settings icon
share icon
คำถาม

การที่ซาตานปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างหมายความว่าอย่างไร?

คำตอบ


ความมืดและความสว่างเป็นคำอุปมาของความชั่วและความดี ถ้าใครเห็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างจะดูเหมือนว่าเป็นอัตโนมัติที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดี ความเกี่ยวพันของความชั่วกับความมืดและความดีกับความสว่างเป็นต้นแบบที่ทรงพลังในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ในพระคัมภีร์ความสว่างเป็นคำอุปมาสำหรับความจริงและธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระเจ้า (ยากอบ 1:17) มีการใช้ซ้ำๆ ในพระคัมภีร์เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าดีและจริงใจทั้งสิ้น (1 ยอห์น 1:15) เมื่อเรา "เข้าสู่ความสว่าง" เราอยู่กับพระองค์ (1 เปโตร 2:9) พระองค์ทรงกระตุ้นให้เราเข้าร่วมกับพระองค์ในความสว่าง (1 ยอห์น 1:7) การให้ความสว่างแก่เราคือพระประสงค์ของพระองค์ (ยอห์น 12:46) แสงสว่างคือที่ๆ ความรักอยู่และเป็นความสะดวกสบาย (1 ยอห์น 2:9 — 10) พระเจ้าได้สร้างแสงสว่าง (ปฐมกาล 1:3) ทรงอยู่ในความสว่าง (1 ทิโมธี 6:16) และใส่ความสว่างเข้าไปในหัวใจของมนุษย์เพื่อที่เราจะสามารถเห็นและรู้จักรวมถึงเข้าใจความจริง (2 โครินธ์ 4:6)

ฉะนั้นเมื่อ 2 โครินธ์ 11:14 บอกกับเราว่า "ซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่าง" หมายความว่าซาตานใช้ประโยชน์จากความรักในแสงสว่างของเราเพื่อการหลอกลวง มันอยากให้เราคิดว่ามันดี จริงใจ รักและทรงพลังคือทั้งหมดที่พระเจ้าเป็น การแสดงตัวมันเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดและโหดเหี้ยมที่มีเขาจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมหาศาล คนส่วนมากไม่ได้ถูกดึงดูดโดยความมืดแต่จะถูกดึงดูดโดยความสว่าง ดังนั้นซาตานจึงปรากฏเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความสว่างเพื่อดึงดูดเราให้ไปหาตัวมันเองและคำโกหกของมัน

เราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้อย่างไรว่าความสว่างใดมาจากพระเจ้าและความสว่างใดมาจากซาตาน ความคิดและจิตใจของเราสับสนได้ง่ายด้วยข้อความที่ขัดแย้งกัน เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราเดินมาถูกทาง พระธรรมสดุดีบทที่ 119 กล่าวว่า "พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์" (ข้อ 105) และ "การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย" (ข้อ 130) ถ้อยคำของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจ ดั่งที่พระสุรเสียงของพระเจ้าที่ตรัสให้เกิดแสงสว่าง พระสุรเสียงนี้สามารถตรัสให้แสงสว่างเข้ามาในหัวใจของเรา การเปิดเผยพระสุรเสียงของพระองค์ในพระคำของพระองค์จะช่วยให้เรารู้ถึงความแตกต่างระหว่างความสว่างที่ดีของพระเจ้าและสิ่งใดคือการเลียนแบบ

ซาตานนำเสนอความบาปแก่เราว่าเป็นอะไรที่น่าพอใจและสวยงามเพื่อที่เราจะต้องการและมันนำเสนอการสอนเท็จว่าเป็นสิ่งที่ให้ความกระจ่างและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ หลายล้านคนติดตามการหลอกลวงของมันโดยง่ายเพราะพวกเขาไม่รู้ความจริงของพระเจ้า พระธรรมอิสยาห์ 8:20 – 22 อธิบายถึงความมืดที่มีผลจากการละเลยพระคำ ชาวอิสราเอลได้แสวงหาความจริงด้วยการปรึกษากับคนทรง ถูกหลอกลวงด้วยคำโกหกของซาตาน อิสยาห์กล่าวว่า "ไปค้นพระราชบัญญัติและถ้อยคำพยาน ถ้าเขาไม่พูดตามคำเหล่านี้ก็เพราะในตัวเขาไม่มีแสงสว่างเสียเลย เขาทั้งหลายจะผ่านแผ่นดินไปด้วยความระทมใจอันยิ่งใหญ่และด้วยความหิว และต่อมาเมื่อเขาหิว เขาจะเกรี้ยวกราดและแช่งด่ากษัตริย์ของเขาและพระเจ้าของเขา และจะแหงนหน้าขึ้นข้างบน และจะมองดูที่แผ่นดินโลก และจะมองเห็นความทุกข์ใจและความมืด ความกลุ้มแห่งความแสนระทม และเขาจะถูกผลักไสเข้าไปในความมืดทึบ"

ความมืดเป็นผลของความพยายามแสวงหาความจริงโดยปราศจากพระคำของพระเจ้า เป็นเรื่องน่าเศร้าในขณะที่อิสยาห์กล่าวว่าเมื่อผู้คนไม่มี "รุ่งอรุณ" พวกเขาเดินหลงทางอยู่ในความมืดและมักจะโกรธพระเจ้า ปฏิเสธที่จะมาพระองค์เพื่อขอความช่วยเหลือ นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมการปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างของซาตานนั้นได้ผลมาก มันทำให้สีขาวกลายเป็นสีดำและทำให้สีดำกลายเป็นสีขาวรวมถึงทำให้เราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่โกหก ว่าพระเจ้าเป็นแหล่งแห่งความมืด จากนั้นในความโศกเศร้าของเราเรามุ่งเน้นความเกลียดชังไปยังพระองค์ผู้ที่เราสามารถช่วยเราให้รอดได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การที่ซาตานปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างหมายความว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries