settings icon
share icon
คำถาม

อภิสุทธิสถานคืออะไร

คำตอบ


ห้องที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานเป็นบริเวณด้านในสุดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพลับพลาโบราณของโมเสสและพระวิหารแห่งเยรูซาเล็ม อภิสุทธิสถานถูกสร้างขึ้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เท่ากันทุกด้านอย่างสมบูรณ์แบบ มีเพียงหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์พิเศษของอิสราเอลกับพระเจ้า มหาปุโรหิตชาวอิสราเอลเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอภิสุทธิสถานได้ ในปีละครั้งซึ่งเป็นวันลบมลทินบาป มหาปุโรหิตจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องเล็กๆ แบบปิดซึ่งไม่มีหน้าต่างเพื่อเผาเครื่องหอมบูชาและพรมเลือดของสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชาบนพระที่นั่งกรุณาของหีบพันธสัญญา ด้วยการทำเช่นนั้น ปุโรหิตได้ชดใช้บาปของตนเองและของประชาชน อภิสุทธิสถานจะถูกแยกออกจากส่วนอื่นๆ ของพลับพลาหรือพระวิหารโดยผ้าม่านหนาขนาดใหญ่ทำจากผ้าป่านเนื้อละเอียด ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และปักด้วยรูปเครูบสีทอง

พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะเสด็จมาปรากฏในอภิสุทธิสถาน (เลวีนิติ 16:2) คือดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีม่าน มีสิ่งกีดขวางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ไม่มีใครเข้าถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้นอกจากมหาปุโรหิตและจากนั้นปีละครั้งเท่านั้น “พระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะทอดพระเนตรการชั่ว” (ฮาบากุก 1:13) และพระองค์ไม่สามารถทนต่อบาปได้ ผ้าคลุมหน้าและพิธีกรรมอันประณีตซึ่งดำเนินโดยปุโรหิตนั้นเป็นเครื่องเตือนใจว่ามนุษย์ไม่สามารถเข้าไปในที่ประทับอันน่าเกรงขามของพระเจ้าได้โดยประมาทหรือโดยการไม่เคารพ ก่อนที่มหาปุโรหิตจะเข้าสู่ที่อภิสุทธิสถานในวันลบมลทินบาป เขาต้องอาบน้ำ สวมเสื้อผ้าพิเศษ นำเครื่องหอมที่จุดไฟเข้าไปเพื่อให้ควันบดบังสายตาจากการมองพระเจ้าโดยตรง และนำเลือดของเครื่องบูชาติดตัวไปด้วยเพื่อทำการลบมลทินบาป (อพยพ 28, เลวีนิติ 16, ฮีบรู 9:7)

ความสำคัญของอภิสุทธิสถานสำหรับคริสเตียนพบได้ในเหตุการณ์ล้อมรอบการตรึงกางเขนของพระคริสต์ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ สิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นคือ “และพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่ง แล้วสิ้นพระชนม์และนี่แน่ะ ม่านในพระวิหารก็ฉีกขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง” (มัทธิว 27:50-51) ม่านไม่ได้ขาดครึ่งโดยมนุษย์คนใด สิ่งนี้เป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่กระทำโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อระบุประเด็นที่เจาะจงคือ เนื่องจากการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขน มนุษย์จึงไม่ได้แยกจากพระเจ้าอีกต่อไป ระบบพระวิหารในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมถูกเลิกใช้เมื่อมีการยืนยันให้ใช้พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เราไม่ต้องพึ่งปุโรหิตในการถวายเครื่องบูชาปีละครั้งแทนเราอีกต่อไป พระวรกายของพระคริสต์ถูก “ฉีก” บนไม้กางเขน เช่นเดียวกับที่ม่านถูกฉีกออกในพระวิหาร และตอนนี้เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคือ “...เรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ทรงเปิดให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้น คือทางพระกายของพระองค์” (ฮีบรู 10:19-20)

เครื่องบูชาครั้งเดียวตลอดกาลของพระคริสต์ทำให้ยุติความจำเป็นในการถวายเครื่องบูชาประจำปี ซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่มีวันลบล้างบาปได้เลย (ฮีบรู 10:11) เครื่องบูชาเหล่านั้นเป็นเพียงแค่การบอกล่วงหน้าถึงเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบซึ่งกำลังจะมา คือพระเมษโปดกของพระเจ้าซึ่งถูกฆ่าตายเพื่อบาปของคนในโลก (ยอห์น 1:29) อภิสุทธิสถานซึ่งเป็นที่ทรงสถิตของพระเจ้านั้นได้เปิดให้ทุกคนที่มาหาพระคริสต์ด้วยความเชื่อ ที่ซึ่งแต่ก่อนนี้ที่นั่นมีเครูบคอยคุ้มกันอย่างสง่างาม แต่พระเจ้าได้ทรงเปิดทางโดยพระโลหิตที่หลั่งออกมาของพระบุตรของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อภิสุทธิสถานคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries