settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับทูตสวรรค์กาเบรียล?

คำตอบ


ทูตสวรรค์กาเบรียลเป็นผู้ส่งข้อความ เขาได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบให้ส่งข้อความที่สำคัญในนามของพระเจ้าหลายข้อความ กาเบรียลปรากฏแก่อย่างน้อยสามคนในพระคัมภีร์ คนแรกคือผู้เผยพระวจนะดาเนียล (ดาเนียล 8:16) ต่อมาคือปุโรหิตเศคาริยาห์เพื่อทำนายและประกาศถึงการเกิดอย่างอัศจรรย์ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (ลูกา 1:19) และสุดท้ายคือมารีย์หญิงพรหมจารีย์เพื่อบอกเธอว่าเธอจะตั้งครรภ์และมีบุตรชาย (ลูกา 1:26 – 38) ความหมายของชื่อกาเรียลคือ "พระเจ้ายิ่งใหญ่" และในฐานทูตสวรรค์แห่งการประกาศ เขาเป็นผู้ที่เปิดเผยว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะมีพระนามว่า "พระเยซู" (ลูกา 1:31)

ครั้งแรกที่เราเห็นกาเบรียล เขาปรากฏแก่ดาเนียลหลังจากผู้เผยพระวจนได้รับนิมิต บทบาทของกาเบรียลคือการอธิบายนิมิตนั้นแก่ดาเนียล (ดาเนียล 8:16) การปรากฏของกาเบรียลเหมือนมนุษย์ (ดาเนียล 8:15, 9:21) เมื่อกาเบรียลไปหาดาเนียลครั้งที่สอง เขาไปด้วยการ "บินอย่างเร็วมาใกล้...ในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น" (ดาเนียล 9:21) การ "บินมา" ของกาเบรียลอาจจะต้องมีปีก แต่ไม่ได้มีการระบุถึงปีก เป็นสิ่งที่ชัดเจนเช่นเดียวกันว่าการปรากฏของกาเบรียลนั้นค่อนข้างจะน่ากลัว ดั่งที่ดาเนียลซบหน้าลงถึงดินเมื่อเห็นเขา (ดาเนียล 8:17) แล้วก็ป่วยเป็นเวลาหลายวันเมื่อเขาได้พบกับทูตสวรรค์กาเบรียลและนิมิตนั้น (ดาเนียล 8:27)

ในพระธรรมดาเนียลบทที่ 10 เราเห็นปฏิสัมพันธ์อีกครั้งระหว่างผู้เผยพระวจนะและ "ท่านผู้หนึ่งสัณฐานคล้ายพวก บุตรแห่งมนุษย์" (ข้อ 16) อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดตั้งชื่อให้ผู้ส่งข้อความท่านนี้ ทูตสวรรค์องค์นี้กล่าวว่าเขาได้มาช่วยดาเนียลให้เข้าใจนิมิต ฉะนั้นเป็นไปได้อย่างมากว่าพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังกล่าวถึงทูตสวรรค์กาเบรียลเช่นเดียวกัน จากภาษาในตอนนี้เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่าแท้จริงแล้วมีทูตสวรรค์สององค์อยู่กับดาเนียล องค์หนึ่งพูดกับเขาและอีกองค์หนึ่งเสริมกำลังเขาให้เขาสามารถที่จะตอบสนองได้ (ดาเนียล 10:16, 18) ทูตสวรรค์ยังอ้างถึงการต่อสู่ที่กำลังเกิดขึ้นในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ ทูตสวรรค์องค์นี้ผู้ซึ่งเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าคือกาเบรียลและทูตสวรรค์มิคาเอลนั้นเห็นชัดเจนว่ามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับกองทัพของเหล่าปีศาจผู้ครอบครองรวมถึงผู้ที่ถูกเรียกว่าบรรดากษัตริย์เปอร์เซีย (ข้อ 13) และเจ้าผู้ครอบครองกรีซ (ข้อ 20)

กาเบรียลกล่าวว่าเขาถูกส่งมาจากสวรรค์โดยเฉพาะเพื่อมาตอบคำอธิษฐานของดาเนียล กาเบรียลได้จากไปเพื่อนำคำตอบไปตั้งแต่ดาเนียลเริ่มต้นอธิษฐาน (ดาเนียล 10:12) แต่กาเบรียลพบเจอปัญหาระหว่างทาง "เจ้าผู้พิทักษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซีย ได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึงยี่สิบเอ็ดวัน" (ดาเนียล 10:13) และแท้จริงแล้วทำให้ท่านไม่สามารถที่จะมาหาดาเนียลเร็วเท่าที่สามารถทำได้ ตรงนี้ทำให้เรามองผ่านโลกฝ่ายวิญญาณและการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในฉากหลัง ทูตสวรรค์บริสุทธิ์เช่นกาเบรียลกำลังแสดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่พวกท่านถูกต่อต้านโดยสิ่งมีชีวิตที่เป็นวิญญาณอื่นๆ ซึ่งต้องการให้มีแต่ความชั่วร้ายในโลก

ข้อความของกาเบรียลที่ไปยังปุโรหิตเศคาริยาห์ พ่อของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ได้มีการนำไปส่งที่พระวิหารซึ่งเศคาริยาห์รับใช้อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า กาเบรียลปรากฏแก่เศคาริยาที่ด้านขวาของแท่นเผาเครื่องหอมบูชา (ลูกา 1:11) สัญลักษณ์ของการอธิษฐานและบอกแก่เศคาริยาห์ว่าพระเจ้าได้ทรงฟังคำอธิษฐานของเขา (ข้อ 13) ภรรยาผู้เป็นหมันของเศคาริยาห์คือเอลีซาเบธกำลังจะตั้งครรภ์และมีบุตร เด็กที่น่าอัศจรรย์คนนี้จะมีชื่อว่ายอห์นและเขาจะทำให้คำพยากรณ์สำหรับการมาของเอลียาห์สำเร็จ (ข้อ 17 ยืนยันมาจากมาลาคี 4:5) ข้อความของกาเบรียลนั้นมีการพบพร้อมกับความไม่เชื่อ ฉะนั้นกาเบรียลก็เลยจู่โจมปุโรหิตผู้สงสัยด้วยการทำให้เขาเป็นใบ้จนกระทั่งวันที่เด็กคนนี้ที่จะเกิดมานั้นเข้าสุหนัด (ลูกา 1:20, 59 – 64)

การปรากฏตัวของกาเบรียลต่อมารีย์ก็เพื่อประกาศการประสูติอย่างบริสุทธ์ขององค์พระเยซูคริสต์ มารดาของพระเมสสิยาห์ได้รับความมั่นใจว่าเธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า (ลูกา 1:30) และได้บอกว่าบุตรของเธอจะทำให้บัญญัติของดาวิดสำเร็จคือ "บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่าน และท่านจะครอบครองพงศ์พันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์ และแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลย" (ข้อ 32 – 33 ) ในการตอบสนองของมารีย์เกี่ยวกับว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ในเมื่อเธอเป็นหญิงพรหมจารีย์ ทูตสวรรค์กาเบรียลกล่าวว่าการตั้งครรภ์จะเป็นผลการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเธอและดังนั้น "องค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า" (ข้อ 35)

การปรากฏตัวทั้งสมมครั้งนั้นกาเบรียลถูกพบด้วยความกลัวและท่านต้องเริ่มบทสนทนาทั้งหลายด้วยถ้อยคำแห่งการปลอบใจและให้กำลังใจกับดาเนียล เศคาริยาห์และมารีย์ เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่ากาเบรียลเป็นทูตสวรรค์ที่ปรากฏต่อโยเซฟในมัทธิว 1:20 แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน ในเมื่อพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงชื่อของทูตสวรรค์ สิ่งที่เรารู้ก็คือว่ากาเบรียลเป็นหนึ่งในทูตสวรรค์ที่ดีและบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้ซึ่ง "ยืนคอยรับใช้อยู่หน้าพระพักตร์พระเจ้า" (ลูกา 1:19) และท่านได้รับเลือกให้ส่งข้อความความรักของพระเจ้าที่สำคัญและความโปรดปรานต่อผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับทูตสวรรค์กาเบรียล?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries