settings icon
share icon
คำถาม

มัทธิวเป็นใครในพระคัมภีร์

คำตอบ


มัทธิวในพระคัมภีร์เป็นหนึ่งในสาวกของพระเยซู พระกิตติคุณของมัทธิวตามด้วยพระกิตติคุณของลูกา ยอห์น และมาระโกเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของพระคริสต์ที่ได้รับการดลใจซึ่งมีความแม่นยำและเป็นจริง พระกิตติคุณของมัทธิวนั้นเป็นเล่มซึ่งยาวที่สุดในบรรดาพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มและนักวิชาการบางคนเชื่อว่าเป็นเล่มแรกที่มีการเขียนขึ้น

ก่อนที่มัทธิวจะมาเป็นสาวกของพระคริสต์ เขาเป็นคนเก็บภาษีในเมืองคาเปอรนาอุม (มัทธิว 9:9, 10:3) ลูกาและมาระโกเรียกมัทธิวว่าเลวีบุตรชายของอัลเฟอัสเช่นกัน (มาระโก 2:14, ลูกา 5:27) ถึงแม้ว่าลูกาและมาระโกจะไม่ได้ชี้แจงตรงๆ ว่า “เลวีและมัทธิวเป็นคนๆ เดียวกัน” แต่เราสามารถคาดการณ์จากบริบทได้ว่าชื่อทั้งสองนี้หมายถึงบุคคลเดียวกัน เรื่องราวการทรงเรียกของมัทธิวตรงตามเรื่องราวการทรงเรียกของเลวีอย่างแม่นยำในพระธรรมลูกาและพระธรรมมาระโก ทั้งในแง่ของภาษาและลำดับเหตุการณ์ เช่นกันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนจะได้รับชื่อใหม่หลังจากพบกับพระเจ้าแล้ว อับรามกลายมาเป็นอับราฮัม ยาโคบกลายมาเป็นอิสราเอล ซีโมนกลายมาเป็นเปโตร และเซาโลกลายมาเป็นเปาโล ฉะนั้นเป็นไปได้ว่ามัทธิว (หมายถึง “ของประทานจากพระเจ้า”) เป็นชื่อที่พระเยซูทรงประทานให้กับเลวีหลังจากที่เขากลับใจใหม่

พวกคนเก็บภาษีโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างรุนแรงในยุคสมัยนั้น เนื่องจากพวกเขาทำงานให้กับรัฐบาลโรมันและร่ำรวยด้วยการเก็บภาษีจากผู้คนในชาติเดียวกัน บ่อยครั้งพวกเขายังเรียกเก็บภาษีเกินจริงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (ดูลูกา 19:8) ดูเหมือนว่ามัทธิวนั้นเป็นคนร่ำรวย เนื่องจากลูกากล่าวว่าเขาจัด “งานเลี้ยงใหญ่ถวายพระเยซู” โดยมี “คนกลุ่มใหญ่” ที่มาร่วมงานเลี้ยงนั้น (ลูกา 5:29)

คนเก็บภาษีอย่างมัทธิวถูกมองว่าเป็นคนบาปมาก โดยเฉพาะในสายตาของผู้นำทางศาสนา ถึงขั้นที่แค่ใช้เวลากับพวกเขาก็อาจส่งผลทำให้ชื่อเสียงของคนดีมัวหมองได้ในทันที (มัทธิว 9:10-11) เมื่อพระเยซูกำลังรับประทานอาหารที่บ้านของมัทธิวกับคนเก็บภาษีคนอื่นๆ และมีคนบาปคนอื่นๆ อยู่ที่นั่นด้วย พวกฟาริสีได้ซักถามสาวกเกี่ยวกับการเลือกเพื่อนของพระเยซู การตอบสนองของพระเยซูเป็นคำอธิบายซึ่งชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับหัวใจของพระเจ้าและข่าวประเสริฐที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์คือ “คนสุขภาพดีไม่ต้องการหมอ แต่คนป่วยต้องการ...เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาป” (มัทธิว 9:12-13) พระเยซูไม่ได้มาเพื่อช่วยเหลือคน “ดี” คนที่ถือว่าตนเองชอบธรรมแต่ทรงมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่รู้ว่าตัวเองไม่ดีคือ ผู้ที่ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าพวกเขาต้องการความรอด (ให้เปรียบเทียบกับมัทธิว 5:3)

การช่วยเหลือคนที่แสร้งว่าไม่ต้องการความรอดนั้นเป็นไปไม่ได้ ผู้ติดตามพระเยซูหลายคนมาจากกลุ่มคนที่ยากจน ถูกปฏิเสธ เจ็บป่วย บาป และอ่อนแอ (มัทธิว 11:28) พระองค์ไม่เคยประณามคนเหล่านั้น พระองค์ทรงให้อภัยพวกเขาและหนุนใจพวกเขา การประณามซึ่งรุนแรงที่สุดของพระเยซูมุ่งไปที่พวกฟาริสี ผู้ที่สอนกฎหมาย และพวกธรรมาจารย์ที่คิดว่าตัวเองดี มีค่า และดีกว่า “คนเก็บภาษีและคนบาป” ที่อยู่รอบตัวพวกเขา (มัทธิว 9:10, 23:13-15)

มัทธิวเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เก็บภาษีที่พระเยซูทรงช่วยให้รอด เมื่อพระเยซูทรงเรียก มัทธิวก็ทิ้งโต๊ะเก็บภาษีของเขาในทันทีและติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:9) เขาละทิ้งแหล่งที่มาของความร่ำรวยของเขาคือ เขาละทิ้งตำแหน่งที่มั่นคงและความสะดวกสบายเพื่อการเดินทาง ความยากลำบาก และในท้ายที่สุดคือการทุกข์ทรมานจนตาย เขาละทิ้งชีวิตเก่าเพื่อมีชีวิตใหม่กับพระเยซูEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มัทธิวเป็นใครในพระคัมภีร์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries