settings icon
share icon
คำถาม

การที่พระเยซูเป็นองค์สันติราชหมายความว่าอย่างไร (อิสยาห์ 9:6)?

คำตอบ


ในคำพยากรณ์ของอิสยาห์เกี่ยวกับการมาของพระเมสสิยาห์คือ

"ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า "ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช"" (อิสยาห์ 9:6)

ในโลกที่เต็มไปด้วยสงครามและความรุนแรงเป็นสิ่งที่ยากที่จะเห็นได้ยากว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้มีฤทธิ์อำนาจมากที่สุดผู้ที่มีบทบาทในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และปรากฏเป็นรูปร่างของสันติสุข แต่ความปลอดภัยทางด้านร่างกายและการปรองดองกันของการเมืองไม่ได้สะท้อนถึงสันติสุขที่พระองค์กำลังกล่าวถึง (ยอห์น 14:27)

คำว่า "สันติสุข" ในภาษาฮีบรูคือชาโลมนั้นมักช้นการอ้างถึงการปรากฏของบุคคล กลุ่มหรือชนชาติที่สงบและมีความราบรื่น คำว่า eirene ในภาษากรีกหมายความว่า "ความเป็นหนึ่งและความสอดคล้องกัน" เปาโลใช้คำว่า eirene ในการอธิบายจุดประสงค์ของคริสตจักรในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ แต่ความหมายที่ลึกกว่าและมีความหมายที่เป็นรากฐานมากกว่าของคำว่าสันติสุขคือ "ความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระวิญญาณนำมาซึ่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระเจ้าของคนคนหนึ่ง"

ในสภาพความบาปของเรา เราเป็นศัตรูกับพระเจ้า (โรม 5:10) "แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" (โรม 5:8) เพราะว่าการเสียสละของพระคริสต์ เราได้รับการฟื้นฟูเข้าสู่ความสัมพันธ์แห่งสันติสุขกับพระเจ้า (โรม 5:1) นี่เป็นสันติสุขที่ลงลึกและมีการยึดถือไว้ระหว่างหัวใจของเราและพระผู้สร้างของเราที่ไม่สามารถเอาไปจากเราได้ (ยอห์น 10:27 – 28 ) และท้ายที่สุดเป็นความสำเร็จในงานของพระคริสต์ในฐานะ "องค์สันติราช"

แต่การเสียสละของพระคริสต์นั้นให้อะไรกับเราที่มากกว่าสันติสุขชั่วนิรันดร์ การเสียสละนั้นยังทำให้เรามีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระผู้ช่วยซึ่งทรงสัญญาว่าจะนำเรา (ยอห์น 16:7, 13) มากไปกว่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงพระองค์ในตัวเราโดยการที่ให้พวกเราดำเนินชีวิตนทางที่เราไม่สามารถที่ดำเนินได้ด้วยตัวของเราเอง รวมถึงการเติมชีวิตของเราด้วยความรัก ความสุขและสันติสุข (กาลาเทีย 5:22 – 23) ความรัก ความสุขและสันติสุขนี้เป็นผลทั้งหมดของการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานความรัก ความสุขและสันติสุขนชีวิตของผู้เชื่อ เป็นการสะท้อนการทรงพระชนม์อยู่ของพระองค์ในตัวเราและแม้ว่าผลที่ลึกและสำคัญมากที่สุดคือการที่เราดำเนินชีวิตด้วยด้วยความรัก ความสุขและสันติสุขกับพระเจ้า แต่มันช่วยไม่ได้ที่จะเอ่อล้นแกมานความสัมพันธ์ของเรากับผู้คน

และเราต้องการมันอย่างแน่นอนเลย โดยเฉพาะเมื่อพระเจ้าเรียกเราให้ดำเนินชีวิตด้วยจุดประสงค์ที่ไร้ความบาปร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน อ่อนโยนและด้วยความอดทน "จงเพียรพยายามให้คงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็นพันธนะ" (เอเฟซัส 4:1 – 3) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้นจุดประสงค์และความอ่อนโยนจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราและสันติสุขที่เรามีนพระเจ้า เราต้องขอบคุณการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขน

หากเปรียบเปรยแล้วคำนิยามของคำว่าสันติสุขอย่างง่ายๆ คือการปรากฏของความสงบเงียบในคนคนหนึ่ง สามารถเป็นสิ่งที่เข้าจและรักษาเอาไว้ได้ยากที่สุด เราไม่ได้ทำอะไรเพื่อที่จะได้มาหรือรักษาสันติสุขฝ่ายวิญญาณของเรากับพระเจ้า (เอเฟซัส 2:8 – 9) และในขณะที่เราดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับผู้เชื่อคนอื่นๆ นั้นสามารถเป็นสิ่งที่ยากมาก การดำเนินชีวิตของเราเองอย่างมีสันติสุขอาจจะดูเหมือนว่าเป็นไม่ได้ในหลายๆ ครั้ง

ให้เราสังเกตว่าสันติภาพไม่ได้หมายความว่ามัน "ง่าย" พระเยซูไม่เคยสัญญาว่ามันจะง่าย พระองค์เพียงแต่สัญญาว่าจะช่วย ในความเป็นจริงแล้วพระองค์บอกเราให้คาดหวังความยากลำบาก (ยอห์น 16:33) และการทดลอง (ยากอบ 1:2) แต่พระองค์ยังกล่าวอีกเช่นกันว่าถ้าเราเรียกหาพระองค์ พระองค์จะประทาน "สันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ" ให้แก่เรา (ฟิลิปปี 4:6 – 7) ไม่ว่าเราจะพบเจอกับความลำบากยากเข็นเพียงด เราสามารถที่จะขอสันติสุขที่มาจากความรักอันมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังของเราเองหรือสถานการณ์รอบตัวเรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การที่พระเยซูเป็นองค์สันติราชหมายความว่าอย่างไร (อิสยาห์ 9:6)?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries