settings icon
share icon
คำถาม

ใครคือชนชาติโมอับ

คำตอบ


ชนชาติโมอับเป็นเผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากโมอับลูกชายของโลท ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ของการล่วงประเวณีกับลูกสาวคนโตของเขา (ปฐมกาล 19:37) จากโสอาร์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของเผ่านี้โดยตั้งอยู่บนเขตแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลตาย พวกเขาเพิ่มจำนวนขึ้นทีละน้อยเหนือภูมิภาคทางตะวันออกของจอร์แดน ไม่นานก่อนที่จะมีการอพยพ ชนชาติอาโมไรต์ที่เป็นศัตรูได้เดินทางข้าจอร์แดนภายใต้การนำของสิโหนซึ่งเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและไล่ต้อนชนชาติโมอับออกจากภูมิภาคระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ำอารโนนและแม่น้ำยับบอก รวมทั้งครอบครองมันไว้และตั้งเฮชโบนให้เป็นเมืองหลวงของพวกเขา จากนั้นชนชาติโมอับจึงเข้ายึดดินแดนทางใต้ของที่ราบลุ่มอารโนน (กันดารวิถี 21:26-30)

ในช่วงที่มีการอพยพนั้นชนชาติอิสราเอลไม่ได้ข้ามผ่านโมอับแต่ผ่านทาง "ถิ่นทุรกันดาร" ไปสู่ทิศ ตะวันออก ในที่สุดก็มาถึงประเทศทางเหนือของอารโนน ชนชาติโมอับได้รับการแจ้งเตือนและกษัตริย์บาลาคของพวกเขามองหาการช่วยเหลือจากชนชาติมีเดียน (กันดารวิถี 22:2-4) นี่เป็นช่วงเวลาที่บาลาอัมมาเยือนบาลาคได้เกิดขึ้น (กันดารวิถี 22:2-6)

ในที่ราบโมอับซึ่งอยู่ในการครอบครองของชนชาติอาโมไรต์ คนอิสราเอลตั้งค่ายของพวกเขาครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ดินแดนคานาอัน (กันดารวิถี 22:1, โยชูวา 13:32) มันตั้งอยู่จากด้านบนของปิสกาห์ที่ซึ่งโมเสสผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เฝ้ามองดินแดนแห่งพันธสัญญาคือ มันอยู่ที่นี่บนดินแดนเนโบซึ่งเขาได้เสียชีวิตเพียงลำพัง คือที่นี่ในที่ราบตรงข้ามเบธเปโอร์สถานที่ซึ่งเขาได้ถูกฝัง (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:5-6)

หินบะซอลต์ซึ่งได้มีการสลักข้อความจารึกโดยกษัตริย์เมชาได้มีการค้นพบที่ดีโบนโดยคลีน (Klein) ซึ่งเป็นมิชชันนารีชาวเยอรมันที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มในปีค.ศ. 1868 ประกอบด้วยอักขระสามถึงสี่บรรทัดซึ่งได้เขียนด้วยตัวอักษรฟินิเซียของภาษากรีก หินนั้นถูกสร้างขึ้นโดยเมชาราวๆ 900 ปีก่อนคริสต์ศักราชเพื่อเป็นบันทึกและที่ระลึกถึงชัยชนะของเขา มันบันทึกสงครามของเมชากับอม-รี อาคารสาธารณะของเขา และสงครามการต่อกรกับโฮโรนาอิมของเขา ข้อความนี้จารึกเพิ่มเติมและยืนยันถึงประวัติศาสตร์ของกษัตริย์เมชาซึ่งได้มีการบันทึกไว้ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 3:4-27 มันเป็นคำจารึกที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งได้มีการเขียนไว้ลงในอักขระที่เรียงตามตัวอักษร และนอกจากนี้คุณค่าของมันก็อยู่ในขอบข่ายความรู้ของช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ฮีบรูซึ่งเป็นภาษายิ่งใหญ่ที่สำคัญ นี่เป็นไปได้ว่าผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่สุดของพระคัมภีร์ซึ่งมาจากโมอับคือรูธ ผู้เป็น "หญิงชาวโมอับ" แต่ได้ถูกเชื่อมโยงด้วยกลไกทางพันธุกรรมกับชนชาติอิสราเอลผ่านทางโลทที่เป็นหลานของอับราฮัม (รูธ 1:4, ปฐมกาล 11:31, 19:37) รูธคือตัวอย่างของวิธีการที่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตและให้คำแนะนำซึ่งพระองค์ทรงวางแผนไว้ล่วงหน้าและเราเห็นพระเจ้าทำงานตามแผนการที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ในชีวิตของรูธ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำกับลูกทุกคนของพระองค์ (โรม 8:28) แม้ว่าเธอมาจากพื้นเพของพวกนอกศาสนาในโมอับ แต่เมื่อเธอได้พบกับพระเจ้าของอิสราเอล รูธก็กลายเป็นคำพยานที่มีชีวิตเพื่อพระองค์ด้วยความเชื่อ รูธชาวโมอับเป็นหนึ่งในผู้หญิงไม่กี่คนที่ได้มีการกล่าวถึงในเชื้อสายของพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 1:5)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครคือชนชาติโมอับ
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries