settings icon
share icon
คำถาม

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย

คำตอบ


คำว่าสมบูรณ์แบบสนับสนุนแนวความคิดในเรื่องของความบริบูรณ์และการไม่ขาดสิ่งใดเลย ถ้าบางสิ่งบางอย่างนั้นสมบูรณ์แบบมันก็เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นสวรรค์จะสมบูรณ์แบบได้อย่างไรหากใครบางคนขาดหายไป จะไม่ดีกว่าเหรอถ้าคนที่เรารักทุกคนอยู่ที่นั่น

พระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบ (สดุดี 18:30) สถานที่อาศัยของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบ แผนการของพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดก็สมบูรณ์แบบ ในแผนการของพระเจ้า (ซึ่งสมบูรณ์แบบ) พระองค์ทรงขยายความชอบธรรมของพระคริสต์ไปยังทุกคนที่วางใจในพระองค์ จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ไม่เชื่อในพระคริสต์ พวกเขากำลังปฏิเสธความสมบูรณ์แบบ ปฏิเสธที่อยู่อาศัยของพระเจ้า และปฏิเสธพระเจ้าเอง ในขณะที่พระธรรมยอห์น 3:18 กล่าวว่า “คนที่ไม่ได้วางใจก็ถูกพิพากษาอยู่แล้ว เพราะเขาไม่ได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า” การบังคับให้ผู้คนมาเชื่อ การที่จะไม่สนใจบาปของพวกเขาเอง หรือการไปหาพระคริสต์โดยทางลัดจะเป็นการทำลายความสมบูรณ์แบบของสวรรค์

เมื่อเราไปถึงสวรรค์ มุมมองของเราจะเปลี่ยน มุมมองทางโลกจะได้รับการแทนที่ด้วยมุมมองที่บริสุทธิ์ในรูปแบบของสวรรค์ เมื่อกล่าวถึงสภาพนิรันดร์ วิวรณ์ 21:4 กล่าวว่าพระเจ้า “พระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกๆ หยดของพวกเขา จะไม่มีความตาย หรือการคร่ำครวญ หรือการร่ำไห้ หรือความเจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไป เพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้ว” การคิดถึงคนที่เรารักนั้นคงจะอยู่ภายใต้หมวดหมู่ของความเจ็บปวดและความเศร้าโศกเสียใจ บางทีเราอาจจะไม่มีความรู้หรือความทรงจำเกี่ยวกับพวกเขาเลย บางทีเราอาจจะเข้าใจแล้วว่าการซึ่งคนที่เรารักไม่อยู่นั้นเป็นการถวายพระสิริแด่พระเจ้าอย่างไร “เวลานี้เราเห็นแต่เงาสะท้อนเลือนรางเหมือนมองในกระจก แต่เวลานั้นเราจะเห็นกันหน้าต่อหน้า เวลานี้ข้าพเจ้ารู้เพียงบางส่วน แต่เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างแจ่มแจ้ง” (1 โครินธ์ 13:12) ในเวลาเดียวกันเรายอมรับด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับสวรรค์นั้นเป็นความจริงและเราจะมีประสบการณ์ในความสมบูรณ์แบบตลอดนิรันดร์

สำหรับการอธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับนิรันดร์กาล ดูพระธรรมวิวรณ์บทที่ 21-22 ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการสร้างใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นวิเศษ สง่างาม และได้รับพระพร นั่นก็รวมถึงพวกเรา ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของเราจะได้รับการอวยพรอย่างสมบูรณ์พร้อม บาปจะไม่เป็นส่วนประกอบของเราและความคิดของเรานั้นจะเห็นด้วยกับพระเจ้า (1 ยอห์น 3:2) พระเจ้ามีแผนการที่จะปลอบโยนประชากรของพระองค์ (อิสยาห์ 40:1) เพื่อทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงไถ่บาปนั้นสมบูรณ์แบบ (ฮีบรู 10:14) และเพื่อที่จะให้สิ่งต่างๆ กับพวกเขาตลอดนิรันดร์ (สดุดี 23:6)

ในเวลานี้ เราไม่ควรให้ความสนใจกับวิธีการที่เราจะสามารถเพลิดเพลินกับสวรรค์หรือสภาพนิรันดร์โดยปราศจากคนที่เรารัก ในทางกลับกันเราควรจะมุ่งเน้นถึงวิธีการที่เราสามารถชี้นำทางคนที่เรารักไปยังความเชื่อในพระคริสต์เพื่อที่พวกเขาจะได้อยู่ที่นั่น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries