settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงช่วยให้รอดหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


"พระเยซูทรงช่วยให้รอด" เป็นสโลแกนสติ๊กเกอร์ที่นิยมติดท้ายกันชนรถ ติดป้ายในงานแข่งขันกรีฑา และป้ายผ้าที่กางออกใต้เครื่องบินขนาดเล็กที่บินข้ามฟากฟ้าในอเมริกา

น่าเศร้าใจ มีไม่กี่คนที่เห็นวลี "พระเยซูทรงช่วยให้รอด" จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่ามันหมายความว่าอะไร มีพลังอำนาจยิ่งใหญ่และความจริงที่รวมอยู่ในคำสองคำนั้น

พระเยซูทรงช่วยให้รอด แต่พระเยซูทรงเป็นผู้ใด

หลายคนเข้าใจว่าพระเยซูเป็นชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 2000 ปีที่ผ่านมา

ตามความจริง ทุกศาสนาในโลกยกย่องพระเยซูว่าทรงเป็นศาสดาที่ดีและ / หรือศาสดาพยากรณ์

และในขณะที่หลายสิ่งเป็นความจริงแน่ชัดเรื่องพระเยซู พวกเขายังไม่ยอมรับว่าพระเยซูที่แท้จริงเป็นผู้ใด และไม่ได้อธิบายว่าทำไมพระเยซูทรงช่วยให้รอด และช่วยได้อย่างไร

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในสภาพของมนุษย์ (ยอห์น 1:1, 14) พระเยซูคือพระเจ้า เสด็จมาสู่โลก รับสภาพเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง (1 ยอห์น 4:2) พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในสภาพบุคคลคือ

พระเยซูเพื่อที่จะทรงช่วยเราให้รอด นั่นทำให้เกิดคำถามต่อไปว่า: ทำไมเราจำเป็นต้องรับความรอด

พระเยซูทรงช่วยให้รอด แต่เราจำเป็นต้องรับความรอดทำไม

พระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์ทุกคนที่ได้มีชีวิตอยู่ล้วนกระทำบาปทั้งสิ้น (ปัญญาจารย์ 7:20 โรม 3:23)

การทำบาปคือการทำบางสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในรูปความคิด คำพูดหรือการกระทำ ที่ตรงกันข้ามกับพระลักษณะที่สมบูรณ์แบบและบริสุทธิ์ของพระเจ้า คือไม่เชื่อฟังพระเจ้า เพราะความบาปของเรา เราทุกคนสมควรได้รับการตัดสินจากพระเจ้า (ยอห์น 3:18, 36) พระเจ้าทรงบริบูรณ์ยุติธรรมดังนั้นจึงไม่ทรงปล่อยให้บาปและความชั่วร้ายผ่านไปโดยไม่มีการลงโทษ เพราะพระเจ้าทรงไร้ขีดจำกัดและเป็นองค์นิรันดร์ และเพราะที่สุดแล้วบาปทุกอย่างก็เป็นศัตรูกับพระเจ้า (เพลงสดุดี 51:4) เฉพาะการลงโทษที่ไร้ขีดจำกัดและตลอดกาลก็เพียงพอแล้ว ความตายตลอดกาลเป็นการลงโทษอย่างเดียวที่เหมาะสมกับบาป นั่นคือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องได้รับความรอด

พระเยซูทรงช่วยให้รอด แต่ทรงช่วยให้รอดได้อย่างไร

เพราะเราได้กระทำบาปเป็นปฏิปักษ์พระเจ้าผู้ทรงไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าบุคคลที่มีขีดจำกัด (เรา) จะต้องชดใช้สำหรับความผิดบาปของเราในกาลเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุด หรือบุคคลที่ไม่มีขีดจำกัด (พระเยซู) ต้องชดใช้สำหรับความผิดบาปของเราเพียงครั้งเดียว ไม่มีทางเลือกอื่น ๆ พระเยซูทรงช่วยเราให้รอด โดยการสิ้นพระชนม์แทนเรา พระเยซูคริสต์ในสภาพบุคคล พระเจ้าทรงยอมสละพระชนม์เองเพื่อเห็นแก่เรา ทรงชดใช้การลงโทษที่ไม่มีขีดจำกัดและตลอดกาล พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถชดใช้ได้ (2 โครินธ์ 5:21 1 ยอห์น 2:2) พระเยซูทรงรับการลงโทษที่เราสมควรได้รับเพื่อช่วยเราให้พ้นจากชะตากรรมน่ากลัวนิรันดร์ ธรรมผลของความบาปของเรา เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา พระเยซูทรงวางชีวิตของพระองค์ (ยอห์น 15:13) โทษที่เราได้รับ แต่ไม่สามารถจ่าย เมื่อพระเยซูทรงฟื้นคืนชีพแล้ว แสดงให้เห็นว่าความตายของเขาแท้จริงเพียงพอที่จะชดใช้สำหรับความผิดบาปของเรา (1 โครินธ์ 15:3-4)

พระเยซูทรงช่วยให้รอด แต่ล่ะที่ทรงช่วยให้รอดใคร

พระเยซูทรงช่วยทุกคนยอมรับของขวัญแห่งความรอด พระเยซูทรงช่วยให้รอดทุกคนที่ไว้วางใจในการพลีพระชนม์ของพระองค์ผู้เดียวเพื่อเป็นค่าไถ่บาป (ยอห์น 3:16; กิจการ 16:31) ในขณะที่การพลีพระชนม์ของพระเยซูสมบูรณ์เพียงพอที่จะชดใช้ความผิดบาปของมนุษย์ทุกคน พระเยซูทรงช่วยให้รอด ทุกคนผู้ที่ได้รับพระองค์เป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุด (ยอห์น 1:12)

ถ้าตอนนี้คุณเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรที่พระเยซูทรงช่วยให้รอด และคุณต้องการที่จะไว้วางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของคุณ ขอให้แน่ใจและเข้าใจและเชื่อต่อไปนี้และการกระทำของความเชื่อ การสื่อสารต่อไปนี้เพื่อพระเจ้า "ข้าแต่พระเจ้า ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนบาป และฉันรู้ว่าเป็นเพราะบาปของฉัน ฉันสมควรที่จะถูกแยกออกจากพระองค์นิจนิรันดร์

ถึงแม้ว่าฉันไม่สมควรที่จะได้รับ แต่ขอขอบคุณสำหรับความรักที่ทรงมีต่อฉัน และการพลี

English

พระชนม์เพื่อความบาปของฉัน โดยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ฉันเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของฉัน และฉันเชื่อวางใจว่าพระองค์ผู้เดียวที่ทรงช่วยฉัน จากจุดนี้ไปข้างหน้า ขอทรงโปรดช่วยให้ฉันมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์แทนอยู่เพื่อกระทำบาป ขอทรงโปรดช่วยให้ฉันใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสำนึกบุญคุณในความรอดอันประเสริฐที่พระองค์ทรงประทานให้ ขอบพระคุณพระเยซูสำหรับการทรงช่วยให้ฉันรอด! "

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

กลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงช่วยให้รอดหมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries