settings icon
share icon
คำถาม

เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากชีวิตของยากอบน้องชายของพระเยซู

คำตอบ


ยากอบเป็นบุตรชายของมารีย์กับโยเซฟและดังนั้นจึงเป็นน้องชายร่วมบิดามารดาของพระเยซูรวมถึงเป็นน้องชายของโยเซฟ ซีโมน ยูดาส และน้องสาวของพวกเขา (มัทธิว 13:55) ในพระกิตติคุณต่างๆ มีการกล่าวถึงยากอบสองสามครั้ง แต่ในเวลานั้นเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูและยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อ (ยอห์น 7:2-5) ยากอบกลายมาเป็นหนึ่งในพยานคนแรกๆ เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู (1 โครินธ์ 15:7) จากนั้นเขาก็อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและมีส่วนในการรวบรวมกลุ่มผู้เชื่อที่อธิษฐานในห้องชั้นบน (กิจการ 1:14) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสถานะของยากอบภายในคริสตจักรกรุงเยรูซาเล็มก็เริ่มเติบโตขึ้น

ยากอบยังคงอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อไม่นานนี้ซาอูลกลับใจใหม่แล้วมาพบเขาและเปโตร (กาลาเทีย 1:19) หลายปีต่อมาเมื่อเปโตรหนีออกจากคุก เขามารายงานต่อยากอบให้ทราบถึงวิธีการหลบหนีอันน่าอัศจรรย์ (กิจการ 12:17) เมื่อมีการประชุมสภาที่เยรูซาเล็ม ยากอบเป็นผู้นำที่ประชุมอย่างเห็นได้ชัด (กิจการ 15:13-21) เขายังเป็นผู้อาวุโสของคริสตจักรซึ่งเรียกว่า “เสาหลัก” ในกาลาเทีย 2:9 ต่อมายากอบเป็นผู้นำในการประชุมที่กรุงเยรูซาเล็มอีกครั้ง คราวนี้หลังจากการเดินทางประกาศครั้งที่สามของเปาโล เชื่อกันว่ายากอบเสียชีวิตเมื่อประมาณคริสตศักราชที่ 62 แม้ว่าจะไม่มีบันทึกในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาก็ตาม

ยากอบเป็นผู้เขียนจดหมายของยากอบ ซึ่งเขาเขียนขึ้นช่วงระหว่างคริสตศักราชที่ 50 ถึงคริสตศักราชที่ 60 ยากอบระบุชื่อตนเองเพียงแต่เรียกตนเองว่า “ผู้รับใช้ของพระเจ้าและขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า” (ยากอบ 1:1) จดหมายของเขาเกี่ยวข้องกับจริยธรรมของคริสเตียนมากกว่าศาสนศาสตร์ของคริสเตียน หัวข้อของสิ่งนี้คือผลของความเชื่อคือหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นภายนอกสำหรับการกลับใจใหม่ภายใน

การศึกษาชีวิตของยากอบให้บทเรียนที่สำคัญบางประการแก่เรา การกลับใจใหม่ของเขาเป็นพยานถึงพลังอำนาจซึ่งท่วมท้นที่มาจากการเป็นพยานถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคือ ยากอบเปลี่ยนจากคนที่ขี้สงสัยมาเป็นผู้นำในคริสตจักรโดยการพบปะของเขากับพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ คำปราศรัยของยากอบที่สภากรุงเยรูซาเล็มในกิจการ 15:14-21 เปิดเผยให้เห็นถึงการพึ่งพาพระคัมภีร์ของเขา ความปรารถนาที่จะมีสันติสุขภายในคริสตจักรของเขา การเน้นถึงพระคุณเหนือธรรมบัญญัติของเขา และความเอาใจใส่ต่อผู้เชื่อชาวต่างชาติของเขาแม้ว่าตัวเขาเองจะรับใช้เกือบเฉพาะในคริสเตียนชาวยิวก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตคือความอ่อนน้อมถ่อมตนของยากอบเพราะว่าเขาไม่เคยใช้ตำแหน่งของเขาในฐานะญาติทางสายเลือดของพระเยซูมาเป็นพื้นฐานในการมีอำนาจ ในทางตรงกันข้ามยากอบแสดงตนในฐานะ “ผู้รับใช้” ของพระเยซูซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น กล่าวโดยสรุปคือยากอบเป็นผู้นำที่มีความเมตตากรุณาซึ่งคริสตจักรได้รับพระพรอย่างล้นเหลือผ่านทางเขาEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากชีวิตของยากอบน้องชายของพระเยซู
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries