settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรตอบสนองอย่างไรเมื่อมีคนอ้างว่าเป็นพระเยซูที่กลับชาติมาเกิด

คำตอบ


ในบางครั้งบางคราวมักมีคนอ้างว่าตนเป็นการกลับชาติมาเกิดของพระเยซู บุคคลเหล่านี้บางคนถึงกับมีรูปลักษณ์คล้ายกับงานแสดงศิลปะรูปพระเยซูซึ่งเป็นที่นิยม ในชั่วขณะหนึ่งผู้อ้างสิทธิเกี่ยวกับการเป็น “พระเยซูกลับชาติมาเกิด” เหล่านี้ได้มีผู้คนติดตามเพิ่มขึ้น แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ ในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นคนหลอกลวงและผู้ล่อลวง มันเป็นการยากที่จะรักษาภาพลักษณ์ของชีวิตที่สมบูรณ์แบบ คริสเตียนและผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนควรตอบสนองอย่างไรเมื่อมีคนอ้างว่าเป็นพระเยซูกลับชาติมาเกิด

สิ่งแรกที่ควรสังเกตคือการกลับชาติมาเกิดไม่ใช่แนวคิดในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์สอนว่าทุกคนตายและถูกพิพากษา (ฮีบรู 9:27) แนวคิดเรื่องวัฏจักรที่ผู้คนติดอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับความตายและการกลับชาติมาเกิดมาจากศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ มันไม่ใช่และไม่เคยเป็นคำสอนของคริสเตียนหรือคำสอนของพระคัมภีร์ การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์จะไม่ใช่การที่พระเยซูนั้นกลับชาติมาเกิด

การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์นั้นมีการอธิบายรายละเอียดได้ยอดเยี่ยมในวิวรณ์ 19:11–16 ซึ่งไม่ใช่การกลับชาติมาเกิดของพระเยซู แต่มันคือการที่พระเยซูเองกลับมาด้วยพระสิริทั้งหมดของพระองค์ ในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูนั้นไม่ใช่การ “เกิดใหม่” ในโลกคือพระองค์ไม่ได้เสด็จมาแบบทารกเหมือนอย่างที่พระองค์เสด็จมาครั้งแรก ในทางตรงกันข้ามพระเยซูเสด็จกลับมาในพระกายอันรุ่งโรจน์เหมือนที่ได้เสด็จจากไป (กิจการ 1:11) พระคัมภีร์ยังสอนด้วยว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วโลก การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์จะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่ การเสด็จกลับมาของพระเยซูจะเป็นเหมือนนักรบผู้พิชิตไม่ใช่ในฐานะเจ้าชายแห่งสันติ

พระเยซูเตือนเราว่าจะมีพระเมสสิยาห์เทียมเท็จมากมาย ซึ่งคือใครก็ตามที่อ้างว่าเป็นพระเยซูกลับชาติมาเกิดนั้นแหละคือพระเมสสิยาห์เทียมเท็จ ในพระคัมภีร์ลูกา 17:23–24 พระเยซูได้ทรงเปิดเผยว่า “ผู้คนจะบอกท่านว่า ‘พระองค์อยู่ที่นั่น!’ หรือ ‘พระองค์อยู่ที่นี่!’ อย่าไปวิ่งตามเขา เพราะในวันของพระองค์บุตรมนุษย์จะทรงเป็นเหมือนฟ้าแลบซึ่งส่องแสงวาบทำให้ท้องฟ้าสว่างจากขอบฟ้าด้านหนึ่งจนจดอีกด้านหนึ่ง” ดูมัทธิว 24:23–25 เช่นเดียวกัน พระเยซูตรัสว่าการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์จะไม่มีข้อผิดพลาด จะไม่มีข้อสงสัย จะเห็นได้ชัดเจนราวกับสายฟ้าฟาดอย่างรุนแรงในความมืด

ใครก็ตามที่อ้างว่าเป็นพระเยซูซึ่งกลับชาติมาเกิดเป็นคนโกหก คนหลอกลวง ผู้เผยพระวจนะเท็จ และพระเมสสิยาห์เทียมเท็จ อย่าไปสนใจเขาและอย่าให้เงินเขา การกลับชาติมาเกิดนั้นผิดหลักพระคัมภีร์โดยทั้งหมด การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูตามที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ไม่เหมือนกับการกลับชาติมาเกิด พระเยซูประสูติครั้งเดียว พระองค์สิ้นพระชนม์ครั้งเดียว และตอนนี้พระองค์คือผู้ฟื้นคืนพระชนม์ที่ “ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์!” (วิวรณ์ 1:18)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรตอบสนองอย่างไรเมื่อมีคนอ้างว่าเป็นพระเยซูที่กลับชาติมาเกิด
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries