settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเมื่อใด?

คำตอบ


พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าตลอดเวลา ตั้งแต่นิรันดร์กาลมาพระองค์ทรงเป็นพระบุคคลที่สองของตรีเอกานุภาพและพระองค์จะทรงเป็นตลอดไป คำถามว่าเมื่อไหร่ หลังจากการบังเกิด พระเยซูที่เป็นมนุษย์ทรงรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้านั้นเป็นเรื่องน่าสนใจ แต่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในพระคัมภีร์ เรารู้ว่าในฐานะผู้ใหญ่แล้วพระเยซูรู้ว่าพระองค์คือใคร โดยการแสดงให้เห็นด้วยวิธีนี้ "เราบอกความจริงกับท่านว่า... ก่อนอับราฮัมเกิด เราเป็นอยู่แล้ว" (ยอห์น 8:58) และเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานว่า "บัดนี้ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติที่ข้าพระองค์มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมา" (ยอห์น 17:5)

นอกจากนี้ยังดูเหมือนว่าในช่วงที่ทรงเป็นเด็กอยู่นั้นพระเยซูได้ตระหนักรู้ธรรมชาติของพระองค์และงานของพระองค์แล้ว เมื่อพระเยซูอายุสิบสองปีนั้น โยเซฟและมารีได้พาครอบครัวเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม ระหว่างทางกลับบ้านนั้นพวกเขารู้สึกกังวลเพราะพระเยซูหายไปจากกลุ่มเดินทางของพวกเขา พวกเขาจึงกลับไปเยรูซาเล็มอีกครั้งและพบพระเยซู "ทรงนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจาร์ย กำลังฟังและไต่ถามอาจาร์ยเหล่านั้นอยู่" (ลูกา 2:46) แม่ของพระองค์ถามพระเยซูว่าทำไมถึงหายตัวไปและทำให้พ่อแม่กังวลแบบนี้ พระเยซูจึงถามกลับไปว่า "พ่อกับแม่ตามหาลูกทำไม พ่อกับแม่ไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดา" (ข้อ 49) โยเซฟและมารีไม่เข้าใจคำพูดของพระเยซู (ข้อ 50) สิ่งที่คนซึ่งอยู่รอบข้างพระองค์ไม่เข้าใจพระองค์ ดูเหมือนว่าพระเยซูที่อายุยังน้อยอยู่นั้นทรงรู้ว่าพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าและพระบิดาได้ทรงมอบหมายงานที่พระองค์ต้องทำ

หลังจากเกิดเหตุการณ์ในพระวิหาร ลูกากล่าวว่า "พระเยซูเจริญขึ้นด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย เป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายด้วย" (ลูกา 2:52) ถ้า ณ จุดนี้ในประสบการณ์การเป็นมนุษย์ของพระเยซูพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ไม่จำเป็นต้อง "เติบโตทางด้านสติปัญญา" เราเน้นว่านี่คือประสบการณ์การเป็นมนุษย์ของพระเยซู พระเยซูไม่เคยหยุดการเป็นพระเจ้า แต่ในบางเรื่องพระองค์ทรงยอมให้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดา ดังนั้นพระบุตรจึงยอมอยู่ใต้อำนาจของร่างกาย สติปัญญา สังคมและการเติบโตทางจิตวิญญาณ พระบุตรของพระเจ้านั้นทรงยอมด้วยสมัครใจให้พระองค์เองอยู่ในฐานะที่ต้องการความรู้เช่นเดียวกันกับมนุษย์

พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเมื่อใด จากมุมมองของสวรรค์นั้น พระบุตรทรงรู้ตั้งแต่นิรันดร์กาลมาว่าพระองค์ทรงเป็นใครและภารกิจบนโลกนี้คืออะไร จากมุมมองทางโลกนั้น พระเยซูในสภาพมนุษย์ได้ตระหนักถึงการเป็นพระเจ้าในช่วงต้นของชีวิตของพระองค์ เพียงแต่จะเกิดขึ้นเมื่อใด เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงทราบว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเมื่อใด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries