settings icon
share icon
คำถาม

เครื่องบูชาต่างๆ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมมีอะไรบ้าง

คำตอบ


เครื่องบูชาหรือการถวายในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้นมีด้วยกันอยู่ห้าประเภทได้แก่ เครื่องเผาบูชา (เลวีนิติ 1, 6:8–13, 8:18-21; 16:24) เครื่องธัญญบูชา (เลวีนิติ 2, 6:14–23) เครื่องศานติบูชา (เลวีนิติ 3, 7:11–34 ) เครื่องบูชาไถ่บาป (เลวีนิติ 4, 5:1–13, 6:24–30, 8:14–17, 16:3–22) และเครื่องบูชาไถ่การละเมิด (เลวีนิติ 5:14–19, 6:1– 7, 7:1–6) ซึ่งเครื่องบูชาแต่ละอย่างนี้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบบางประการ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือผลไม้ในทุ่ง อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยส่วนใหญ่นั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองหรือสามส่วน คือส่วนของพระเจ้า ส่วนสำหรับคนเลวีหรือปุโรหิต และถ้ามีส่วนที่สามผู้ถวายเครื่องบูชาจะเก็บไว้เอง การถวายเครื่องบูชาสามารถแบ่งได้กว้างๆ เป็นการถวายโดยสมัครใจหรือตามข้อบังคับ

การถวายตามความสมัครใจ
การถวายตามความสมัครใจมีทั้งหมดสามประการ ประการแรกคือเครื่องเผาบูชา เป็นการนมัสการโดยสมัครใจเพื่อแสดงความจงรักภักดีหรือเป็นการให้คำมั่นสัญญาต่อพระเจ้า นอกจากนี้ยังใช้เป็นการชดใช้บาปที่ไม่ได้ตั้งใจ ส่วนประกอบของเครื่องเผาบูชาคือวัว นก หรือแกะซึ่งไม่มีตำหนิ เนื้อ กระดูก และเครื่องในของสัตว์ต้องเผาให้หมด และนี่เป็นส่วนของพระเจ้า หนังของสัตว์ถูกมอบให้กับคนเลวี ผู้ซึ่งต่อไปสามารถขายมันเพื่อหาเงินให้กับพวกเขาเองได้

การถวายตามความสมัครใจประการที่สองคือการถวายเครื่องธัญญบูชา ซึ่งเป็นการถวายผลไม้ในท้องทุ่งในรูปแบบของขนมก้อนหรือขนมปังอบที่ทำจากธัญพืช แป้งละเอียด น้ำมัน และเกลือ เครื่องธัญญบูชาเป็นหนึ่งในเครื่องบูชาที่มาพร้อมกับเครื่องบูชาคือเหล้าองุ่นหนึ่งในสี่ฮิน (ประมาณหนึ่งลิตร) ซึ่งเทลงในกองไฟบนแท่นบูชา (กันดารวิถี 15:4–5) จุดประสงค์ของการถวายเครื่องธัญญบูชาก็เพื่อแสดงความขอบคุณในการรับรู้ถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าและความปรารถนาดีต่อผู้ที่ถวายเครื่องบูชา ปุโรหิตได้รับส่วนหนึ่งของเครื่องบูชานี้ แต่ต้องรับประทานภายในลานพลับพลาเท่านั้น

การถวายตามความสมัครใจประการที่สามคือเครื่องศานติบูชา ซึ่งประกอบด้วยสัตว์ที่ไม่มีตำหนิจากฝูงของผู้บูชา และ/หรือธัญพืชหรือขนมปังต่างๆ นี่คือการถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณและการสามัคคีธรรมตามด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน มหาปุโรหิตได้รับมอบเต้านมของสัตว์นั้น ส่วนผู้ทำพิธีจะได้รับขาหน้าด้านขวา เครื่องบูชาเหล่านี้เรียกว่า “เครื่องบูชาโบกถวาย” และ “เครื่องบูชายก” เนื่องจากมีการโบกหรือยกขึ้นเหนือแท่นบูชาในระหว่างพิธี ไขมัน ไต และกลีบตับถวายให้กับพระเจ้า (เผา) อวัยวะที่เหลือของสัตว์นั้นให้ผู้เข้าร่วมรับประทานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจัดเตรียมของพระเจ้า ของถวายตามสัตย์ปฏิญาณ เครื่องบูชาขอบพระคุณ และเครื่องบูชาตามความสมัครใจที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้นล้วนแต่เป็นเครื่องศานติบูชา

การถวายตามข้อบังคับ
มีการถวายเครื่องบูชาตามข้อบังคับสองประการในธรรมบัญญัติของพันธสัญญาเดิม ประการแรกคือเครื่องบูชาไถ่บาป จุดประสงค์ของการถวายเครื่องบูชาไถ่บาปคือเพื่อไถ่โทษบาปและชำระล้างมลทิน เครื่องบูชาไถ่บาปมีห้าองค์ประกอบที่เป็นไปได้คือ วัวหนุ่ม แพะตัวผู้ แพะตัวเมีย นกเขาหรือนกพิราบ หรือแป้งละเอียด 1/10 เอฟาห์ ประเภทของสัตว์ขึ้นอยู่กับตัวตนและสถานะทางการเงินของผู้ถวาย แพะตัวเมียเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับคนทั่วไป แป้งละเอียดเป็นเครื่องบูชาของคนยากจนมาก วัวหนุ่มให้แก่มหาปุโรหิตและประชาชนทั้งหมด และอื่นๆ เครื่องบูชาเหล่านี้แต่ละอย่างมีคำแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องทำอย่างไรกับเลือดของสัตว์ในระหว่างการทำพิธี ส่วนที่เป็นไขมัน กลีบตับ และไตถวายให้แด่พระเจ้า (เผา) ส่วนสัตว์ที่เหลือถูกเผาทั้งตัวบนแท่นบูชาและขี้เถ้าจะถูกนำไปทิ้งนอกค่าย (เพื่อชดใช้ให้กับมหาปุโรหิตและประชาชน) หรือไม่ก็กินในลานพลับพลา

เครื่องบูชาตามข้อบังคับอีกประการคือเครื่องบูชาไถ่การละเมิด และเครื่องบูชานี้เป็นแกะผู้เท่านั้น เครื่องบูชาไถ่การละเมิดนั้นมอบให้เป็นการชดใช้บาปที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งจำเป็นต้องชดใช้ให้กับฝ่ายที่ถูกทำให้ขุ่นเคืองและยังเป็นการชำระล้างจากบาปที่แปดเปื้อนหรือความเจ็บป่วยทางกาย อีกครั้งส่วนไขมัน ไต และตับได้มีการถวายแด่พระเจ้า ส่วนที่เหลือของแกะผู้จะต้องรับประทานภายในลานพลับพลา

เครื่องบูชาทั้งหลายในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้นชี้ให้เห็นถึงการเสียสละที่สมบูรณ์แบบและเป็นการเสียสละครั้งสุดท้ายของพระคริสต์ เช่นเดียวกับบัญญัติที่เหลือ เครื่องบูชาต่างๆ เป็น “เงาของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามความจริงนั้นพบได้ในพระคริสต์” (โคโลสี 2:17) คริสเตียนในปัจจุบันยอมรับว่าการสิ้นพระชนม์เพื่อการชดใช้ของพระคริสต์บนไม้กางเขนนั้นเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพียงอย่างเดียวที่จำเป็น การถวายครั้งเดียวสำหรับทุกคน (ฮีบรู 10:1–18) การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ได้เปิด “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์” ออกสำหรับเรา (ฮีบรู 10:19–22) เพื่อให้เราสามารถเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าได้อย่างอิสระและถวาย “คำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชา” ของเรา (ฮีบรู 13:15 ยืนยันมาจาก 9:11–28, 4: 14-5:10)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เครื่องบูชาต่างๆ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมมีอะไรบ้าง
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries