settings icon
share icon
คำถาม

ทูตสวรรค์มีลักษณะเหมือนอะไร ?

คำตอบ


ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณ (ฮีบรู 1.14) ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีรูปร่างลักษณะทางกาย แต่ทูตสวรรค์ก็สามารถปรากฏในรูปกายแบบมนุษย์ เมื่อทูตสวรรค์ปรากฏต่อมนุษย์ในพระคัมภีร์ พวกเขาคล้ายกับผู้ชายตามปกติ

ปฐมกาล18:1-19 “พระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านที่หมู่ต้นก่อหลวงที่มัมเร ขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่ประตูเต็นท์เวลาแดดร้อน ท่านเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นชายสามคนยืนอยู่ข้างหน้าท่าน เมื่อท่านเห็นเขาทั้งสามท่านก็วิ่งจากประตูเต็นท์ ไปต้อนรับเขากราบลงถึงดิน พูดว่า “เจ้านายของข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่าน ขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียเลย ข้าพเจ้าจะเอาน้ำมานิดหน่อยให้ท่านล้างเท้า และพักใต้ต้นไม้ ข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่อยหนึ่งมาให้ ท่านจะได้พักผ่อนหายเหนื่อยเสียก่อน แล้วจึงค่อยเดินทางต่อไป ไหนๆท่านก็มายังผู้รับใช้ของท่านแล้ว’ เขาทั้งสามจึงว่า “ทำตามที่เจ้ากล่าวนี้เถิด’ อับราฮัมรีบเข้าไปในเต็นท์หานางซาราห์ กล่าวว่า ‘เร็วๆหน่อยเอาแป้งละเอียดสามถังนวดแล้วทำขนม’ แล้วอับราฮัมวิ่งไปที่ฝูงสัตว์ เอาลูกโคตัวหนึ่ง ยังอ่อนและดี มอบให้คนใช้รีบปรุงเป็นอาหาร ท่านเอาเนย น้ำนมและลูกโคที่เขาปรุงแล้วนั้นมาวางต่อหน้าเขาทั้งสาม และท่านยืนอยู่ข้างเขาทั้งสามที่ใต้ต้นไม้ เมื่อเขาทั้งสามรับประทาน เขาทั้งสามถามท่านว่า “ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหน” ท่านตอบว่า “นางอยู่ที่ในเต็นท์’ เขาว่า ‘ปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอน ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง’ นางซาราห์ฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ข้างหลังท่าน ฝ่ายอับราฮัมและซาราห์นั้นชราแล้ว และประจำเดือนของซาราห์ก็หมดไปแล้ว นางซาราห์ก็หัวเราะอยู่แต่ในใจ กล่าวว่า ‘ฉันแก่แล้ว สามีของฉันก็แก่แล้ว ฉันยังจะยินดีอีกหรือ’ พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า ‘ทำไมนางซาราห์หัวเราะ และกล่าวว่า 'ฉันแก่แล้วจะคลอดบุตรชายจริงๆหรือ' มีสิ่งใดที่อัศจรรย์เกินฤทธิ์พระเจ้าจะทำได้ พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้า ฤดูนี้ปีหน้า และซาราห์จะมีบุตรชายคนหนึ่ง’ แต่นางซาราห์ปฏิเสธว่า “ข้าพระองค์มิได้หัวเราะพระเจ้าข้า” เพราะนางกลัว พระองค์ตรัสว่า “อย่ามุสา เจ้าหัวเราะจริงๆ’ แล้วบุรุษเหล่านั้นก็ออกจากที่นั่น เดินไปจนเห็นเมืองโสโดม และอับราฮัมก็ตามไปส่งด้วย พระเจ้าตรัสว่า “ควรหรือที่เราจะซ่อนสิ่งซึ่งเราจะกระทำนั้นมิให้อับราฮัมรู้ เพราะอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมาก และประชาชาติทั้งหลายในโลกจะได้รับพรก็เพราะท่าน เพราะเราเลือกเขาแล้ว เพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลาน และครอบครัวที่สืบมา ให้รักษาพระมรรคาของพระเจ้า โดยทำความชอบธรรมและความยุติธรรม เพื่อว่าพระเจ้าจะได้ประทานสิ่ง ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วให้แก่อับราฮัม”

พระเจ้าและทูตสวรรค์ทั้งสององค์ปรากฏเป็นผู้ชายและกินอาหารร่วมกับอับราฮัม ทูตสวรรค์ปรากฏเป็นผู้ชายหลายครั้งตลอดทั้งพระคัมภีร์ และพวกเขาไม่เคยปรากฏในสภาพของผู้หญิง

โยชูวา 5:13-14 “เมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยรีโคท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดู เห็นชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือยืนอยู่ตรงหน้าท่าน โยชูวาเข้าไปหาชายนั้น กล่าวแก่เขาว่า ‘ท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรู’ ผู้นั้นจึงตอบว่า ‘มิใช่ ที่เรามานี้ก็มาเป็นจอมพลโยธาของพระเจ้า’ ฝ่ายโยชูวาก็กราบลงถึงดินนมัสการแล้วถามว่า ‘เจ้านายของข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รับใช้ของท่านกระทำอะไร’”

มาระโก 16:5 “ครั้นเขาเข้าไปในอุโมงค์แล้ว ได้เห็นหนุ่มคนหนึ่งนุ่งห่มผ้ายาวสีขาวนั่งอยู่ข้างขวา ผู้หญิงนั้นก็ตกตะลึง”

เวลาอื่น ทูตสวรรค์ไม่ปรากฏในสภาพเป็นมนุษย์ แต่ในสภาพอื่นฝ่ายโลก และการปรากฏตัวของพวกเขาดูน่ากลัวต่อบรรดาผู้ที่ได้พบพวกเขา บ่อยครั้ง ถ้อยคำแรกจากทูตสวรรค์เหล่านี้จะกล่าวว่า “อย่ากลัวเลย” เพราะความกลัวอย่างแรงเป็นปฏิกิริยาตอบสนองปกติ พวกยามเฝ้าอุโมงค์เก็บพระศพของพระเยซูเป็นเหมือนคนตาย เมื่อพวกเขาเห็นทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า

มัทธิว 28:4 “ยามที่เฝ้าอยู่นั้นกลัวทูตองค์นั้นจนตัวสั่นและเป็นเหมือนคนตาย”

พวกคนเลี้ยงแกะในทุ่งนาในพระธรรมลูกาบทที่ 2 ตกใจกลัวยิ่งนัก เมื่อทูตสวรรค์ปรากฏ และพระสิริของพระเจ้าส่องล้อมรอบพวกเขา

ในด้านลักษณะทางกายภาพ บางครั้งบรรยายว่าทูตสวรรค์มีปีกภาพของเชรูบิมบนหีบพันธสัญญามีปีกที่ปกคลุมพระที่นั่งแห่งพระกรุณา

อพยพ 25:20 “ให้เครูบกางปีกออกไว้เบื้องบนปกพระที่นั่งกรุณา ไว้ด้วยปีก และให้หันหน้าเข้าหากัน ให้เครูบหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุณา”

อิสยาห์ได้เห็นเชรูบิมมีปีกเมื่อท่านเห็นนิมิตพระบัลลังก์แห่งสวรรค์ แต่ละตนมีปีกหกปีก

อิสยาห์ 6:2 “เหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละตนมีปีกหกปีก ใช้สองปีกบังหน้า และสองปีกคลุมเท้า และด้วยสองปีกบินไป”

เอเสเคียลด้วยที่เห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์มีปีก

เอเสเคียล 1:5-11 “และจากท่ามกลางไฟนี้มีร่างดังสัตว์สี่ตัวออกมา รูปร่างของสัตว์นั้นเป็นเช่นนี้คือ มีสัณฐานเหมือนมนุษย์ แต่สัตว์ทุกตัวมีหน้าสี่หน้า และมีปีกสี่ปีกทุกตัว ขาของสัตว์นั้นตรง และฝ่าตีนก็เหมือนฝ่าตีนลูกวัว และเป็นประกายอย่างทองสัมฤทธิ์ขัด ที่ใต้ปีกข้างตัวมันทั้งสี่ข้างมีเป็นมือคน สัตว์ทั้งสี่มีหน้าและมีปีกดังนี้ คือปีกของมันต่างก็จดปีกของกันและกัน มันบินตรงไปข้างหน้าขณะที่ไปก็ไม่หันเลย สัณฐานหน้าของมันทุกตัวมีหน้าเหมือนหน้าคน สัตว์ทั้งสี่มีหน้าสิงห์อยู่ด้านขวา สัตว์ทั้งสี่มีหน้าวัวอยู่ด้านซ้าย สัตว์ทั้งสี่มีหน้านกอินทรีอยู่ด้านหลัง หน้าของมันเป็นดังนี้แหละ ปีกของมันกางแผ่ขึ้นข้างบน สัตว์แต่ละตัวมีสองปีก แต่ละปีกจดปีกของกันและกัน ส่วนอีกสองปีกคลุมกายของมัน”

ข้อนี้พรรณนาให้เห็นทูตสวรรค์มีรูปลักษณ์ของมนุษย์—เสียง ใบหน้า และเท้า จะได้ยินเสียงของทูตสวรรค์ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในพระธรรมตอนอื่น ๆ อีกหลายตอน หนึ่งในคำบรรยายที่สมบูรณ์ที่สุดเรื่องทูตสวรรค์อยู่ในพระธรรมดาเนียล

ดาเนียล 10:5-6 “ข้าพเจ้าแหงนขึ้นมอง ดูเถิด มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าป่านมีทองเมืองอุฟาสคาดเอวไว้ ร่างกายของท่านดั่งเพทาย และหน้าของท่านก็เหมือนฟ้าแลบ ดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเปลวเพลิง แขนและเท้าเป็นเงางามเหมือนกับทองสัมฤทธิ์ขัด และเสียงถ้อยคำของท่านเหมือนเสียง มวลชน”

มีคำบรรยายทูตสวรรค์ที่อุโมงค์เก็บพระศพของพระเยซูในทำนองเดียวกัน

มัทธิว 28:3 “สัณฐานของทูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อก็ขาวเหมือนหิมะ”

ไม่ว่าทูตสวรรค์มีลักษณะเป็นแบบใด ก็มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าพวกเขาสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ เอเสเคียลบอกเราว่าลูซิเฟอร์ “ลำพองใจ” ในความงามของเขา นอกจากนี้ การเป็นเหมือนทูตสวรรค์ ผู้ที่ปรากฏอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า คาดว่าจะมีความงามพิเศษ เพราะพระสิริของพระเจ้าจะสะท้อนต่อสิ่งที่อยู่รอบๆ พระองค์ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทูตสวรรค์มีลักษณะเหมือนอะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries