settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเยซูทรงต้องประสบกับความทุกข์มากมาย?

คำตอบ


อิสยาห์ 52:14 “ด้วยคนเป็นอันมากตะลึงเพราะท่านฉันใด-- เพราะหน้าตาของท่านเสียโฉมมาก เหลือที่จะเหมือน มนุษย์ และรูปร่างของท่านก็เสียโฉม เหลือที่จะเหมือนบุตรของมนุษย์”

พระเยซูทรงทนทุกข์แสนสาหัสตลอดการทดลองต่างๆ ความทรมานและการถูกตรึงบนกางเขน (มัทธิว 27 มาระโก 15 ลูกา 23 ยอห์น 19) ทรงทนทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายอย่างน่ากลัว มันไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้กับความทุกข์ทรมานฝ่ายจิตใจที่พระองค์ทรงประสบมา

2โครินธ์ 5:21 “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” พระเยซูทรงแบกรับภาระความผิดบาปทั้งสิ้นของคนทั้งโลก 1 ยอห์น 2:2 “และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย”

เป็นเพราะบาปที่ทำให้พระเยซูทรงร้องเสียงดังออกมา "พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย" (มัทธิว 27:46) ดังนั้น ความทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายของพระเยซูที่แสนสาหัส มันไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้กับการที่ทรงต้องแบกรับบาปของเรา และทรงสิ้นพระชนม์ชดใช้เป็นค่าไถ่โทษบาปคนทั้งหลาย โรม 5:8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา”

อิสยาห์ได้พยากรณ์ความทุกข์ทรมานของพระเยซูไว้อย่างชัดเจน: อิสยาห์53:3-5 “ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” เพลงสดุดี 22:14-18 “เป็นเนื้อหาพระคัมภีร์อีกตอนที่ทำนายความทุกข์ทรมานของพระมาซีฮา ข้าพระองค์ถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำ กระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์หลุดลุ่ยไป จิตใจก็เหมือนขี้ผึ้ง ละลายภายในอกของข้าพระองค์ กำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนเศษหม้อดิน และลิ้นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกร พระองค์ทรงวางข้าพระองค์ไว้ในผงคลีมัจจุราช พระเจ้าข้า บรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพระองค์ เขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์ ข้าพระองค์นับกระดูกของข้าพระองค์ได้เป็นชิ้นๆ เขาจ้องมองและยิ้มเยาะข้าพระองค์ เสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาแบ่งปันกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลาก กัน”

ทำไมพระเยซูทรงต้องทนทุกข์อย่างแสนสาหัส บางคนคิดว่าความทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายของพระเยซูเป็นส่วนหนึ่งของการที่พระองค์ทรงลงโทษความผิดบาปของเรา นี้ก็ถูกต้องในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันความทรมานที่พระเยซูทรงแบกรับ บ่งให้รู้ว่ามนุษย์มีความเกลียดชังและความโหดร้ายมากกว่าการที่พระเจ้าทรงลงโทษเราเพราะความบาป ซาตานมีความเกลียดชังพระเจ้ามากที่สุด และพระเยซูก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันเบื้องหลังการทรมานและการทารุณที่เหี้ยมโหด

ความทุกข์ทรมานที่พระเยซูทรงแบกรับไว้เป็นสุดยอดตัวอย่างที่แสดงว่า มนุษย์มีความเกลียดชังและความโกรธแค้นต่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์” โรม3:10-18 “ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า เขาทุกคนหลงผิดไปหมด เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดี ไม่มีเลย ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวง พิษงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขา ปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าและคำเผ็ดร้อน เท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือด ในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์ และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุข เขาไม่เคยคิดที่จะยำเกรงพระเจ้าเลย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าได้อย่างไร พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระองค์เองหรือ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries