settings icon
share icon
คำถาม

ลาซารัสคือใครในพระคัมภีร์

คำตอบ


ในพระคัมภีร์มีชายชื่อลาซารัสอยู่สองคนด้วยกัน ลาซารัสคนแรกเป็นตัวละครในเรื่องราวที่เล่าโดยพระเยซู (ลูกา 16:19-31) ลาซารัสคนนี้ยากจนมาก อาจเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนไร้บ้านและเป็นคนขอทาน (ลูกา 16:20) บ่อยครั้งเขาอาศัยอยู่หน้าประตูบ้านของเศรษฐีเพื่อหวังที่จะได้รับเศษอาหารจากโต๊ะของเศรษฐี เมื่อชายทั้งสองเสียชีวิต พระเยซูเล่าถึงการที่ลาซารัสไปอยู่ “ฝั่งของอับราฮัม” ซึ่งเป็นสถานที่แห่งความสุขสบายและการพักผ่อน ในขณะที่เศรษฐีไปสู่ “นรก” ซึ่งเป็นสถานที่แห่งความทุกข์ทรมาน (ลูกา 16:22-23) นักวิชาการพระคัมภีร์บางคนเชื่อว่าพระเยซูกำลังเล่าคำอุปมาที่เป็นเรื่องสมมติ ไม่ได้เป็นเรื่องจริงตามตัวอักษร ถึงแม้พระเยซูจะทรงใช้ชื่อจริงที่มีอยู่ในคำอุปมา และพระองค์ไม่ได้ตีความเรื่องราว หรือสอนบทเรียนเพิ่มเติม พระองค์ทรงปล่อยให้เรื่องราวดำเนินไปด้วยตัวมันเอง โดยรายละเอียดเหล่านี้อาจชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่สะท้อนให้เห็นถึงชะตากรรมของลาซารัสกับเศรษฐีผู้ไม่มีความเชื่อ ไม่ว่าเรื่องจะเป็นจริงหรือคำอุปมา คำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับความจริงของสวรรค์และนรกนั้นชัดเจน ลาซารัสในเรื่องเล่าของพระเยซูไม่ได้ปรากฏที่ไหนอีกเลยในพระคัมภีร์ และเราไม่ทราบว่าเขาเคยมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใดของประวัติศาสตร์ถ้าเขาเป็นบุคคลจริงๆ

ลาซารัสคนที่สองซึ่งมักเรียกว่าลาซารัสแห่งหมู่บ้านเบธานีนั้นเป็นน้องชายของมารีย์และมารธา พี่น้องสามคนนี้เป็นเพื่อนและสาวกของพระเยซู อีกทั้งพวกเขายังเป็นคนที่พระเยซูรัก (ยอห์น 11:5) ครั้งหนึ่งข้อความเร่งด่วนมาจากหมู่บ้านเบธานีถึงพระเยซูว่าลาซารัสที่เป็นเพื่อนของพระองค์ป่วย และมารีย์กับมารธาต้องการให้พระเยซูมาเยี่ยมและรักษาเขาเนื่องด้วยว่าเขาใกล้จะตายแล้ว จากนั้นพระเยซูก็ทำให้สาวกและเพื่อนของพระองค์มึนงง เริ่มด้วยการกล่าวว่าโรคนี้จะไม่นำไปสู่ความตาย ในทางตรงกันข้ามนั้นจะเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า (ยอห์น 11:4) จากนั้นพระเยซูพักอยู่ในที่ซึ่งพระองค์อยู่อีกสองวันก่อนแนะนำให้กลับไปที่ยูเดียซึ่งเป็นที่อยู่ของลาซารัส แต่ที่นั่นยังเป็นสถานที่ซึ่งศัตรูของพระเยซูเคยพยายามขว้างพระองค์ด้วยหิน (ยอห์น 11:5-8) ในระหว่างที่พระเยซูทรงล่าช้า ลาซารัสก็เสียชีวิตแล้ว แต่พระเยซูทรงบอกว่าลาซารัสแค่ “นอนหลับ” และบอกสาวกว่าพระองค์ต้องไปปลุกเขาขึ้น (ยอห์น 11:11) เหล่าสาวกกล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเขาหลับอยู่ เขาก็จะมีอาการดีขึ้น” โดยที่คิดจริงๆ ว่าเป็นเพียงการหลับทางร่างกาย (ยอห์น 11:12) จากนั้นพระเยซูทรงบอกพวกเขาอย่างชัดเจนว่าลาซารัสตายแล้วแต่พวกเขายังต้องการพบเขา (ยอห์น 11:14) โธมัสแสดงความหงุดหงิดสับสนของสาวกได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการกล่าวว่า

เมื่อพวกเขามาถึงบ้านของลาซารัสในหมู่บ้านเบธานี พวกเขาพบว่ามารีย์และมารธากำลังโศกเศร้า พวกเธอฝังน้องชายไปแล้วสี่วันก่อน พระเยซูไม่มาช่วย พวกเขาสับสนและผิดหวังแต่ความเชื่อของพวกเขาต่อพระเยซูนั้นไม่เปลี่ยนแปลง (ยอห์น 11:17-36) ทุกสิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อพระเยซูทำสิ่งที่ไม่คาดคิดคือ พระองค์เสด็จไปที่อุโมงค์ฝังศพของลาซารัสและทำให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตาย (ยอห์น 11:43-44)

เรื่องราวทั้งหมดของความเจ็บป่วย ความตาย และการฟื้นขึ้นมาจากความตายของลาซารัสนั้นปูทางไปสู่การถวายเกียรติแด่พระเจ้าและการเพิ่มพูนความเชื่อให้แก่ผู้ติดตามของพระเยซู ดังที่พระเยซูทรงตรัสเมื่อทรงทราบข่าวการป่วยของลาซารัส อันที่จริงก่อนที่พระองค์จะปลุกลาซารัสพระเยซูอธิษฐานว่า

เมื่อพระเยซูเรียกลาซารัส ลาซารัสก็โผล่ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ ไม่ใช่แบบผีดิบ หรือครึ่งคนครึ่งผี หรือยังไม่ตาย แต่เขามีชีวิตและอยู่ในสภาพดีอย่างสมบูรณ์ นั่นเป็นเพราะฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ พระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกสิ่งที่ลาซารัสได้พบเจอในช่วงสี่วันในอุโมงค์ฝังศพ เราคิดว่าวิญญาณหรือจิตวิญญาณของเขาอยู่ในสวรรค์คือที่ซึ่งลาซารัสอีกคนหนึ่งอยู่

หลังจากลาซารัสฟื้นขึ้นมาจากความตาย มหาปุโรหิตและฟาริสีวางแผนจะฆ่าเขา เนื่องจากมีผู้เห็นเหตุการณ์อัศจรรย์มากมายมาเชื่อในพระเยซู (ยอห์น 12:9-11) ศัตรูของพระคริสต์ไม่สามารถปฏิเสธเหตุการณ์อัศจรรย์ได้ ซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดรองลงมาในมุมมองของพวกเขาคือการทำลายหลักฐาน โดยในกรณีนี้หลักฐานคือบุคคลที่ยังมีชีวิตและลมหายใจ ถึงอย่างไรพวกเขาก็ไม่สามารถหยุดยั้งความจริงจากการแผ่ขยายออกไปได้Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลาซารัสคือใครในพระคัมภีร์
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries