settings icon
share icon
คำถาม

เกิดอะไรขึ้นหลังความตาย?

คำตอบ


คำถามที่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังความตายอาจทำให้เราเกิดความสับสนได้ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร์เมื่อไหร่ แต่บอกว่าในทันทีที่คน ๆ หนึ่งเสียชีวิต เขาจะถูกพาไปสวรรค์หรือไม่ก็นรกทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้ต้อนรับพระคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาแล้วหรือไม่ สำหรับผู้เชื่อ ชีวิตหลังความตายคือการละสังขารไปอยู่กับพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:6-8; ฟีลิปปี 1:23) สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ ชีวิตหลังความตายหมายถึงการถูกลงโทษนิรันดร์ในนรก (ลูกา 16:22-23)

จุดที่อาจทำให้เกิดความสับสนได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังความตายอยู่ตรงนี้ คือหนังสือวิวรณ์บทที่ 20:11-15 บรรยายว่าผู้ที่อยู่ในนรกจะถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ วิวรณ์บทที่ 21-22 พูดถึงสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ ดังนั้น ดูเหมือนว่าหลังจากที่คน ๆ หนึ่งตายไป เขาจะไปอยู่ในสวรรค์หรือไม่ก็นรก “ชั่วคราว” จนกว่าจะถึงเวลาที่เขาจะฟื้นขึ้นมาในตอนสุดท้าย จุดหมายปลายทางนิรันดร์ของผู้ที่ตายไปแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ “สถานที่” ที่เขาจะไปอยู่ชั่วนิรันดร์จะเปลี่ยนไป ณ จุด ๆ หนึ่งหลังความตาย ผู้เชื่อจะถูกส่งไปยังสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ (วิวรณ์ 21:1) ณ จุด ๆ หนึ่งหลังความตาย ผู้ไม่เชื่อจะถูกโยนลงไปในบึงไฟ (วิวรณ์ 20:11-15) นี่เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายของทุกคน – ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ว่าทรงเป็นผู้ไถ่เขาให้รอดพ้นจากความบาป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เกิดอะไรขึ้นหลังความตาย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries