settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมเราถึงลงท้ายคำอธิษฐานของเราด้วย 'อาเมน?

คำตอบ


คำในภาษาฮีบรูที่แปลคำว่า "อาเมน" ตามตัวอักษรคือ "ด้วยความจริง" หรือ "ให้เป็นไปตามนั้น" คำว่า "อาเมน" ยังพบได้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ของกรีกซึ่งมีความหมายเหมือนกัน โดยเกือบครึ่งหนึ่งของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพบการใช้คำว่าอาเมนในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติเป็นส่วนมาก ซึ่งในแต่ละกรณีนั้นผู้คนได้ตอบสนองต่อการประกาศเรื่องการสาปแช่งของพระเจ้าต่อบาปที่หลากหลาย การประกาศแต่ละครั้งตามด้วยถ้อยคำเหล่านี้คือ "แล้วประชากรทั้งปวงจะขานรับว่า "อาเมน!"" (เฉลยธรรมบัญญัติ 27:15 – 26) สิ่งนี้บ่งบอกว่าผู้คนชมเชยการตัดสินที่ชอบธรรมของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของพวกเขา โดยการตอบสนองว่า "ให้มันเป็นไปตามนั้น" คำว่าอาเมนที่ยืนยันความมั่นใจของผู้ฟังว่าการตัดสินนั้นถูกต้อง ยุติธรรมและแน่นอน

การอ้างอิงเจ็ดประการในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเชื่อมโยงคำว่าอาเมนกับการสรรเสริญ ประโยคที่ว่า "แล้วประชาชนทั้งปวงได้กล่าวว่า "เอเมน" และได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์" พบใน 1 พงศาวดาร 16:36 เป็นแบบอย่างของความเชื่อมโยงระหว่างอาเมนและการสรรเสริญ ในพระธรรมเนหะมีย์ 5:13 และ 8:6 คนอิสราเอลยืนยันถึงการที่เอสรายกย่องพระเจ้าโดยการนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ การแสดงออกที่สูงสุดของการสรรเสริญพระเจ้าคือการเชื่อฟังและเมื่อเรากล่าวคำว่า "อาเมน" ต่อพระบัญชาของพระองค์และคำประกาศของพระองค์ การสรรเสริญของเราก็เป็นเพลงที่ไพเราะต่อพระกรรณของพระองค์

ผู้เขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ทุกคนได้ใช้คำว่า "อาเมน" ลงท้ายจดหมายของพวกเขา อัครทูตยอห์นใช้คำนี้ท้ายพระกิตติคุณของเขา ในจดหมายสามฉบับของเขาและในพระธรรมวิวรณ์ซึ่งปรากฎให้เห็นเป็นจำนวนเก้าครั้ง โดยในแต่ละครั้งได้มีการเชื่อมโยงกับการสรรเสริญและการถวายเกียรติแด่พระเจ้ารวมถึงการอ้างอิงถึงการกลับมาครั้งที่สองและวันสิ้นยุค เปาโลกล่าวว่า "อาเมน" ต่อพระพรที่เขาได้ประกาศต่อคริสตจักรทั้งหมดในจดหมายของเขาที่ส่งไปยังพี่น้องทั้งหลาย เช่นเดียวกับที่เปโตร ยอห์นและยูดาได้กล่าวในจดหมายของพวกเขา ความหมายโดยนัยที่พวกเขากำลังกล่าวคือ "ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระพรเหล่านี้เหนือคุณ"

เมื่อคริสเตียนกล่าวว่า "อาเมน" ลงท้ายการอธิษฐานของเรา เรากำลังทำตามแบบอย่างของอัครทูต ของพระเจ้าโดยการขอให้พระเจ้า "ทรงพระกรุณาให้เป็นไปตามที่เราได้อธิษฐานไป" เมื่อระลึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างคำว่าอาเมนกับการสรรเสริญด้วยการเชื่อฟัง คำอธิษฐานทั้งหมดนั้นก็ควรจะอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ฉะนั้นเมื่อเรากล่าวว่า "อาเมน" เราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะตอบสนองว่า "ให้เป็นไปตามนั้น" และประทานตามที่เราขอ (ยอห์น 14:13, 1 ยอห์น 5:14)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมเราถึงลงท้ายคำอธิษฐานของเราด้วย 'อาเมน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries