settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะรู้จักการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร?

คำตอบ


ก่อนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะส่งผู้ที่จะสอนและนำทางทุกคนที่เชื่อในพระองค์ (กิจการ 1:5, ยอห์น 14:26,16:17) คำสัญญาของพระเยซูสำเร็จแล้วน้อยกว่าสองสัปดาห์ต่อมาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามามีฤทธิ์อำนาจต่อผู้เชื่อในวันเพนตาคลอส (กิจการ 2) ในขณะนี้เมื่อบุคคลหนึ่งเชื่อในพระคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งอย่างถาวรในชีวิตของเขาทันที (โรม 8:14, โครินธ์ 12:13)

พระวิญญาณบริสุทธิ์มีหน้าที่หลายอย่าง พระองค์ไม่เพียงแต่ประทานของประทานฝ่ายวิญญาณตามพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้น (1 โครินธ์ 12:7 — 11) แต่พระองค์ยังทรงปลอบประโลม (ยอห์น 14:16) สอนเรา (ยอห์น 14:26) พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่ในเราในฐานะตราประทับแห่งพระสัญญาภายในใจของเราจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา (เอเฟซัส 1:13, 4:30) พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็รับบทบาทของการทรงนำและที่ปรึกษาเช่นเดียวกันซึ่งนำเราไปในทางที่เราควรไปและเปิดเผยความจริงของพระเจ้า (ลูกา 12:12, โครินธ์ 2:6 — 10)

แต่เราจะรู้จักการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร เราแยกแยะระหว่างความคิดของเรากับการทรงนำพระองค์ได้อย่างไร อย่างไรก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้พูดด้วยเสียงที่ได้ยิน แต่พระองค์ทรงนำทางเราผ่านสติสัมปชัญญะของตัวเราเอง (โรม 9:1) และวิธีการที่เงียบสงบและละเอียดอ่อนอื่นๆ

หนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดในการรู้จักการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการคุ้นเคยกับพระคำของพระเจ้า คัมภีร์เป็นแหล่งแห่งปัญญาขั้นสุดยอดเกี่ยวกับว่าเราควรมีชีวิตอย่างไร (2 ทิโมธี 3:16) ผู้เชื่อต้องค้นดูพระคัมภีร์ ใคร่ครวญและต้องท่องจำข้อพระคัมภีร์ (เอเฟซัส 6:17)

พระวจนะคือ "พระเเสงของพระวิญญาณ" (เอเฟซัส 6:17) และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้สิ่งนี้เพื่อพูดกับเรา (ยอห์น 16:12 — 14) เพื่อที่จะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเอาข้อพระคัมภีร์ที่เจาะจงมาเตือนเราในช่วงเวลาที่เราต้องการพระคำเหล่านั้นมากที่สุด (ยอห์น 14:26)

ความรู้จากพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยให้เรามองเห็นว่าความต้องการของเรามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ เราควรที่จะทดลองความชอบของเราต่อพระคัมภีร์ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีทางกระตุ้นให้เราทำสิ่งที่ตรงข้ามกับพระคำของพระเจ้า ถ้าสิ่งใดขัดแย้งต่อพระคัมภีร์สิ่งนั้นก็ไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราไม่ควรที่จะสนใจสิ่งนั้น

นี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเช่นเดียวกันคือการที่จะอธิษฐานต่อพระบิดาอย่างสม่ำเสมอ (1 เธสะโลนิกา 5:17) สิ่งนี้ไม่ได้แค่เปิดใจและความคิดของเราต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่สิ่งนี้ยังอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวในนามของเราคือ "ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทน ด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำ และพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าเพราะว่า แปลได้อีกว่า ว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามพระประสงค์ของพระเจ้า" (โรม 8:26 — 27)

และอีกทางหนึ่งที่จะบอกว่าเราทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ก็คือให้ดูถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา (กาลาเทีย 5:22) ถ้าเราเดินในทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะเห็นถึงคุณภาพของสิ่งเหล่านี้ที่จะเติบโตและสมบูรณ์ในเราอย่างต่อเนื่องและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นหลักฐานแสดงให้ผู้อื่นเห็นเช่นเดียวกัน

นี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรสังเกตว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกยอมรับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ เมื่อเรารู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เราไม่ได้ทำตาม เรากำลังต่อต้านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา (กิจการ 7:51, 1 เธสะโลนิกา 5:19) และมีความปรารถนาที่จะทำตามเนื้อหนังของตัวเองทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เศร้าโศกเสียใจ (เอเฟซัส 4:30) พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่มีทางนำเราไปยังความบาป บาปที่ติดเป็นนิสัยจะทำให้เราพลาดในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสกับเราผ่านทางพระคำ การทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า โดยการหันหลังจากบาปและสารภาพบาปและการมีอุปนิสัยแห่งการอธิษฐานและการศึกษาพระคำของพระเจ้าจะนำให้เรารู้จักและทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะรู้จักการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries