settings icon
share icon
คำถาม

ทูตสวรรค์ร้องเพลงหรือไม่?

คำตอบ


อาจดูเป็นเรื่องแปลกที่จะถามว่าทูตสวรรค์ร้องเพลงหรือไม่ เพราะว่าสติปัญญาโดยทั่วไปกล่าวว่า "แน่นอนพวกท่านร้องเพลง" เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นภาพของทูตสวรรค์ถือหนังสือเพลงหรือพิณหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับการเล่นดนตรี และผู้คนมักจะกล่าวอ้างไปถึงเรื่องราวของคริสต์มาสคือ "เหล่าทูตสวรรค์ร้องเพลงให้คนเลี้ยงแกะฟังขณะที่พระเยซูประสูติไม่ใช่หรือ" ปัญหาคือว่าการร้องเพลงไม่ได้มีกล่าวไว้ในเรื่องราวของคริสต์มาสในพระคัมภีร์ ข้อเท็จจริงคือว่ามีหลักฐานทางพระคัมภีร์อยู่น้อยมากที่กล่าวว่าทูตสวรรค์ร้องเพลง

ตอนที่ชัดเจนที่สุดสำหรับประเด็นนี้คือโยบ 38:7 ซึ่งกล่าวว่าตอนที่พระเจ้าสร้างโลก "เหล่าดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบาน" สิ่งที่สอดคล้องกันในบทกลอนของฮีบรู "ดวงดาวยามเช้า" เทียบเท่ากับ "ทูตสวรรค์" และการร้องเพลงสอดคล้องกับการตะโกนอย่างมีความสุข ดูเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและตรงไปตรงมาที่ว่าทูตสวรรค์ร้องเพลง อย่างไรก็ตามคำในภาษาฮีบรูที่แปลว่า "ร้องเพลง" ไม่ได้หมายความว่าดนตรีทุกครั้ง อาจจะแปลได้ว่า "การตะโกนอย่างมีความสุข", "การร้องที่ดังก้อง" หรือ "ความชื่นชมยินดี" เช่นเดียวกันคำที่แปลว่า "ทูตสวรรค์" ในพระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วมสมัยแปลตามตัวอักษรหมายถึง "บุตรของพระเจ้า"

พระธรรมวิวรณ์บทที่ 5 เป็นอีกตอนที่อาจจะระบุว่าทูตสวรรค์ร้องเพลง ข้อ 9 กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่ "ร้องเพลงบทใหม่" ในสวรรค์ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่ร้องเพลงคือผู้อาวุโสยี่สิบสี่คนและสิ่งมีชีวิตสี่ชนิด เป็นไปได้ว่าจะเป็นทูตสวรรค์แต่ก็ไม่ได้มีการเรียกเช่นนั้นอย่างเฉพาะเจาะจง ดังนั้นในข้อ 11 มีการได้ยิน "เสียงของทูตสวรรค์มากมาย" แต่ในที่นี้คำเหล่านั้นมีการ "กล่าว" ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า "ได้ร้อง" คำกล่าวของทูตสวรรค์หมู่หนึ่งในข้อ 12 คล้ายกับคำต่างๆ ในเพลงของข้อ 9 แต่คำกล่าวของทูตสวรรค์ไม่ได้เรียกอย่างแน่ชัดว่าเป็นการร้อง ดังนั้นไม่มีข้อสรุปที่ยืนยันในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 5 ว่าทูตสวรรค์ร้องเพลง

แล้วเรื่องราวคริสต์มาสละ พระธรรมลูกา 2:13 – 14 กล่าวว่า "ในทันใดนั้น ชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่า "พระสิริจงมีแด่พระเจ้า..."" ให้สังเกตอีกครั้งว่าคำพูดของทูตสวรรค์เป็นการ "กล่าว" ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า "ได้ร้อง" ในเมื่อการร้องเพลงเป็นการพูดรูปแบบหนึ่ง พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้พิจารณาความคิดที่ว่าทูตสวรรค์ได้ร้องเพลง แต่ตอนนี้ไม่ได้วางคำถามนี้ไว้เฉยๆ เช่นเดียวกัน

กล่าวสั้นๆ คือว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ให้ตอบซึ่งสมบูรณ์ที่สุดว่าทูตสวรรค์ร้องเพลงหรือไม่ พระเจ้าสร้างมนุษยชาติให้มีความสัมพันธ์กับดนตรีและการร้องเพลงซึ่งเกี่ยวกับการนมัสการโดยเฉพาะ (เอเฟซัส 5:19) เรามักจะใช้การร้องเพลงเมื่อเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้อเท็จจริงที่ว่าคำพูดของทูตสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 5 และพระธรรมลูกาบทที่ 2 เป็นคำแห่งการสรรเสริญ แสดงออกมาในรูปแบบของบทกลอน เป็นข้อถกเถียงสำหรับความคิดที่ว่าทูตสวรรค์กำลังร้องเพลง และมันจะดูเหมือนว่ามีเหตุผลที่พระเจ้าจะสร้างทูตสวรรค์ด้วยการที่มีใจชอบร้องเพลงเหมือนที่มนุษย์มี แต่เราไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ ไม่ว่าทูตสวรรค์ได้ร้องเพลงหรือพูดในพระคัมภีร์พวกท่านได้นมัสการและสรรเสริญพระเจ้า ให้เราทำตามตัวอย่างของพวกท่าน

English



กลับสู่หน้าภาษาไทย

ทูตสวรรค์ร้องเพลงหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries