settings icon
share icon
คำถาม

มีเหล่าทูตสวรรค์ที่อยู่ท่ามกลางเราหรือไม่?

คำตอบ


ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มเราเห็นตัวอย่างมากมายที่เหล่าทูตสวรรค์เป็นส่วนสำคัญในแผนการของพระเจ้า พระคัมภีร์ข้อหนึ่งอ้างถึงความเป็นไปได้ของเหล่าทูตสวรรค์ที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางพวกเราในปัจจุบัน "อย่าลืมที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้า เพราะโดยการทำเช่นนั้นบางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว" (ฮีบรู 13: 2) การอ้างอิงที่ชัดเจนคือต่ออับราฮัมผู้ซึ่งทูตสวรรค์ได้ไปเยือนและปรากฏต่อเขาในรูปแบบมนุษย์ (พระธรรมปฐมกาลบทที่ 18) ข้อพระคำนี้อาจจะยืนยันหรืออาจจะไม่ได้ยืนยันว่าเหล่าทูตสวรรค์ดำเนินอยู่ท่ามกลางพวกเราโดยแท้จริงอย่างไม่คาดคิดมาก่อน "ได้แสดงให้เห็นว่า" เป็นอดีตกาลและดังนั้นการเผชิญหน้าในปัจจุบันจึงไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจน

มีตัวอย่างในพระคัมภีร์เป็นสิบๆ ตัวอย่างเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับทูตสวรรค์ ดังนั้นเราจึงรู้ว่าพระเจ้าทรงสามารถและใช้เหล่าทูตสวรรค์เพื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จ สิ่งที่เราไม่ทราบแน่ชัดคือบ่อยแค่ไหนที่เหล่าทูตสวรรค์อนุญาตให้ผู้คนมองเห็นพวกเขา นี่คือส่วนพื้นฐานเกี่ยวกับทูตสวรรค์จากพระคัมภีร์ คือว่าเหล่าทูตสวรรค์สามารถให้คำแนะนำผู้คน (ปฐมกาล 16: 9) ช่วยเหลือผู้คน (ดาเนียล 6:22) ส่งข้อความถึงผู้คน (ลูกา 1:35) ปรากฏในนิมิตและความฝัน (ดาเนียล 10:13) ปกป้องผู้คน (อพยพ 23:20) ) และช่วยดำเนินตามแผนการของพระเจ้า

เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างเหล่าทูตสวรรค์และพระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ในแผนการของพระองค์ เหล่าทูตสวรรค์มีความรู้สึกเป็นบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวเนื่องจากบางองค์มีชื่อ (เช่นกาเบรียลและมิคาเอล) และทุกองค์มีหน้าที่แตกต่างกันไปตามลำดับขั้นของทูตสวรรค์

แต่พวกท่านดำเนินอยู่ท่ามกลางเราหรือไม่ ถ้าพระเจ้าเลือกที่จะใช้พวกเขาในแผนการที่พระองค์สร้างขึ้นเพื่อพวกเรา ใช่แน่นอนว่าพวกท่านสามารถดำเนินอยู่ท่ามกลางพวกเราเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า มีการกล่าวถึงเหล่าทูตสวรรค์ในพระธรรมปฐมกาลและในพระธรรมวิวรณ์รวมถึงการเป็นพยานถึงการสร้างโลก (โยบ 38: 7) พระเจ้าทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้นของกาลเวลาและจะยังคงใช้พวกเขาในตอนสุดท้ายของกาลเวลาตามพระคัมภีร์ มีความเป็นไปได้สูงมากที่ผู้คนในปัจจุบันนี้หลายคนได้พบหรือเห็นทูตสวรรค์โดยที่ไม่รู้ตัว

หากเหล่าทูตสวรรค์ดำเนินอยู่ท่ามกลางเรานั่นเป็นเพราะว่าพวกท่านกำลังรับใช้ตามพระบัญชาของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวถึงปีศาจที่ไปๆ มาๆ ไปทั่วโลกโดยไม่มีจุดประสงค์ใดนอกจากเพื่อการทำลาย (มัทธิว 12:43–45) ซาตานและกองทัพปีศาจของมันมีอาจสามารถปรากฏกายได้เหมือนกับเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ จุดประสงค์ของซาตานคือการหลอกลวงและฆ่า ซาตาน "ปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่าง" (2 โครินธ์ 11:14)

หมายเหตุสำคัญคือเหล่าทูตสวรรค์ไม่ควรได้รับการสรรเสริญหรือนมัสการ (โคโลสี 2:18) พวกท่านเป็นบุคคลที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและพวกเขาอ้างตัวเองว่าเป็น "เพื่อนผู้รับใช้" ร่วมกับเรา (วิวรณ์ 22: 9)

โดยไม่คำนึงถึงว่าเราจะได้สัมผัสกับประสบการณ์เกี่ยวกับเหล่าทูตสวรรค์จริงหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเรามีประสบการณ์ในความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงอยู่เหนือเหล่าทูตสวรรค์และมนุษย์ทั้งปวงและพระองค์เท่านั้นที่สมควรได้รับการนมัสการ "พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ทรงสร้างแม้กระทั่งฟ้าสวรรค์สูงสุดและดวงดาวทั้งปวงในฟากฟ้า ทรงสร้างแผ่นดินโลกกับท้องทะเลและสรรพสิ่งในนั้น พระองค์ประทานชีวิตแก่ทุกสิ่ง และชาวสวรรค์นมัสการพระองค์" (เนหะมีย์ 9: 6)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีเหล่าทูตสวรรค์ที่อยู่ท่ามกลางเราหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries