settings icon
share icon
คำถาม

เป็นความผิดไหมที่จะมีรูปแกะสลักทูตสวรรค์ ?

คำตอบ


รูปแสลักเทวดาไม่มีอะไรผิดในตัวของมันเอง คนเรามีมุมมองต่อรูปแกะสลักเทวดาอย่างไร คือสิ่งที่กำหนดว่ามันผิดหรือไม่ผิด เหตุผลเดียวที่รูปแกะสลักเทวดาจะผิดคือ ถ้าคนนั้นหลงใหลบูชามัน อธิษฐานต่อพวกมัน หรือเคารพบูชามัน นั่นคือสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงห้ามไว้

1 ซามูเอล 12:21 “และอย่าหันเหไปติดตามสิ่งอนิจจังซึ่งไม่เป็นประโยชน์ หรือไม่ช่วยให้พ้นเพราะเป็นสิ่งอนิจจัง เราไม่บูชาทูตสวรรค์หรือรูปแกะสลักเทวดา พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงคุณค่าควรแก่การเคารพบูชา

เพลงสดุดี 99:5 “จงยอพระเกียรติพระเจ้าของเรา นมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์ พระองค์บริสุทธิ์”

ลูกา 4:8 “ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า “มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า จงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว”

เราต้องพึ่งพาพระเจ้าองค์เดียวอย่างเต็มบริบูรณ์

เพลงสดุดี 9:10 “บรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ ก็วางใจในพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า เพราะว่าพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่ เสาะแสวงหาพระองค์”

พระคัมภีร์กล่าวต่อต้านจินตนภาพทางศาสนาอย่างยิ่งยวด ผลก็คือ คริสเตียนต้องระมัดระวังมากที่จะไม่อนุญาตให้มีลักษณะภาพ ไม่ว่าจะเป็นรูปแกะสลักเทวดา ภาพของพระเยซู ภาพการประสูติ ฯลฯ ที่จะกลายเป็นบ่วงหรือสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวได้

ขณะที่ไม่ใช่เป็นบาปที่จะมีรูปแกะสลักที่เป็นตัวแทนของทูตสวรรค์ หรือสรรพสิ่งอื่นใด เราต้องไม่พิจารณาว่าของพวกเขามีอำนาจอัศจรรย์ หรือมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา ไม่มีรูปแกะสลักใดสามารถปกป้องเราให้พ้นจากอันตราย นำโชคมาให้เรา หรือส่งผลกระทบต่อเราในทางใดทางหนึ่ง ความเชื่อดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อทางไสยศาสตร์ ซึ่งจะไม่มีอยู่ในชีวิตของคริสเตียน ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางไสยศาสตร์คือรูปเคารพ และรูปเคารพเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ และไม่มีใครที่ถือปฏิบัติต่อมันจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้

วิวรณ์ 21:27 “สิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือผู้ใดที่ประพฤติเป็นที่น่าสะอิดสะเอียน หรือพูดมุสาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลย เฉพาะคนที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้”

นอกจากนี้ เป็นการฉลาดที่จะยอมรับว่า เราไม่ทราบว่าทูตสวรรค์แท้จริงมีลักษณะอย่างไร รูปแกะสลักเป็นความคิดของใครบางคน ว่าทูตสวรรค์อาจมีลักษณะเช่นนั้น Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เป็นความผิดไหมที่จะมีรูปแกะสลักทูตสวรรค์ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries