settings icon
share icon
คำถาม

ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?

คำตอบ


ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า พระวิญญาณ บุคคลที่สามของตรีเอกานุภาพ ได้ปรากฏอยู่ตลอดพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ผ่านและโดยการแสดงฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์มีการเห็นครั้งแรกในการทรงสร้าง เพราะฤทธิ์อำนาจของพระองค์โลกจึงเกิดขึ้น (ปฐมกาล 1:1–2, โยบ 26:13) พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังให้อำนาจแก่ผู้ชายในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่จะนำมาซึ่งความประสงค์ของพระเจ้าคือ "ซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมัน เจิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขา และพระวิญญาณของพระยาห์เวห์ทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป" (1 ซามูเอล 16:13, ดูอพยพ 31:2–5, กันดารวิถี 27:18 เช่นเดียวกัน) แม้ว่าพระวิญญาณไม่ได้สถิตอยู่กับประชาชนของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมอย่างถาวร พระองค์ทรงทำงานผ่านพวกเขาและประทานฤทธิ์อำนาจให้พวกเขาบรรลุสิ่งที่พวกเขาจะไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ความแข็งแรงทั้งหมดของแซมซั่นล้วนมาจากพระวิญญาณโดยตรงซึ่งมาเหนือเขา (ผู้วินิจฉัย14:6, 19, 15:14)

พระเยซูทรงสัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนกับผู้นำทาง เป็นครู เป็นตราแห่งความรอดและเป็นผู้ปลอบประโลมผู้เชื่อทั้งหลายอย่างถาวร (ยอห์น 14:16-18) พระองค์ทรงสัญญาว่าฤทธิ์ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยผู้ติดตามพระองค์ให้เผยแพร่ข้อความแห่งงพระกิตติคุณทั่วโลกเช่นเดียวกันคือ "แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั้วแคว้นสะมาเรีย และถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก" (กิจการ 1:8) ความรอดของจิตวิญญาณเป็นงานที่เหนือธรรมชาติซึ่งทำได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งกำลังทำงานในโลกนี้เท่านั้น

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนผู้เชื่อที่เทศกาลเพ็นเทคอสต์มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เงียบสงบ แต่เป็นเหตุการณ์ที่ทรงพลัง "เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง พวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น และพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคน พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูด" (กิจการ 2:1–4) หลังจากนั้นในทันใดนั้นเหล่าสาวกก็กล่าวกับฝูงชนที่ชุมนุมกันในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลเพนเทคอสต์ คนเหล่านี้พูดปราศรัยกันจากหลากหลายชนชาติ ดังนั้นจึงพูดภาษาต่างกันได้หลายภาษา ลองนึกภาพดูว่าพวกเขาจะประหลาดใจและมีความสงใจแค่ไหนเมื่อเหล่าสาวกพูดกับพวกเขาด้วยภาษาของพวกเขาเอง (ข้อ 5–12) เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่สาวกสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีในการศึกษาภาษาเหล่านี้ ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำให้ประจักษ์แต่ผู้คนมากมายในวันนั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการกลับใจประมาณ 3,000 คน (ข้อ 41)

ในระหว่างการทำพันธกิจบนโลกนั้น พระเยซูก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลูกา 4:1) นำโดยพระวิญญาณ (ลูกา 4:14) และได้รับมอบฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณที่จะแสดงการอัศจรรย์ (มัทธิว 12:28) หลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระวิญญาณก็ทรงเตรียมความพร้อมให้แก่อัครสาวกเพื่อให้ทำการอัศจรรย์เช่นเดียวกัน (2 โครินธ์ 2:12, กิจการ 2:43, 3:1–7, 9:39–41) ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประจักษ์ในหมู่ผู้เชื่อทุกคนของคริสตจักรยุคแรกผ่านการประทานของประทานฝ่ายวิญญาณเช่น การพูดภาษาแปลกๆ การพยากรณ์ การสอน สติปัญญาและของประทานอื่นๆ

ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้รับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทันทีและอย่างถาวร (โรม 8:11) และถึงแม้ว่าของประทานทางวิญญาณบางอย่างได้หมดไป (เช่นการพูดในภาษาแปลกๆ และการพยากรณ์) พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทำงานอยู่ในผู้เชื่อและผ่านผู้เชื่อให้บรรลุถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ฤทธิ์อำนาจของพระองค์คอยนำเรา โน้มน้าวเรา สอนเราและเตรียมเราให้พร้อมสำหรับทำงานของพระองค์และเผยแพร่ข่าวประเสริฐ การทรงสถิตที่ทรงพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของขวัญที่น่าอัศจรรย์ที่เราไม่ควรมองข้าม

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries