settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของเราหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


ผู้ไกล่เกลี่ยคือคนที่ไกล่เกลี่ย คือคนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อที่จะตกลงกับฝ่ายตรงข้ามเพื่อนำมาซึ่งการแก้ปัญหา ผู้ไกล่เกลี่ยพยายามโน้มน้าวความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง มีผู้ไกล่เกลี่ยเพียงคนเดียวระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและนั่นก็คือพระเยซูคริสต์ ในบทความนี้เราจะเห็นว่าทำไมพระเจ้ามีความขัดแย้งกับเรา ทำไมพระเยซูถึงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของเราและทำไมเราถึงต้องพบความหายนะถ้าเราพยายามแสดงตัวตนของเราเองต่อหน้าพระเจ้า

พระเจ้ามีข้อพิพาทกับเราเพราะความบาป ความบาปมีอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎของพระเจ้า (1 ยอนห์ 3:4) และกบฏต่อพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 9:7; โยชูวา 1:18) พระเจ้าเกลียดความบาปและความบาปตั้งอยู่ระหว่างเราทุกคนกับพระองค์ "ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย" (โรม 3:10) มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปโดยอาศัยอำนาจแห่งบาปที่เราได้รับมรดกจากอาดัม เช่นเดียวกับบาปที่เรากระทำในชีวิตประจำวัน ค่าจ้างเดียวของความบาปนี้คือความตาย (โรม 6:23) ไม่เพียงแต่ความตายทางฝ่ายร่างกาย เท่านั้นแต่เป็นความตายนิรันดร์ (วิวรณ์ 20:11 – 15) การลงโทษอย่างยุติธรรมสำหรับความบาปคืออยู่ที่นรกชั่วนิรันดร์

ไม่มีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองซึ่งจะเพียงพอสำหรับการไกล่เกลี่ยระหว่างตัวเรากับพระเจ้า ไม่มีการทำความดีหรือการรักษากฎที่ทำให้เราชอบธรรมพอที่จะยืนต่อหน้าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ (อิสยาห์ 64:6; โรม 3:20; กาลาเทีย 2:16) หากปราศจากคนกลางเราก็ถูกกำหนดให้ใช้ชีวิตชั่วนิรันดร์ในนรก สำหรับตัวเองความรอดจากบาปของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ยังมีความหวัง "ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์" (1 ทิโมธี 2:5) พระเยซูเป็นตัวแทนของคนที่ไว้วางใจในพระองค์ต่อหน้าพระบัลลังก์ปห่งพระคุณของพระเจ้า พระองค์เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อเรา มากพอๆ กับทนายฝ่ายจำเลยที่ไกล่เกลี่ยให้กับลูกความของเขาโดยการบอกผู้พิพากษาว่า "ท่านผู้พิพากษาที่เคารพ ลูกความของข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ในข้อหาทั้งหมดระหว่างเขา" นั่นเป็นความจริงสำหรับเราด้วย สักวันเราจะเผชิญหน้ากับพระเจ้า แต่เราจะกระทำดั่งคนบาปที่ได้รับการอภัยโดยสิ้นเชิงเพราะการตายของพระเยซูแทนเรา "ทนายฝ่ายจำเลย" รับโทษเพื่อเรา

เราเห็นหลักฐานเพิ่มเติมของความจริงที่ปลอบโยนนี้ในพระธรรมฮีบรู บทที่ 9:15 "เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมา ได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญา เพราะการพลีชีวิตนั้นไถ่คนให้พ้นจากบาปอันเกิดใต้พันธสัญญาเดิมแล้ว" เป็นเพราะผู้ไกล่เกลี่ยที่ยิ่งใหญ่นั้นทำให้เราสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าโดยการสวมความชอบธรรมของพระคริสต์เอง บนไม้กางเขนพระเยซูแลกเปลี่ยนความบาปของเราเพื่อความชอบธรรมของพระองค์ (2 โครินธ์ 5:21) การไกล่เกลี่ยของพระองค์คือวิธีการเดียวสำหรับความรอด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของเราหมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries