settings icon
share icon
คำถาม

เกิดอะไรขึ้นตอนพระเยซูทรงพระเยาว์?

คำตอบ


นอกจากพระธรรมลูกา 2: 41-52 พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอะไรเราเกี่ยวกับพระเยซูตอนทรงพระเยาว์

ลูกา 2:41-52 “ฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ในเทศกาลปัสกาทุกปีๆ เมื่อพระกุมารมีพระชนม์สิบสองพรรษาเขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนั้น เมื่อครบกำหนดวันเลี้ยงกันแล้ว ขณะเขากำลังกลับไป พระกุมารเยซูยังค้างอยู่ในกรุง เยรูซาเล็ม ฝ่ายบิดากับมารดาก็ไม่รู้ แต่เพราะเขาทั้งสองคิดว่า พระกุมารนั้นอยู่ในหมู่คนที่มาด้วยกัน เขาจึงเดินทางไปได้วันหนึ่ง แล้วเริ่มหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้องและพวกคนที่รู้จักกัน เมื่อไม่พบจึงกลับไปเที่ยวหาที่กรุงเยรูซาเล็ม ครั้นหามาได้สามวันแล้ว จึงพบพระกุมารนั่งอยู่ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟังและไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่ คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้น ฝ่ายบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจ มารดาจึงว่า ‘ลูกเอ๋ย ทำไมจึงทำแก่เราอย่างนี้ ดูเถิด พ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นัก’ พระเยซูจึงตอบว่า ‘ท่านเที่ยวหาฉันทำไม ท่านไม่ทราบหรือว่า ฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉัน’ ฝ่ายบิดามารดาก็ไม่เข้าใจคำซึ่งท่านกล่าวแก่เขา แล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขา ไปยังเมืองนาซาเร็ธ อยู่ใต้การปกครองของเขา มารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจ พระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นในด้านสติปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทั้งปวงด้วย”

จากเหตุการณ์นี้ทำให้เรารู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระเยซูตอนทรงพระเยาว์ ครั้งแรก ตอนที่ทรงเป็นบุตรของพ่อแม่ผู้ปกครองที่เคร่งครัดปฏิบัติพิธีทางศาสนา ตามความเชื่อของพวกเขา โยเซฟและมารีย์เดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมงานฉลองเทศกาลปัศกา นอกจากนี้ พวกเขาได้นำบุตรชายวัย 12 ปีไปร่วมงานเฉลิมฉลองครั้งแรก เป็นการเตรียมตัวพร้อมการเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนอายุ 13 ปี เมื่อเด็กชายชาวยิวร่วมฉลองการผ่านข้ามไปสู่วัยผู้ใหญ่ ที่นี่เราเห็นเด็กผู้ชายตามแบบอย่างในครอบครัวตามแบบอย่างในสมัยนั้น

เรายังเห็นในเรื่องนี้ว่า พระเยซูทรงใช้เวลาอยู่ต่อในพระวิหารอีก ไม่ใช่ทรงซุกซนหรือมิได้เชื่อฟัง แต่โดยพระลักษณะที่ทรงรู้ดีว่าพระองค์ทรงต้องทำพระราชกิจของพระบิดา คือว่าทรงทำให้ครูอาจารย์ในพระวิหารอัศจรรย์ใจ ที่ทรงมีพระสติปัญญาและความรอบรู้ สำแดงออกถึงพระปรีชาสามารถพิเศษของพระองค์ ในขณะที่ทรงฟังและทรงสอบถามบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ ทรงกล่าวด้วยท่าทีที่ทรงเคารพอย่างสูง สำแดงบทบาทของนัก ศึกษาที่เหมาะสมตามวัยของพระองค์

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จนถึงเวลาที่ทรงรับบัพติศมาตอนที่อายุ 30 ปี ทั้งหมดที่เรารู้เรื่องพระเยซูตอนทรงพระเยาว์ ตอนที่ทรงเสด็จออกจากกรุงเยรูซาเล็ม และเสด็จกลับไปที่เมืองนาซาเร็ธพร้อมกับพ่อแม่ของพระองค์และ "ทรงเชื่อฟังท่านทั้งสอง" ทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ต่อพ่อแม่ฝ่ายโลกสำเร็จครบถ้วน ยอมทำตามกฏบัญญัติข้อที่ 5 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเชื่อฟังบทบัญญัติของโมเสสอย่างสมบูรณ์ ซึ่งทรงยอมรับนับถือเพื่อเห็นแก่พวกเรา

เห็นได้ชัดว่านี่คือเรื่องทั้งหมดที่พระเจ้าทรงกำหนดให้เราต้องรู้ มีงานเขียนพิเศษบางอย่างในพระคัมภีร์ที่มีเรื่องราวของพระเยซูตอนทรงพระเยาว์ (เช่น พระกิตติคุณของโทมัส) แต่เราไม่มีทางรู้ว่าส่วนใดของเรื่องราวเหล่านี้เป็นจริงและเชื่อถือได้ พระ เจ้าทรงเลือกที่จะไม่บอกเรามากเกี่ยวกับพระเยซูตอนทรงพระเยาว์– ดังนั้นเราก็ต้องไว้วางใจพระองค์ว่า พระองค์ได้ทรงบอกให้เรารู้ทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้แล้ว

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เกิดอะไรขึ้นตอนพระเยซูทรงพระเยาว์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries