settings icon
share icon
คำถาม

การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์คืออะไร ?

คำตอบ


การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์คือการศึกษาเรื่องของทูตสวรรค์ ทุกวันนี้มีมุมมองหลายอย่างเรื่องทูตสวรรค์ที่ไม่เป็นไปตามแบบพระคัมภีร์ บางคนเชื่อว่าทูตสวรรค์เป็นมนุษย์ที่ได้ตายไปแล้ว คนอื่นๆ เชื่อว่าทูตสวรรค์เป็นแหล่งของอำนาจที่ไม่มีตัวตน คนอื่น ๆ ยังปฏิเสธว่าไม่มีทูตสวรรค์เลย ความเข้าใจตามแบบพระคัมภีร์เรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์ จะแก้ไขความเชื่อผิด ๆ เหล่านี้ การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์ บอกเราให้ทราบสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเรื่องทูตสวรรค์ มันเป็นการศึกษาว่าทูตสวรรค์เกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไร และสนองต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างไร นี่คือบางประเด็นที่สำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์:

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์เป็นรูปแบบของตัวตนที่แตกต่างจากมนุษย์อย่างสิ้นเชิง มนุษย์ไม่ได้กลายเป็นทูตสวรรค์หลังจากที่พวกเขาตาย ทูตสวรรค์จะไม่มีวันเปลี่ยนเป็นมนุษย์และไม่เคยเป็นมนุษย์เลย พระเจ้าได้ทรงสร้างทูตสวรรค์เหมือนดังที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์

ทูตสวรรค์เป็นเพศชายหรือเพศหญิงกันแน่ พระคัมภีร์ไม่จำเป็นต้องรับรองเรื่องเพศของทูตสวรรค์ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง เมื่อใดที่ทูตสวรรค์ถูก “กำหนด” เพศในพระคัมภีร์ ก็จะถือเป็นเพศชาย

ปฐมกาล 19:10-12 “แต่แขกทั้งสองนั้นยื่นมือออกไปดึงตัวโลทเข้ามาใน บ้านแล้วปิดประตูเสีย ท่านทั้งสองทำให้พวกคนที่อยู่หน้าประตูบ้านนั้นตาบอดหมด ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็เที่ยวคลำหาประตูจนอ่อนใจ แล้วแขกทั้งสองจึงพูดกับโลทว่า “ที่นี่เจ้ามีใครอีกหรือ บุตรเขย บุตรชาย บุตรหญิง คนของเจ้าในเมืองนี้ จงนำออกไปจากที่นี้ให้หมด”

วิวรณ์ 7:2 “แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออก ถือดวงตราของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ และท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ทูตทั้งสี่ ผู้ซึ่งได้รับมอบ อำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้น”

วิวรณ์ 8:3 “และทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคำออกมายืนอยู่ที่แท่น พระเจ้าได้ทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้น เพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งปวงบนแท่นทองคำ ที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้น”

วิวรณ์ 10:7 “แต่ว่าในวันที่ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดจะเป่าแตรนั้น ความล้ำลึกของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้แก่พวกผู้เผยพระวจนะ ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นก็จะสำเร็จ”

บรรดาชื่อทั้งหลายที่ถูกกำหนดให้เป็นชื่อทูตสวรรค์คือ มิคาเอลและกาเบรียล โดยทั่วไปถือว่าเป็นชื่อเพศชาย

เรามีทูตสวรรค์ผู้ปกป้องบ้างไหม ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าทูตสวรรค์ดีๆ จะช่วยปกป้องผู้เชื่อ ช่วยเปิดเผยข้อมูลให้ทราบ ช่วยนำพาผู้คน และโดยทั่วไป ทำพันธกิจรับใช้บุตรทั้งหลายของพระเจ้า ปัญหาที่ยากคือ แต่ละคนหรือผู้เชื่อแต่ละคนมีทูตสวรรค์ที่ถูกมอบหมายให้แก่เขาหรือเธอหรือไม่

ใครเป็นทูตของพระเจ้าหรือ ในพระคัมภีร์ไม่ได้กำหนดเอกลักษณะที่ชัดเจนของ “ทูตของพระเจ้า” อย่างไรก็ตาม ในเอกลักษณ์ของเขามี “ ตัวชี้แนะ” ที่สำคัญมากมาย

เชรูบิมคืออะไร เชรูบิมหรือเครูบมีรูปกายเป็นทูตสวรรค์ที่ร่วมอยู่ในการนมัสการและสรรเสริญพระเจ้า นอกเหนือจากร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า พวกเขายังทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนให้นึกถึงพระบารมีและพระสิริของพระองค์ และการที่พระองค์ทรงสถิตกับประชากรของพระองค์

เสราฟิมคืออะไร เสราฟิมเป็นทูตสวรรค์ไหม พระธรรมอิสยาห์บทที่ 6 เป็นเล่มเดียวในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเสราฟิมโดยเฉพาะ เสราฟิม (ร้อนแรง ตัวที่ไฟกำลังลุกไหม้ ) มีสภาพเป็นทูตสวรรค์ ที่ร่วมกับผู้พยากรณ์อิสยาห์เห็นนิมิตจากพระเจ้าในพระวิหาร

การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์ให้มุมมองของพระเจ้าเรื่องทูตสวรรค์แก่เรา ทูตสวรรค์มีสภาพเป็นบุคคล ผู้ที่นมัสการและเชื่อฟังพระเจ้า บางครั้งพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มา “ จัดการ” เส้นทางชีวิตของมนุษยชาติ การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์ช่วยให้เราได้จดจำสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างทูตของพระเจ้ากับซาตานและสมุนของมัน ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์เป็นสิ่งสำคัญมาก เมื่อเราเข้าใจว่าทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้น เช่นเดียวกับที่เราได้ถูกสร้างมา เราตระหนักว่าการบูชาหรืออธิษฐานต่อทูตสวรรค์เท่ากับลบหลู่พระเกียรติของพระเจ้าที่ควรเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียว พระเจ้าต่างหากไม่ใช่ทูตสวรรค์ ที่ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาตายแทนพวกเรา ผู้ที่ทรงรักและห่วงใยเรา และพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงสมควรแก่ความรักใคร่เทิดทูนของเรา

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญข้อหนึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับเทพและทูตสวรรค์อยู่ในพระธรรมฮีบรู

ฮีบรู 1:14 “ทูตสวรรค์ทั้งปวง เป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกระนั้นมิใช่หรือ” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์คืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries