settings icon
share icon
คำถาม

ลูกาเป็นใครในพระคัมภีร์

คำตอบ


ข้อมูลเกี่ยวกับลูกาซึ่งเป็นผู้เขียนพระธรรมลูกาและพระธรรมกิจการในพระคัมภีร์นั้นค่อนข้างมีน้อย สิ่งที่เรารู้คือว่าเขาเป็นหมอและเป็นคนต่างชาติเพียงคนเดียวที่ได้มีส่วนในการเขียนพันธสัญญาใหม่ จดหมายของเปาโลถึงชาวโคโลสีเป็นภาพของการแยกแยะระหว่างลูกาและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ “ที่เข้าสุหนัต” ซึ่งหมายถึงคนยิว (โคโลสี 4:11) ลูกาเป็นผู้เขียนพันธสัญญาใหม่คนเดียวที่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่คนยิว

ลูกาเป็นผู้เขียนพระกิตติคุณลูกาและพระธรรมกิจการ แม้เขาจะไม่ได้ระบุชื่อตัวเองในพระธรรมทั้งสองเล่มนี้ แต่เปาโลกล่าวถึงเขาด้วยชื่อในจดหมายทั้งสามฉบับ ทั้งพระธรรมลูกาและพระธรรมกิจการนั้นจ่าหน้าซองถึงคนคนเดียวกันคือ เธโอฟีลัส (ลูกา 1:3, กิจการ 1:1) ไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดว่าเธโอฟีลัสคือใคร แต่เรารู้ว่าจุดประสงค์ของลูกาในการเขียนพระธรรมทั้งสองเล่มนี้ก็เพื่อที่เธโอฟีลัสจะรู้อย่างแน่นอนเกี่ยวกับลักษณะบุคคลและการงานของพระเยซูคริสต์ (ลูกา 1:4) อาจเป็นไปได้ว่าเธโอฟีลัสได้รับคำสอนพื้นฐานของคริสเตียนมาแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักคำสอนเหล่านี้

ลูกาเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกับเปาโล โดยเปาโลกล่าวถึงเขาว่าเป็น “แพทย์ที่รัก” (โคโลสี 4:14) บางทีความสนใจด้านการแพทย์ของลูกาอาจเป็นเหตุผลที่พระกิตติคุณของเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรักษาโรคของพระเยซูเป็นพิเศษ

เปาโลยังกล่าวถึงลูกว่าเป็น “เพื่อนร่วมงาน” (ฟีเลโมน 1:24) ลูกาเข้าร่วมกับเปาโลในมืองโตรอัสในเอเชียไมเนอร์ (ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เพิ่มเติมโดยผู้แปล)) ในระหว่างการเดินทางครั้งที่สองของเปาโลในการเป็นมิชชันนารี (กิจการ 16:6-11) นักวิชาการบางคนคาดการณ์ว่าลูกาเป็น “ชาวมาซิโดเนียคนหนึ่ง” ที่เปาโลเห็นในฝันของเขา (กิจการ 16:9) ลูกาถูกทิ้งให้อยู่ในฟิลิปปีระหว่างการเดินทางเป็นมิชชันนารีครั้งที่สอง (กิจการ 17:1) และกลับมาเดินทางกับเปาโลอีกครั้งในการเดินทางครั้งที่สาม (กิจการ 20:5) ลูกาเดินทางไปพร้อมกับเปาโลที่กรุงเยรูซาเล็มและโรม แล้วลูกาก็อยู่กับเขาในช่วงเวลาที่เขาติดคุกอยู่ที่นั่น (2 ทิโมธี 4:11) การบรรยายที่มีชีวิตชีวาของลูกาในการเดินทางไปกับเปาโลในพระธรรมกิจการบทที่ 27 ชี้ให้เห็นว่าเขาเดินทางได้เป็นอย่างดีและมีความรอบรู้ในด้านการเดินเรือ

นักวิชาการได้สังเกตว่าลูกามีความรู้แตกฉานในด้านภาษากรีกอย่างยอดเยี่ยม คำศัพท์ของเขานั้นหลากหลายและหรูหรา รวมถึงวิธีการเขียนของเขาในบางครั้งนั้นคล้ายกับภาษากรีกดั้งเดิม เช่นอารัมภบทธรรมในพระกิตติคุณของเขา (ลูกา 1:1-4) แต่บางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นภาษาอาหรับ-ฮิบรู (ลูกา 1:5-2:52) เขาคุ้นเคยกับการเดินเรือและชื่นชอบการบันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็นพิเศษ ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าลูกาเป็นนักเขียนที่ได้รับการศึกษาอย่างดี ช่างสังเกต และพิถีพิถันEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลูกาเป็นใครในพระคัมภีร์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries