settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าไม่ทรงให้ทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์มีโอกาสกลับใจใหม่ ?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้เจาะจงกล่าวถึงปัญหาทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์ให้มีโอกาสที่จะกลับใจใหม่ แต่เราสามารถเข้าใจได้จากสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้ ข้อแรกซาตาน(ลูซิเฟอร์)เป็นทูตสวรรค์ระดับสูงระดับหนึ่ง บางทีเป็นระดับสูงที่สุด

เอเสเคียล 28:14 “เราตั้งเจ้าให้อยู่กับเครูบ ผู้พิทักษ์ที่ได้เจิมตั้งไว้ เจ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้า และเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง”

ลูซิเฟอร์และทูตสวรรค์ทั้งหมด อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าเสมอ และมีความรู้เรื่องพระสิริของพระเจ้า ดังนั้น พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการกบฏต่อพระเจ้า และหันออกห่างจากพระองค์ พวกเขาไม่ได้ถูกล่อลวง ลูซิเฟอร์และทูตสวรรค์อื่น ๆ กำลังกบฏต่อพระเจ้า แม้ว่าสิ่งที่พวกเขารู้นั้นเป็นความชั่วร้ายที่สุด

ข้อที่สอง พระเจ้าไม่ได้ทรงจัดแผนการไถ่เพื่อทูตสวรรค์อย่างที่ทรงกระทำเพื่อมนุษย์ การล้มในความบาปของมนุษยชาติจำเป็นต้องมีเครื่องบูชาไถ่โทษบาป และพระเจ้าทรงจัดเตรียมเครื่องถวายบูชาเป็นองค์พระเยซูคริสต์ โดยพระคุณของพระองค์ พระเจ้าได้ทรงไถ่มนุษยชาติและถวายพระเกียรติแด่พระองค์

เครื่องถวายบูชาดังกล่าวไม่ได้วางแผนการไว้สำหรับทูตสวรรค์ นอกจากนี้ พระเจ้าทรงเรียกทูตสวรรค์ทั้งหลายผู้ที่ยังคงสัตย์ซื่อต่อพระองค์ว่าเป็น “ ทูตสวรรค์ที่เลือกแล้ว” ของพระองค์

1 ทิโมธี 5:21 “ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า พระเยซูคริสต์ และเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกไว้แล้วนั้น ให้ท่านรักษาระเบียบเหล่านี้ไว้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด และไม่กระทำการใดๆด้วยใจลำเอียง”

เรารู้จากหลักคำสอนในพระคัมภีร์เรื่องการเลือกสรรว่า ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเลือกให้ได้รับความรอดจะรอดได้ และไม่มีอะไรที่สามารถแยกพวกเขาออกจากความรักของพระเจ้า

โรม 8:38-39 “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

เห็นได้ชัดว่าทูตสวรรค์ทั้งหลายผู้ที่ได้ก่อกบฏ ไม่ได้เป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าทรงเลือก

ในที่สุด พระคัมภีร์ไม่ให้เหตุผลที่เราจะเชื่อว่าทูตสวรรค์จะกลับใจใหม่ หากว่าพระเจ้าทรงให้พวกเขามีโอกาส

1 เปโตร 5:8 “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”

ดูเหมือนทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์ทุ่มตัวต่อต้านพระเจ้าอย่างเต็มที่ และรุกรานประชากรของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าความรุนแรงของการพิพากษาของพระเจ้าแตกต่างกันไปตามขนาดของความรู้ที่มีของบุคคลนั้น

ลูกา 12:48 “แต่ผู้ที่มิได้รู้ แล้วได้กระทำสิ่งซึ่งสมจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนน้อย ผู้ใดได้รับมาก จะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากและผู้ใดได้รับฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมาก”

ทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์ ผู้ครอบครองความรู้มากมาย สมควรอย่างยิ่งที่ได้รับพระอาชญาของพระเจ้า Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าไม่ทรงให้ทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์มีโอกาสกลับใจใหม่ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries