settings icon
share icon
คำถาม

เส้นทางโดโลโรซาคืออะไร

คำตอบ


เส้นทางโดโลโรซาแท้จริงแล้วหมายถึง “เส้นแห่งความเศร้าโศก” คือเส้นทางดั้งเดิมในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เดินทางในวันที่พระองค์จะทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนจากบัลลังก์พิพากษาของปิลาต หรือเรียกอีกอย่างว่ากองบัญชาการปรีโทเรียม (มัทธิว 27:2-26) เพื่อไปยังสถานที่แห่งการตรึงกางเขนบนภูเขากะโหลกศีรษะ หลังจากการพิพากษาสำหรับพระองค์โดยปอนทิอัส ปีลาต องค์พระเยซูคริสต์ทรงถูกโบยตี ล้อเลียน และถ่มน้ำลายใส่โดยทหารโรมัน (มัทธิว 27:26-31) จากนั้นพระองค์ถูกบังคับให้แบกกางเขนของพระองค์เองผ่านถนนของกรุงเยรูซาเล็มไปยังโกละโกธา ที่ซึ่งพระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน (มัทธิว 27:32-50) เส้นทางโดโลโรซาในปัจจุบันมีการทำเครื่องหมาย “สถานีของกางเขน” สิบสี่จุด ที่มีการระลึกถึงสิบสี่เหตุการณ์ซึ่งคาดคะเนว่าเกิดขึ้นตามทาง อย่างน้อยห้าเหตุการณ์ไม่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ แต่ไปเด้งขึ้นในธรรมเนียมของชาวโรมันคาทอลิกแทน หนึ่งในเหตุการณ์ที่มีการระบุถึงในพระคัมภีร์คือสถานที่จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามทาง เช่นการทรมานด้วยแส้และหวาย (ยอห์น 19:1-3) และการแบกกางเขนของซีโมนชาวไซรีน (มัทธิว 27:32) นั้นไม่เป็นที่รู้จัก

พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุถึงเส้นทางโดโลโรซาอย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งหมดที่เรารู้จากพระคัมภีร์คือว่าพระเยซูแบกกางเขนของพระองค์จากกองบัญชาการปรีโทเรียมไปยังสถานที่บนภูเขากะโหลกศีรษะซึ่งพระองค์ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน ตำแหน่งของสถานที่สองที่นี้ไม่เป็นที่รู้จัก แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เส้นทางระหว่างทั้งสองที่เป็นเส้นทางแห่งความเศร้าโศก การทรมานด้วยแส้และหวาย รวมถึงความเจ็บปวดทางร่างกายซึ่งองค์พระเยซูคริสต์ทุกข์ทรมานนั้นเป็นเรื่องรองเมื่อเปรียบเทียบกับความเจ็บปวดที่เกิดจากภาระที่แท้จริงซึ่งพระองค์ได้แบกรับไว้ คือภาระความบาปทั้งหมดของผู้เชื่อ พระองค์ทรงแบกรับบาปของเราบนไม้กางเขนซึ่งพระองค์จ่ายราคาสำหรับโทษของบาปทั้งหมด

ในขณะที่คริสเตียนใคร่ครวญเรื่องการเดินทางของพระคริสต์ไปยังไม้กางเขน เราได้รับการย้ำเตือนว่าสิ่งนี้ช่างเป็นของขวัญที่ล้ำค่าสำหรับความรอดของเราและราคาที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงจ่ายให้ “แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา” (อิสยาห์ 53:5) ในขณะที่เราคิดเกี่ยวกับความเจ็บปวดและความขายหน้าที่พระองค์ต้องมาทุกข์ทรมานแทนเรา โดยจ่ายราคาที่เราไม่สามารถจ่ายเองได้ เราก็อดไม่ได้ที่จะสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ รวมถึงให้คำมั่นสัญญาต่อตัวเราเองว่าจะมีชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เส้นทางโดโลโรซาคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries