settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาของพระเจ้าคืออะไร?

คำตอบ


สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเวลาของพระเจ้าก็คือเวลาของพระเจ้าสมบูรณ์แบบ เหมือนอย่างที่วิธีการต่างๆ ของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบ (สดุดี 18:30, กาลาเทีย 4:4) เวลาของพระเจ้าไม่เคยเร็วเกินไปและไม่เคยสายเกินไป ในความเป็นจริงแล้วตั้งแต่ก่อนเราเกิดจนถึงวันที่เรามีลมหายใจสุดท้ายในโลกนี้ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของเรานั้นกำลังทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในช่วงชีวิตของเรา พระองค์ทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีเหตุการณ์ใดในประวัติศาสตร์ที่ได้ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเวลาสำหรับแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ออกแบบก่อนวางรากฐานของโลก

คนคนหนึ่งจะคิดว่าฉะนั้นโดยการเข้าใจความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระผู้สร้างของเขา ความอดกลั้นและการรอคอยจะเป็นสิ่งที่ง่ายมากขึ้นอีกนิด น่าเสียดายที่อย่างไรก็ตามไม่ใช่แบบนั้นในทุกกรณี ธรรมชาติแบบมนุษย์ในเราทำให้การรอคอยเวลาที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งซึ่งยากที่จะทำ ในความเป็นจริงแล้วการเร่งรีบและการวิ่งเต้นในชีวิตที่บ้าระห่ำของเรา มักจะทำให้เราพบว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะรอคอยสิ่งใดหรือใครก็ตาม เราต้องได้ในสิ่งที่เราอยากได้ตอนนี้ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เรามักจะได้รับในสิ่งที่เราอยากได้ตอนนี้ ผลก็คือเราไม่ได้เพียงแค่ศูนย์เสียความอดกลั้นแต่พบว่าเป็นการยากมากขึ้นที่จะเข้าใจเวลาของพระเจ้าอย่างแท้จริง

ความอดกลั้นเป็นผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22) พระคัมภีร์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในเราเมื่อเราแสดงความถูกต้องในด้านนี้คือ "จงสงบนิ่งต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์" (สดุดี 37:7) พระเจ้าทรงดีต่อผู้ที่รอคอยพระองค์ (เพลงคร่ำครวญ 3:25) และความอดกลั้นของเรานั้นมักจะเปิดเผยระดับความไว้วางใจที่เรามีต่อเวลาของพระเจ้า เราต้องจำเอาไว้ว่าพระเจ้าดำเนินการตามตารางเวลานิรันดร์อันสมบูรณ์แบบที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่ตารางเวลาของเรา เราควรจะสบายใจที่รู้ว่าเมื่อเรารอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า เราได้รับฤทธิ์อำนาจและกำลังของพระเจ้าคือ "แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย" (อิสยาห์ 40:31) ผู้เขียนพระธรรมสดุดีกล่าวซ้ำว่า "จงรอคอยพระเยโฮวาห์ จงเข้มแข็ง และพระองค์จะทำให้จิตใจของท่านกล้าหาญ เออ จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด" (สดุดี 27:14)

หลักสำคัญอีกประการในการเข้าใจเวลาของพระเจ้าคือการไว้วางใจ ตามข้อเท็จจริงแล้วความสามารถของเราในการรอคอยเวลาของพระเจ้านั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าเราไว้วางใจพระองค์มากแค่ไหน เมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเรา เราจะละทิ้งการพึ่งพาสถานการณ์ความผิดพลาดของเราเอง แล้วแน่นอนว่าพระองค์จะทรงนำทางเรา (สุภาษิต 3:5 – 6) "...ความรักมั่นคงจะล้อมบุคคลที่วางใจในพระยาห์เวห์" (สดุดี 32:10) การไว้วางใจพระเจ้าอย่างที่สุด อย่างไรก็ตามนั้นเราต้องรู้จักพระเจ้า และวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งเราจะรู้จักพระเจ้าคือผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ได้มีการปล่อยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของเราผ่านทางพระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระองค์ (1 เธสะโลนิกา 2:13) พระราชกิจของพระวจนะของพระเจ้านั้นรวมถึงการช่วยให้รอด (โรม 10:17, 1 เปโตร 1:23) การสอนและการอบรม (2 ทิโมธี 3:16 – 17) การแนะนำ (สดุดี 119:105) การปกป้อง (สดุดี 119:114, 117) การเสริมกำลัง (สดุดี 119:28) และการเสริมสร้างให้เรามีปัญญา (สดุดี 119:97 – 100) ถ้าเราศึกษาและใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำทุกวัน เวลาของพระองค์ก็จะชัดเจนสำหรับเราเช่นเดียวกัน

เมื่อเราสงสัยเกี่ยวกับเวลาของพระเจ้า นั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังมองหาคำแนะนำหรือการปลดปล่อยจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก อย่างไรก็ตามเราสามารถมั่นใจได้ว่าพระบิดาในสวรรค์ของเรารู้ว่าเรากำลังพบเจอกับอะไรในทุกช่วงเวลาของชีวิต พระองค์วางเราไว้ในสถานการณ์นั้นหรือไม่ก็อนุญาตให้เราอยู่ตรงนั้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อพระประสงค์ที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ในความเป็นจริงแล้วพระองค์มักจะใช้การทดสอบเพื่อทำให้ความอดกลั้นของเราแข็งแกร่งมากขึ้น และเพื่อทำให้ความเชื่อแบบคริสเตียนของเราเติบโตและสมบูรณ์ (ยากอบ 1:3 – 4) และเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงบททดสอบที่ยากลำบากเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระเจ้า (โรม 8:28) แน่นอนว่าพระเจ้าได้ยินเสียงเรียกจากลูกของพระองค์และจะตอบเสียงเรียกเหล่านั้นตามพระทัยและเวลาที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ "คนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่าง แต่พระยาห์เวห์ทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด" (สดุดี 34:19) แผนการที่พระองค์มีไว้สำหรับลูกๆ ของพระองค์นั้นเป็นแผนการที่ดีเพื่อช่วยเรา ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเรา (เยเรมีย์ 29:11)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาของพระเจ้าคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries