settings icon
share icon
คำถาม

การมีภาพวาดของพระเยซูเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่?

คำตอบ


เมื่อพระเจ้าเริ่มที่จะให้กฎของพระองค์แก่มนุษย์ พระองค์เริ่มด้วยการบอกว่าพระองค์ทรงเป็นใคร "เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส" (อพยพ 20:2) ด้วยการเตือนชาวอิสราเอลว่าห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์ ต่อมาทันทีทันใดพระองค์ก็สั่งห้ามไม่ให้สร้างรูปเคารพในรูปแบบต่างๆ "มีอยู่ในฟ้าเบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน" (อพยพ 20:4) เพื่อจุดประสงค์ในการบูชาหรือกราบไหว้ต่อสิ่งนั้น สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวยิวคือพวกเขาไม่เชื่อฟังคำบัญชาข้อนี้มากกว่าข้ออื่นๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขาสร้างรูปเคารพเพื่อเป็นตัวแทนของพระต่างๆ และนมัสการพวกมัน เริ่มต้นด้วยการสร้างลูกวัวทองคำในระหว่างช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงกำลังเขียนบัญญัติสิบประการให้แก่โมเสส (อพยพ 32) การนมัสการรูปเคารพไม่เพียงดึงชาวอิสราเอลออกห่างจากพระเจ้าที่แท้จริงและพระเจ้าที่มีชีวิตเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ความผิดบาปในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงโสเภณีในพระวิหาร พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำรวมไปถึงการถวายบูชาเด็ก

แน่นอนว่าการมีภาพวาดของพระเยซูที่แขวนอยู่ในบ้านหรือที่โบสถ์ไม่ได้หมายความว่าผู้คนกำลังกราบไหว้รูปเคารพ เป็นไปได้ว่ารูปวาดเหมือนจริงของพระเยซูหรือไม้กางเขนอาจกลายเป็นวัตถุสิ่งของสำหรับการนมัสการได้ ในกรณีนั้นผู้นมัสการมีความผิด แต่ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ไม่มีอะไรเฉพาะเจาะจงที่ห้ามไม่ให้คริสเตียนมีภาพวาดของพระเยซู ภาพวาดเช่นนี้อาจเป็นเครื่องเตือนใจให้อธิษฐาน ให้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าหรือตามรอยเท้าของพระคริสต์ แต่ผู้เชื่อควรรู้ว่าพระเจ้าไม่สามารถถูกลดให้เป็นภาพสองมิติได้และการอธิษฐานหรือการเคารพบูชานั้นจะไม่ทำต่อรูปภาพ ภาพวาดจะไม่มีวันเป็นภาพที่สมบูรณ์ของพระเจ้าหรือแสดงสง่าราศีของพระเจ้าอย่างถูกต้องและรูปภาพไม่ควรเป็นตัวแทนของวิธีที่เรามองพระเจ้าหรือมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในความรู้ของเราเกี่ยวกับพระองค์ และแน่นอนว่ารูปภาพที่งดงามที่สุดของพระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าแนวคิดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ามีหน้าตาอย่างไรของศิลปินคนหนึ่ง

ตามที่เป็นเช่นนั้นเราไม่ทราบว่าพระเยซูมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร หากรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของพระองค์มีความสำคัญที่เราควรจะรู้ มัทธิว เปโตรและยอห์นจะให้คำอธิบายที่ถูกต้องแก่เราอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับพี่ชายน้องชายแท้ๆ ของพระเยซูยากอบและยูดาสก็จะให้คำอธิบายที่ถูกต้องแก่เราอย่างแน่นอน แต่ผู้เขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เหล่านี้ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของพระเยซู เราถูกทิ้งให้จินตนาการเอาเอง

แน่นอนว่าเราไม่จำเป็นต้องมีรูปภาพเพื่อแสดงธรรมชาติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราเพียงแค่ดูที่การทรงสร้างของพระองค์ ตามที่เราได้รับการเตือนในสดุดี 19:1 — 2 "ท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้าและพื้นฟ้าสำแดงผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ วันส่งถ้อยคำให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน" นอกจากนี้การดำรงชีวิตอยู่ของเราตามที่พระองค์ได้ไถ่ไว้ ชำระเราให้บริสุทธิ์และทำให้ชอบธรรมโดยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน เราควรมีพระองค์อยู่ข้างหน้าเราเสมอ

พระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะเดียวของพระเจ้าไม่ได้มีคำอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของพระคริสต์ที่น่าจับจ้องต่อจินตนาการของเราและทำให้จิตวิญญาณของเราตื่นเต้น พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของโลก (ยอห์น 1:5) เป็นอาหารแห่งชีวิต (ยอห์น6:32 — 33) เป็นน้ำแห่งชีวิตที่ดับความกระหายในจิตวิญญาณของเรา (ยอห์น 4:14) เป็นมหาปุโรหิตผู้ไกล่เกลี่ยแทนเราต่อพระบิดา ( ฮีบรู 2:17) เป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้ซึ่งเสียสละชีวิตของตนเพื่อแกะของพระองค์ (ยอห์น 10:11,14) เป็นลูกแกะที่ไม่มีมลทินของพระเจ้า (วิวรณ์ 13:8) เป็นผู้เบิกทางความเชื่อและทรงเป็นที่ทำให้ของความเชื่อของเราสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น (ฮีบรู 12:2) เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต (ยอห์น 14:6) และเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา (โคโลสี 1:15) ช่างเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่สง่างามยิ่งกว่ากระดาษชิ้นใดๆ ที่แขวนอยู่บนผนัง

ในหนังสือ Gold Cord ของเธอ มิชชันนารี Amy Carmichael เล่าให้ฟังเกี่ยวกับ Preena สาวน้อยอินเดียที่ได้เป็นคริสเตียนและได้อาศัยอยู่ในบ้านพักเด็กของคุณ Carmichael สาวน้อย Preena ไม่เคยเห็นภาพของพระยซูมาก่อน นางสาว Carmichael อธิษฐานเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยพระเยซูให้แก่เด็กสาวแต่ละคน "ใครเหล่านอกจากพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยพระเจ้าได้" วันหนึ่ง Preena ได้รับของขวัญจากต่างประเทศ เขาเปิดของขวัญอย่างกระตือรือร้นแล้วก็ดึงรูปภาพของพระเยซูออกมา Preena ถามด้วยความไร้เดียงสาว่าเขาคนนี้คือใครและเมื่อมีคนบอกเขาว่านั้นคือพระเยซูน้ำตาของเธอก็ไหลออกมา พวกเขาถามเธอ "เกิดอะไรขึ้น" "เธอร้องไห้ทำไม" คำตอบของสาวน้อย Preena เป็นคำตอบที่ตอบทุกอย่าง "ฉันคิดว่าพระเยซูน่าจะดูดีมากกว่านี้หลายเท่าเลย" (หน้า151)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การมีภาพวาดของพระเยซูเป็นสิ่งที่ผิดหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries