settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้ากับซาตาน – ถ้าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น ทำไมพระองค์ไม่ทรงฆ่าซาตานเสีย ?

คำตอบ


สิ่งเร้นลับอย่างหนึ่งในชีวิตคริสเตียนคือ ทำไมพระเจ้าไม่ทรงทำลายซาตานซาตานทันทีหลังจากที่มันได้ทำบาป เรารู้ว่าพระเจ้าในวันหนึ่งจะทรงชนะซาตาน โดยการโยนมันลงไปในบึงไฟนรก ที่มันจะถูกทรมานทั้งวันและคืนตลอดไป

วิวรณ์ 20:10 “ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์”

บางครั้งเราสงสัยว่าทำไมพระเจ้าไม่ได้ทรงทำลายซาตานให้เรียบร้อยไปเลย บางทีเราอาจจะไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงของพระเจ้า แต่เรารู้บางสิ่งแน่นอนเกี่ยวกับธรรมชาติของพระองค์

ประการแรก เรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจสูงสุดเหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดและรวมถึงซาตานด้วย แน่นอน ซาตานและสมุนของมันสร้างความหายนะในโลก แต่พวกมันได้รับอนุญาตให้มีเสรีภาพเพียงขอบเขตหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้เรายังรู้ว่า พระเจ้าทรงวางแผนทุกอย่างตั้งแต่แรกเริ่มต้นจนถึงที่สิ้นสุด ไม่มีอะไรสามารถขัดขวางแผนการของพระองค์ได้ และสิ่งต่างๆจะดำเนินไปตรงตามกำหนดแน่นอน

อิสยาห์ 14:24 “พระเจ้าจอมโยธาได้ทรงปฏิญาณว่า 'เรากะแผนงานไว้อย่างไร ก็จะเป็นไปอย่างนั้น และเราได้มุ่งหมายไว้อย่างไร ก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้น”

โรม /8:28 “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าทรงวางแผนสำหรับซาตาน แผนการนั้นจะเป็นไปได้ดีที่สุด พระอาชญาที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าและความยุติธรรมจะเป็นที่น่าพอใจ และความ ชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบของพระองค์จะได้รับพระเกียรติ บรรดาคนที่รักพระองค์และผู้ที่รอแผนการของพระองค์ให้กระทำสำเร็จ ก็ตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการนั้น และจะสรรเสริญและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เมื่อพวกเขาได้รับการเผยให้เห็น

ประการที่สาม เรารู้ว่า การสงสัยเรื่องแผนการของพระเจ้าและกำหนดเวลาของมัน คือการสงสัยพระเจ้าเอง การพิพากษาของพระองค์ พระลักษณะของพระองค์ และธรรม ชาติของพระองค์มันไม่ฉลาดเลยที่จะสงสัยสิทธิอำนาจของพระองค์ ที่จะทรงตามที่พระองค์ทรงประสงค์

เพลงสดุดี 18:30 “สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้ พระมรรคาของพระองค์บริบูรณ์ พระสัญญาของพระเจ้า พิสูจน์แล้วเป็นความจริง พระองค์ทรงเป็นโล่ของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์”

แผนการใดก็ตามที่มาจากพระดำริของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จะเป็นแผนการที่เป็นไปได้ดีที่สุดมันเป็นความจริงที่ว่า เราไม่สามารถคาดหวังว่าจะเข้าใจจิตใจนั้นได้อย่างครบบริบูรณ์

อิสยาห์ 55:8-9 “เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา’ พระเจ้าตรัสดังนี้ ‘เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”

อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบของเราต่อพระเจ้าคือการเชื่อฟังพระองค์ ให้ความไว้วาง ใจพระองค์ และยอมทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ไม่ว่าเราจะเข้าใจมันหรือไม่ก็ตาม ในเรื่องกำหนดเวลาของพระองค์สำหรับมรณกรรมของซาตาน ก็จะต้องมีการวางแผนที่เป็นไปได้ดีที่สุด เพราะมันเป็นแผนการของพระเจ้า Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้ากับซาตาน – ถ้าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น ทำไมพระองค์ไม่ทรงฆ่าซาตานเสีย ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries