settings icon
share icon
คำถาม

เอาไว้มากมายเกี่ยวกับนิโคเดมัสซึ่งไม่ได้รับ

คำตอบ


ทั้งหมดที่เราทราบเกี่ยวกับนิโคเดมัสในพระคัมภีร์มาจากพระกิตติคุณของยอห์น ในพระธรรมยอห์น 3:1 มีการอธิบายว่าเขาเป็นฟาริสี พวกฟาริสีเป็นกลุ่มชาวยิวที่พิถีพิถันในการรักษากฎธรรมบัญญัติและมักจะต่อต้านพระเยซูตลอดการทำพันธกิจของพระองค์ พระเยซูทรงประณามพวกเขาอย่างรุนแรงในเรื่องการยึดติดกฎเกณฑ์ (ดูพระธรรมมัทธิวบทที่ 23) เซาโลแห่งทาร์ซัส (ผู้ซึ่งกลายเป็นอัครทูตเปาโล) ก็เป็นฟาริสีเช่นกัน (ฟิลิปปี 3:5)

พระธรรมยอห์น 3:1 ก็ได้อธิบายว่านิโคเดมัสเป็นผู้นำของชาวยิว ตามที่กล่าวไว้ในยอห์น 7:50–51 นิโคเดมัสเป็นสมาชิกสภาแซนเฮดริน ซึ่งเป็นคณะผู้ปกครองของชาวยิว ซึ่งแต่ละเมืองสามารถมีสภาแซนเฮดรินได้โดยทำหน้าที่เป็น “ศาลชั้นต้น” ภายใต้อำนาจของโรมันในสมัยของพระคริสต์ ชนชาติยิวได้รับอนุญาตให้ปกครองตนเองได้ในระดับหนึ่งและสภาแซนเฮดรินสูงสุดในกรุงเยรูซาเล็มเป็นศาลอุทธรณ์ขั้นสุดท้ายสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและศาสนาของชาวยิว โดยนี่คือสภาเดียวกันที่ประณามพระเยซูในท้ายที่สุด แต่พวกเขาต้องขอให้ปีลาตอนุมัติการตัดสินของพวกเขาเนื่องจากโทษประหารชีวิตอยู่นอกเหนืออำนาจของพวกเขาภายใต้กฎหมายโรมัน ปรากฎว่านิโคเดมัสเป็นส่วนหนึ่งของสภาแซนเฮดรินสูงสุดในกรุงเยรูซาเล็ม

ยอห์นรายงานว่านิโคเดมัสมาพูดคุยกับพระเยซูในเวลากลางคืน หลายคนคาดเดาว่านิโคเดมัสกลัวหรือละอายใจที่จะมาเยี่ยมพระเยซูในเวลากลางวัน ดังนั้นเขาจึงมาเยี่ยมในเวลากลางคืน กรณีนี้อาจเป็นเช่นนั้น แต่ข้อความไม่ได้ระบุเหตุผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาในการมาเยี่ยมเยียน และมีเหตุผลอีกหลายประการที่อาจเป็นไปได้เช่น นิโคเดมัสสงสัยเกี่ยวกับพระเยซู ในฐานะสมาชิกสภาปกครองชาวยิว นิโคเดมัสมีหน้าที่ตรวจสอบครูหรือบุคคลสาธารณะคนใดก็ตามที่อาจชักจูงผู้คนให้หลงทาง

ในการสนทนาของพวกเขา พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับนิโคเดมัสทันที่ด้วยความจริงที่ว่าเขา “จะต้องบังเกิดใหม่” (ยอห์น 3:3) เมื่อนิโคเดมัสดูเหมือนไม่เชื่อ พระเยซูทรงตำหนิเขา (อาจจะเบาๆ) ว่าเนื่องจากเขาเป็นผู้นำของชาวยิว เขาควรรู้เรื่องนี้แล้ว (ยอห์น 3:10) พระเยซูทรงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่และในบริบทนี้เราพบยอห์น 3:16 ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่คนรู้จักและชื่นชอบมากที่สุด

ครั้งต่อไปที่เราพบนิโคเดมัสในพระคัมภีร์ เขาอยู่ในบทบาทอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกสภาแซนเฮดริน ขณะที่พวกเขาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซู ในพระธรรมยอห์นบทที่ 7 พวกฟาริสีและปุโรหิตบางคน (สันนิษฐานว่ามีสิทธิอำนาจที่จะทำเช่นนั้น) ส่งพวกยามรักษาพระวิหารบางคนไปจับกุมพระเยซู แต่พวกเขากลับมาโดยไม่อาจทำใจจับกุมพระองค์ได้ (ดูยอห์น 7:32–52) พวกยามถูกพวกฟาริสีที่มีอำนาจตำหนิแต่นิโคเดมัสเสนอความเห็นว่าพระเยซูไม่ควรถูกขับไล่หรือถูกประณามจนกว่าพวกเขาจะได้ยินจากพระองค์เป็นการส่วนตัวคือ “กฎหมายของเราเคยพิพากษาคนโดยที่ยังไม่ได้ฟังเขาหรือรู้ว่าเขาทำอะไรก่อนหรือ “(ยอห์น 7:51)

อย่างไรก็ตามสมาชิกสภาที่เหลือกลับปฏิเสธข้อเสนอของนิโคเดมัสอย่างหยาบคายคือปรากฎว่าพวกเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซู

การกล่าวถึงนิโคเดมัสครั้งสุดท้ายในพระคัมภีร์ปรากฎในพระธรรมยอห์นบทที่ 19 หลังจากการตรึงกางเขนของพระเยซู เราพบว่านิโคเดมัสช่วยเหลือโยเซฟแห่งอาริมาเธียในการฝังศพพระเยซู มีการอธิบายถึงโยเซฟในพระธรรมมัทธิวว่าเป็นคนร่ำรวย และในมาระโก 15:43 ว่าเป็นสมาชิกสภา พระธรรมลูกา 23:50-51 กล่าวว่าโยเซฟชอบธรรมและไม่เห็นด้วยต่อการตัดสินใจของสภาเกี่ยวกับพระเยซู พระธรรมยอห์น 19:38 อธิบายว่าโยเซฟเป็นสาวกของพระเยซู แม้จะเป็นสาวกแบบลับๆ เพราะเขากลัวชาวยิว โยเซฟขอพระศพของพระเยซูจากปีลาต นิโคเดมัสนำเครื่องเทศหนัก 75 ปอนด์มาเพื่อใช้ในการเตรียมพระศพสำหรับการฝัง จากนั้นจึงช่วยโยเซฟห่อพระศพและวางไว้ในอุโมงค์

ปริมาณเครื่องเทศจำนวนมากสำหรับการฝังดูเหมือนจะบ่งบอกว่านิโคเดมัสเป็นคนร่ำรวยและเขาให้ความเคารพพระเยซูเป็นอย่างมาก

เรื่องราวที่จำกัดในพระกิตติคุณยอห์นทิ้งคำถามเอาไว้มากมายเกี่ยวกับนิโคเดมัสซึ่งไม่ได้รับคำตอบ เขาเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงหรือไม่ เขาทำอะไรหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู พระคัมภีร์ไม่ตอบคำถามเหล่านี้และแหล่งข้อมูลนอกจากพระคัมภีร์ที่น่าเชื่อถือก็ไม่มีเช่นกัน

ดูเหมือนว่านิโคเดมัสอาจจะคล้ายกับโยเซฟแห่งอาริมาเธียตรงที่ว่าบางทีเขาอาจเป็นสาวกของพระเยซูเช่นกันแต่ยังไม่มีความกล้าที่จะประกาศความเชื่อของเขาอย่างเปิดเผย บางทีการกระทำที่บันทึกไว้ครั้งสุดท้ายของนิโคเดมัสอาจเป็นการเปิดเผยความเชื่อของเขา แม้ว่าไม่ได้มีการบอกเราว่าเรื่องนี้เปิดเผยต่อสาธารณะมากแค่ไหนก็ตาม การปรากฎตัวของเขาในพระกิตติคุณของยอห์นโดยทั่วไปแล้วเป็นที่ชื่นชอบ ซึ่งบ่งบอกว่าความเชื่อของเขานั้นจริงใจEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เอาไว้มากมายเกี่ยวกับนิโคเดมัสซึ่งไม่ได้รับ
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries