยและรักษาพวกเขาให้หาย ในลูกา 7:46 มารีได้ชโลมที่เท้าของพระเยซู ซึ่งเป็นกระทำเพื่อเป็นการนมัสการ ในยากอบ 5:14 ผู้ปกครองคริสตจักรได้ชโลมผู้ป่วยด้วยน้ำมันเพื่อการรักษา ในฮีบรู 1:8 — 9 พระเจ้าตรัสกับพระคริสต์ในขณะะที่พระองค์เสด็จกลับมายังสวรรค์ด้วยชัยชนะว่า "พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์" พระเจ้าเจิมพระองค์ไว้ "ด้วยน้ำมันแห่งความยินดี"

ทุกวันนี้คริสเตียนควรใช้น้ำมันเจิมหรือไม่ ในพระคัมภีร์ไม่ได้มีคำสั่งหรือแม้แต่คำแนะนำว่าเราควรใช้น้ำมันที่มีลักษณะเช่นนี้กับปัจจุบันนี้ แต่ก็ไม่ได้ห้ามที่จะใช้เช่นเดียวกัน น้ำมันมักใช้เป็นสัญลักษณ์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ เช่นเดียวกับคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจารีที่ฉลาดและโง่เขลา (มัทธิว 25:1 — 13) เช่นเดียวกับคริสเตียนมีน้ำมันของพระวิญญาณที่ทรงสถิตอยู่ เป็นผู้ที่นำเราไปสู่ความจริงทั้งหมดและเจิมเราอย่างต่อเนื่องด้วยพระคุณและการปลอบโยนของพระองค์ "แต่ท่านได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธุ์และท่านรู้ความจริงแล้ว" (1 ยอห์น 2:20)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับน้ำมันเจิม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries