settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมลำดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูในมัทธิวและลูกาแตกต่างกัน?

คำตอบ


ลำดับวงศ์ตระกูล ของพระเยซูปรากฏใน สองแห่งในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่1 และลูกา 3:23-38 มัทธิวจัดลำดับเชื้อสายวงศ์ตระกูลจากพระเยซูไปจนถึงอับราฮัม ลูกาจัดลำดับเชื้อสายวงศ์ตระกูลจากพระเยซูไปจนถึงอาดัม แต่มีเหตุผลที่ดีว่ามัทธิวและลูกาแท้จริงได้จัดลำดับเชื้อสายวงศ์ตระกูลที่แตกต่างกันสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น มัทธิว บันทึกว่ายาโคบเป็นบิดาของโยเซฟ มัทธิว 1:16 “ยาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟ สามีของนางมารีย์ พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีย์นี้” ในขณะที่ ลูกา บันทึกว่าเฮลีเป็นพ่อของโยเซฟ ลูกา 3:23 “ฝ่ายพระเยซู เมื่อทรงเริ่มพระราชกิจ พระองค์มีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา ตามความคาดหมายของคนทั้งหลาย เข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรเฮลี” มัทธิวจัดลำดับพงศ์พันธุ์จากเชื้อสายของโซโลมอน โอรสของดาวิด มัทธิว 1:6

“เจสซีมีบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ ดาวิดมีบุตรชื่อซาโลมอนเกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุรียาห์” ในขณะที่ลูกาจัดลำดับพงศ์พันธุ์จากเชื้อสายของนาธาน โอรสของดาวิด ลูกา 3:31 “เอลียาคิมเป็นบุตรเมเลอาๆ เป็นบุตรเมนนา เมนนาเป็นบุตรมัทตะธาๆ เป็นบุตรนาธันๆ เป็นบุตรดาวิด” แท้จริง ระหว่างดาวิดและพระเยซู มีชื่อคนในวงศ์ตระกูลร่วมกันคือ เชอัลทิเอล และเศรุบบาเบล มัทธิว1:12 “ครั้นต้องถูกกวาดไปยังกรุงบาบิโลนแล้ว เยโคนิยาห์ก็มีบุตรชื่อเชอัลทิเอล เชอัลทิเอลมีบุตรชื่อเศรุบบาเบล” ลูกา 3:27 “โยดาเป็นบุตรโยอานันๆ เป็นบุตรเรซาๆ เป็นบุตรเศรุบบาเบลๆ เป็นบุตรเชอัลทิเอลๆ เป็นบุตรเนรี ในความเป็นจริง ระหว่าง เดวิด และ พระเยซูเฉพาะชื่อ วงศ์วานว่านเครือมีเหมือนกัน เป็น อัลทิเอลๆ และ เศรุบบา”

บางคนให้ข้อสังเกตว่า ความแตกต่าง เหล่านี้ เป็นหลักฐาน ของความผิดพลาดในพระคัมภีร์

อย่างไรก็ตาม ชาวยิว เป็นผู้เก็บรักษาบันทึกอย่างละเอียดละออมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน เรื่องที่เกี่ยวกับ ลำดับวงศ์ตระกูล เป็นเรื่องยากเกินกว่าจะเข้าใจได้ที่ มัทธิวและลูกา ได้จัดลำดับวงศ์ตระกูลที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงจากเชื้อสายเดียวกัน อีกครั้ง จากเดวิดตลอดไปถึงพระเยซู ลำดับวงศ์ตระกูลแตกต่างกันสิ้นเชิง แม้แต่การอ้างอิงถึงเชอัลทิเอลและเศรุบบาเบล ดูเหมือนจะกล่าวถึงบุคคลที่แตกต่างกันในชื่อคนเดียวกัน มัทธิว ให้เยโฮนิคาห์เป็นพ่อของเชอัลทิเอล ในขณะที่ลูกาให้เนรีเป็นพ่อเชอัลทิเอล จะเป็น เรื่องปกติสำหรับ ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ เชอัลทิเอลที่จะตั้งชื่อลูกชายของเขาว่าเศรุบบา ตามอย่างของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเหล่านั้น (ดู หนังสือ เอสรา และเนหะมีย์ )

มีคำอธิบายอีกอย่างว่า มัทธิว กำลังลำดับพงศ์พันธ์ตามเชื้อสายดั้งเดิม ในขณะที่ลูกาคำนึงถึงเรื่องราวที่เกิดจาก "การแต่งงานในวงศาคณาญาติ" ถ้าชายคนหนึ่ง เสียชีวิต โดยไม่มีบุตร มันเป็น ประเพณี สำหรับพี่หรือน้องชายของผู้ที่เสียชีวิตที่จะแต่งงานกับภรรยาม่ายของเขาและมีลูกชายสักคน เด็กคนนั้นจะสืบตระกูลโดยใช้ชื่อของชายที่เสียชีวิตนั้น

ดูว่าเป็นไปได้ เรื่องนี้ไม่น่าเกิดขี้นในคนทุกรุ่น จากดาวิดไปจนถึงพระเยซู ที่จะได้มี "การแต่งงานในวงศาคณาญาติ” เพื่อจะบันทึกเรื่องราวความแตกต่างในคนทุกรุ่น เรื่องนี้ไม่น่าเป็นไปได้เลย ด้วยแนวคิดเหล่านี้ นักวิชาการศาสนาหัวโบราณส่วนใหญ่ สันนิษฐานว่าลูกา บันทึกลำดับวงศ์ตระกูลทางสายของมารีย์ และมัทธิว กำลังบันทึกทางสายของโยเซฟ มัทธิว กำลังจัดลำดับพงศ์พันธุ์ของโยเซฟ ( บิดาตามกฎหมายของพระเยซู) โดยทางสยโซโลมอนโอรสของดาวิด ในขณะที่ ลูกากำลังจัดลำดับพงศ์พันธุ์ของนางมารีย์ ( เครือญาติสายเลือดของพระเยซู ) โดยทางสายนาธานโอรสของดาวิด ไม่มีคำว่า " ลูกเขย " ในภาษากรีก และโยเซฟคงได้รับการพิจารณา เป็นลูกชายของเฮลี โดยผ่านการแต่งงานกับมารีย์บุตรสาวของเฮลี ไม่ว่าผ่านสายใดสายหนึ่ง พระเยซูทรงสืบเชื้อสายเป็นลูกหลานของดาวิด และดังนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะเป็น พระมาซีฮา การจัดลำดับวงศ์ตระกูลผ่านทางสายของมารดาเป็นเรื่องผิดปกติ แต่เพราะเป็นการกำเนิดจากสาวพรหมจรรย์ คำอธิบายของลูกา คือว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรของโยเซฟ" จึงเป็นความคิดดังนั้น" ลูกา 3:23 “ฝ่ายพระเยซู เมื่อทรงเริ่มพระราชกิจ พระองค์มีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา ตามความคาดหมายของคนทั้งหลาย เข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรเฮลี”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าได้อย่างไร พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระองค์เองหรือ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries