settings icon
share icon
คำถาม

มีทูตมรณะหรือไม่ ?

คำตอบ


คำตอบ มุมมองเรื่อง “ทูตมรณะ” ปรากฏพบว่ามีอยู่ในหลายศาสนา คำว่า “ ทูตมรณะ” รู้จักกันในนามของ สะมาเอล สะรีเอล หรืออัสเรล ในศาสนายูดาห์ ในนามของมาลัค อัลมัตในศาสนาอิสลาม ในนามยามะ หรือยามะราชในศาสนาฮินดู และในนาม กริม รีพเพอร์ ในนวนิยายยอดนิยม ในนิทานปรัมปราต่างๆ มีจินตนาการว่าทูตมรณะเป็นสิ่งหนึ่งจากรูปโครงกระดูกที่ถือเคียว จะเป็นหญิงสาวสวย หรือจะเป็นเด็กเล็ก โดยมีรายละเอียดแตกต่างกัน ความเชื่อหลักคือว่า สิ่งมีชีวิตกลายมาเป็นคนในวินาทีแห่งความตาย ทำให้เกิดตายจริง หรือเพียงแค่พิธีปฏิบัติ---โดยมีเป้าหมายในการนำวิญญาณของคนไปที่พำนักของผู้ตาย

แนวคิดเรื่อง “ ทูตมรณะ” นี้ ไม่มีสอนไว้ในพระคัมภีร์ ไม่มีที่ไหนที่พระคัมภีร์สอนว่ามีทูตพิเศษ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความตาย หรือผู้ที่ปรากฏอยู่ด้วยเมื่อใดก็ตามที่คนกำลังจะตาย

2 พงศ์กษัตริย์ 19:35 “และอยู่มาในคืนนั้นทูตของพระเจ้าได้ออกไป และได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสีย หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันคน และเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด ดูเถิด พวกเหล่านี้เป็นศพทั้งนั้น”

ข้อนี้บรรยายว่าทูตมรณะได้ประหารคนอัสซีเรีย 185,000 คนตายไป ผู้ที่ได้รุกรานชนชาติอิสราเอล บางอย่างพบในพระธรรมอพยพบทที่12 การตายของบุตรหัวปีของชาวอียิปต์ เป็นฝีมือของทูตมรณะ ขณะที่เรื่องนี้เป็นไปได้ ไม่มีที่ไหนเลยในพระคัมภีร์ที่ยกย่องว่าการตายของลูกคนหัวปีเป็นผลงานของทูตสวรรค์ ไม่ว่ายังไงก็ตาม โดยที่พระคัมภีร์บรรยายว่าทูตมรณะเป็นเหตุให้เกิดความตายตามพระบัญชาของพระเจ้า ไม่มีที่ไหนเลยในคัมภีร์ที่สอนว่ามีทูตมรณะโดยเฉพาะ

พระเจ้าและพระเจ้าเท่านั้น ที่ทรงมีอำนาจสูงสุดเหนือกำหนดเวลาตายของเรา ไม่ใช่ทูตสวรรค์หรือมารร้ายใด ๆ ที่สามารถเป็นเหตุให้เราตาย ก่อนกำหนดเวลาที่พระเจ้าทรงประสงค์จะให้เกิดขึ้น

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

วิวรณ์ 20:11-15 “ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลย ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น และหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือหนังสือชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมด ก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น และตามที่เขาได้กระทำ ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล ความตายและแดนมรณาก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้น และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคน แล้วความตาย และแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”

ความตายคือการพลัดพรากจากกัน เป็นการแยกจิตวิญญาณของเราออกจากร่างกายของเรา (ความตายฝ่ายร่างกาย) และในกรณีของผู้ไม่เชื่อทั้งหลาย เป็นความตายนิรันดร์ที่แยกจากพระเจ้า(ความตายนิรันดร์) ความตายเป็นบางสิ่งที่เกิดขึ้น มัจจุราชไม่ได้เป็นเทวทูต มารปีศาจ บุคคลหรือสิ่งอื่นใด ทูตสวรรค์สามารถเป็นเหตุให้เกิดความตาย และอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหลังจากความตาย แต่ไม่มีสิ่งนั้นที่เรียกว่า “ทูตมรณะ” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีทูตมรณะหรือไม่ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries